Avtal med USA innebär risker för livsmedel "Made in Italy"
Avtalet för Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP) mellan EU och USA är under förhandling. För italiensk mat finns det både möjligheter och risker. (Foto med tillstånd från Shutterstock)


Med fokus på avtalet med Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP), har en av de italienska tillverkningssektorerna godkänts för att utvärdera dess för- och nackdelar. En stor grupp dignitärer inom mat och vin ber om klarhet innan Europeiska unionen knyter sitt ekonomiska öde till USA.

Enligt den rådgivande gruppen syftar avtalet, som fortfarande är föremål för förhandlingar mellan Bryssel och Washington, till att "undanröja handelshinder inom en rad olika eknomiska sektorer för att underlätta köp och försäljning av varor och tjänster mellan EU och USA".

Förespråkare talar också om att hjälpa involverade företag att spara miljontals euro samt att skapa hundratusentals arbetstillfällen. Allt detta kommer att skapa en ekonomisk stimulans: "Vår ekonomi skulle få ett uppsving på 0,5 procent av BNP, eller € 120 miljarder euro per år, efter det att avtalet genomförts fullt ut".

Italien blev handelspartner med USA 2013

Det kan vara ett bra tillfälle med tanke på att USA blev Italiens första handelspartner under 2013, särskilt i hantering av vin, olivolja och alla ostar. Coldiretti, det viktigaste jordbruksförbundet i Italien – uppgifter från deras årsrapport – är medveten om detta men begär samtidigt att man skyddar lokala producenter från förfalskning av italienskt klingande varumärke.

Nästan 3 miljarder euro av italiensk mat och dryck har nått USA. Men Coldiretti påpekar att den falska parmesanosten, kaliforniskt Chianti-vin och falska San Marzano-tomater orsakar skador världen över. Man uppskattar en förlust på minst 60 miljarder euro. Utan några handelshinder, hur kan man se skillnaden?

Phil Hogan, nytillträdd EU-kommissionär för jordbruk, försökte underlätta situationen. I slutet av oktober deltog han i International Forum, som anordnades av Coldiretti, där han lovade: "Vi kommer inte att offra livsmedelskvalitet [från EU:s producenter] bara för handelns skull".

Vill ha märkning av varors ursprungsland

Det kan ses som ett svar på oron från Coldirettis vd Robert Moncalvo, som upprepade gånger har uppmanat Bryssel att införa ny lagstiftning om märkning av råvarornas ursprung med etiketter . Etiketterna ska motverka förfalskning av livsmedel, säkerställa kvalitet till kunderna och skydda ekologiska produkter.

Oron finns också i de politiska kretsarna. De europeiska jordbruksdepartementen samlades i Rom där det var rätt tid för Luca Sani, ordförande för den italienska jordbrukskommissionen att prata om TTIP.

"Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar", sade Sani enligt nyhetsbyrån Agenparl, "är utan tvekan en möjlighet att befästa den positiva trenden till italiensk och europeisk livsmedelsexport … Men, det kommer att kräva ett starkt engagemang vid förhandlingar som stöd till det slutliga avtalet. Avtalet måste uppfylla europeisk jordbruks- och livsmedelsstandarder, skydda konsumenterna och garantera lika villkor för jordbrukare på båda sidor av Atlanten".

Motstånd till avtalet i Italien

De viktigaste motståndarna till avtalet i Italien är ett dussintal organisationer som är samlade under kommittén "Stop TTIP Italy". De anser att det är ett avtal som tar bort tullar och tullkontroller och detta kommer att fördröja kvalitets- och säkerhetsåtgärder i produktionen och distributionen av varor. En av de viktigaste frågorna är reglerna för sådana genetiskt modifierade organismer, GMO, som är utbredda i USA men är förbjudna i Italien.

"En av de verkliga farorna är dålig kvalitet och mat från amerikanska företag, till exempel grönsaker och GMO-kött eller produkter som är fulla av hormoner och fytohormoner. Nationella lagar och lokala samhällen kommer inte att ha något sätt att motsätta sig dem, eftersom lokala lagar och förordningar kommer att vara underkastade TTIP ", sade konsumentorganisationen Adusbef i ett pressmeddelande, och tillade att avtalet kommer att lägga större vikt vid det fria flödet av handeln snarare än att säkerställa respekten för lokala lagar.

Du kan läsa den ursprungliga italienska artikeln här.

Översatt från engelska