loading
Utrikes

Wuhansamarbete tillät filradering

Eva Fu

Enligt ett samförståndsavtal om samarbete som tecknats mellan virologiinstitutet i Wuhan och Galveston National Laboratory vid University of Texas är det obligatoriskt för bägge parter att radera ”hemliga filer” eller material om någon av parterna kräver detta.

”Part har rätt att begära att den andre förstör och/eller återlämnar de hemliga filerna, material, och utrustning utan några backuper”, anges det i avtalet. Den ideella forskargruppen U.S. Right to Know har erhållit dokumentet efter en begäran i enlighet med informationsfriheten.

Avtalet innebär att de båda labben ska verka för samarbete avseende forskning och utbildning. Den signerades 2017 och gäller till och med oktober i år. Sekretessvillkoren är emellertid bindande även efter att den femåriga avtalstiden löpt ut.

Biosäkerhetslaboratorier

Biosäkerhetslaboratorier delas in i fyra säkerhetsnivåer:

• Nivå 1- laboratorier används för att studera patogener som inte är skadliga för friska vuxna människor.

• Nivå 2- laboratorier används för att studera patogener och gifter med risk för människor om de inhaleras, sväljs eller kommer i kontakt med huden.

• Nivå 3- laboratorier studerar patogener och gifter som kan överföras via luften och potentiellt skapa dödliga infektioner vid inandning. Laboratorierna har bland annat noggrant kontrollerade luftflöden.

• I nivå 4- laboratorier hanteras farliga patogener och gifter för vilka det saknas behandlingsmetoder och vacciner. Laboratorierna är noggrant bevakade och det krävs omfattande utbildning för att få tillträde till dessa.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Utrikes

Wuhansamarbete tillät filradering

Eva Fu

Enligt ett samförståndsavtal om samarbete som tecknats mellan virologiinstitutet i Wuhan och Galveston National Laboratory vid University of Texas är det obligatoriskt för bägge parter att radera ”hemliga filer” eller material om någon av parterna kräver detta.

”Part har rätt att begära att den andre förstör och/eller återlämnar de hemliga filerna, material, och utrustning utan några backuper”, anges det i avtalet. Den ideella forskargruppen U.S. Right to Know har erhållit dokumentet efter en begäran i enlighet med informationsfriheten.

Avtalet innebär att de båda labben ska verka för samarbete avseende forskning och utbildning. Den signerades 2017 och gäller till och med oktober i år. Sekretessvillkoren är emellertid bindande även efter att den femåriga avtalstiden löpt ut.

Biosäkerhetslaboratorier

Biosäkerhetslaboratorier delas in i fyra säkerhetsnivåer:

• Nivå 1- laboratorier används för att studera patogener som inte är skadliga för friska vuxna människor.

• Nivå 2- laboratorier används för att studera patogener och gifter med risk för människor om de inhaleras, sväljs eller kommer i kontakt med huden.

• Nivå 3- laboratorier studerar patogener och gifter som kan överföras via luften och potentiellt skapa dödliga infektioner vid inandning. Laboratorierna har bland annat noggrant kontrollerade luftflöden.

• I nivå 4- laboratorier hanteras farliga patogener och gifter för vilka det saknas behandlingsmetoder och vacciner. Laboratorierna är noggrant bevakade och det krävs omfattande utbildning för att få tillträde till dessa.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024