Arbetslösheten lockar unga kinesiska män till förskolläraryrket
Arbetssökande väntar på att intervjuas vid Nanjings högskola för förskollärare. (Foto: The Epoch Times /arkivbild)


I Jiangsuprovinsen i östra Kina har arbetslösheten lett till att traditionella könsmönster när det gäller sysselsättning håller på att brytas upp. Tusentals manliga studenter konkurrerar nu om 300 statligt sponsrade platser vid lärarhögskolan för förskollärare. De som accepteras kommer att få fast jobb efter fem års studier.

Den 29 maj visade 15- och 16-åriga pojkar upp sina förmågor inom dans, sång, gymnastik och måleri och genomgick psykologitest på Nanjings högskola för förskollärare. Inträdesproven och intervjuerna är en komplicerad process där bara en av 300 tas in, vilket ändå är högre än andra statliga jobb enligt Yangtze Evening News. 

Runt klockan 8 på morgonen ringlade en flera hundra meter lång kö av ansökande och deras föräldrar från vägen vid högskolans grindar fram till klassrummet där intervjuerna hölls.

I Kina anses det vanligtvis att det är ett kvinnoyrke att arbeta med små barn. Manliga studenter har tidigare sällan ansökt om att bli förskollärare i det här området. För närvarande är det bara en procent av förskollärarna i Jiangsu som är män.

För att rätta till denna obalans startades ett pilotprojekt i Jiangsu i år, där man erbjuder gratis utbildning till manliga studenter i hopp om att få åtminstone en manlig lärare på varje förskola och daghem.

För att uppmuntra manliga studenter att bli förskollärare är undervisningen och uppehället gratis och 10 000 yuan i omkostnader per år betalas också. Innan studenterna antas till utbildningen måste de skriva på ett avtal med skolan och utbildningsdepartementet i deras respektive hemstäder där de åtar sig att arbeta som förskollärare i minst fem år. Efter examen återvänder de till sina hemstäder och arbetar i offentliga förskolor och daghem. Om de inte fullföljer detta måste de betala tillbaka alla kostnader för deras utbildning och även ett bötesbelopp. 

I I-länder är det vanligare med manliga förskollärare. Japan har till exempel sju procent manliga förskollärare och USA tio. I andra länder är det upp till 20 procent. I Japan är det även vanligast att rektorer på förskolor och daghem är män.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36816/