Avregleringen av Kinas finansmarknad kan få stora konsekvenser
Diana Choyleva, chefsekonom på Lombard Street Research höll en paneldiskussion om hur Kinas avreglering av finansmarknaden påverkar de globala finansmarknaderna. (Foto: Benjamin Chasteen / Epoch Times)


Nu i november kommer internationella valutaunionen (IMF) att ge besked om yuanen ska inkluderas i valutakorgen som reservvaluta.

Många ser det som ett tecken på en kinesisk ekonomisk uppgång, andra anser att det här är slutet på Kina, såsom vi känner det idag.

— Om Kina kan integrera sitt finansiella system så kommer ramen för ledarskapet och hela maktstrukturen att radikalt förändras, sade Fraser Howie författare till ”Red Capitalism” vid en paneldiskussion som hölls hos Lombard Street Research i New York den 4 november.

Diana Choyleva, chefsekonom på Lombard Street Research, tror inte att förändringen behöver bli så dramatisk, men varnar för att det kan uppstå svårigheter längs vägen.

— En framgångsrik övergång innebär fortsatt finansiell oro och en fortsatt svag tillväxt medan Peking hanterar konsekvenserna av sina tidigare utsvävningar. Kina kan bara lyckas om resten av världen är redo att ta konsekvenserna. Det kommer vara svårt att få till, sade hon i paneldiskussionen.

Efterfrågan

Enligt Diana Choyleva måste Kina skapa sin egen konsumentefterfrågan, eftersom resten av världen helt enkelt inte har tillräckligt stor efterfråga för absorbera hela Kinas produktion, när den rör sig uppåt i värdekedjan.

— Det enklaste sättet att göra det på, är att frigöra kapitalflöden och låta marknaden bestämma räntan och värdet på valutan, sade hon.

Högre räntor för spararna innebär mer inkomster för konsumenterna. En marknadsanpassad ränta och valuta innebär också mer effektiva investeringar och ökad tillväxt i framtiden. Denna process kan också rätta till många av de globala obalanserna, som det alltför stora amerikanska handelsunderskottet i förhållande till Kina.

Fraser Howie författaren till ”Red Capitalism” medverkande i en paneldiskussion som hölls hos Lombard Street Research i New York den 4 november 2015. (Foto: Benjamin Chasteen /Epoch Times)

Fraser Howie författaren till ”Red Capitalism” medverkande i en paneldiskussion som hölls hos Lombard Street Research i New York den 4 november 2015. (Foto: Benjamin Chasteen /Epoch Times)

— Om du vill förbättra din ekonomi är det bästa att först börja med att värdera pengar på rätt sätt, sade Fraser Howie.

Hittills har Kina tagit bort taket på inlåningsräntorna, som tidigare hölls på en konstlat låg nivå för att straffa spararna.

Choyleva anser att ett gynnsamt resultat av avregleringen är långt ifrån säkert.

— De skulle helt enkelt kunna klanta till det. Vi har alla sett vad som hände med aktiemarknaden under sommaren, sade hon.

Kinas BNP: verkligheten bakom siffrorna

Om långsam tillväxt, där BNP som enligt Lombard ökade med endast 1,5 procent i tredje kvartalet, för med sig spridningseffekter till arbetsmarknaden, så kan Peking inte fortsätta med reformerna.

— Med tanke på den potential för samhälleligt missnöje som finns i detta så blir det, det verkliga provet för Peking, fortsatte Cholyeva.

Enligt Choyleva finns det tecken på försvagningar på arbetsmarknaden under tredje kvartalet 2015.

Panelen var dock överens om att det är bättre att IMF inkluderar Kina i valutakorgen. Om inte så kanske det blir ett globalt valutakrig.

— Om yuanen inte accepteras som reservvaluta, kommer de behöva genomgå en stor engångsdevalvering. Följden av det kommer verkligen att bli ekonomisk kris, sade Choyleva.

Hittills har euroområdet och Japan båda förbundit sig till kvantitativa lättnadsåtgärder, vilket driver ner värdet på deras valutor. Kinas devalvering augusti i år låg bara på 3 procent.

Kina vill att yuanen blir reservvaluta