Vi skapar själva vår verklighet – himmel eller helvete
Att vara uppmärksam på våra tankar är en förutsättning för att ha kontroll över våra känslor och erfarenheter i livet.


Vetenskapen fortsätter att göra upptäckter om hur våra tankar spelar en roll i skapandet av världen omkring oss. Det betyder att det är mycket viktigt att lära sig att ha kontroll över hur man tänker för att kunna göra livet så bra som möjligt.

Tom Campbell, före detta NASA-forskare och författare till My Big T.O.E. (Theory of Everything), menar att fysikerna har blivit våra dagars mystiker. Om man lyssnar till vad de säger idag så kommer man att få höra helt otroliga saker.

Hur långsökt det än kan låta, så har den här idén fått allt större genomslagskraft i vetenskapliga kretsar. 

Din kropp och världen runt omkring dig är en virtuell verklighet som manifesterats av dina tankar. Din virtuella framtid skapas just nu i takt med ditt tänkande. Vi är medskapare till vår verklighet – bra eller dålig, en virtuell himmel eller ett virtuellt helvete på jorden.

Hur långsökt det än kan låta, så har den här idén fått allt större genomslagskraft i vetenskapliga kretsar. Till exempel visar 35 års forskning inom "Global Consciousness Project”, att när mänskligt medvetande blir enhetligt och synkroniserat, så kan det förändra saker i den yttre miljön.

Forskare inom transcendental meditation fann att när tusentals mediterande människor (synkroniserat) möts på en plats och fokuserar sina tankar (enhetligt) på fred och kärlek, så minskar våldet i det området.

Forskarna drog den här slutsatsen efter att ha observerat att det blev färre inrapporterade brott, självmord och ambulanstransporter efter gruppmeditationer. Även om vissa forskare ifrågasätter de här iakttagelserna så är effekten tillräckligt intressant för att motivera till fortsatt forskning inom området.

En studie från 2012 i ledning av psykologen Dan Gilbert, fann å andra sidan att den genomsnittliga människan tillbringar nästan halva sin dag på autopilot. Man är alltså mentalt bortkopplad under 46,9 procent av tiden. Det är som att köra genom en korsning och inte komma ihåg om stoppljuset var rött eller grönt.

När man går på autopilot vandrar sinnet iväg av egen kraft. Man analyserar, försöker förutsäga, grubblar över saker man ångrar, och oroar sig över framtidens ovisshet. Det här okontrollerade tänkandet skapar olika känslor som gör att man känner sig olycklig, orolig och deprimerad.

Psykologen Ellen Langer upptäckte att okontrollerat tänkande är synligt för andra och verkar bortstötande. Man upplevs som avstängd, bortkopplad och likgiltig, vilket gör en osympatisk.

Om man däremot kan styra över sina tankar, så har man verkligen förmågan att skapa en bättre verklighet.

Bruce Lipton är före detta forskare vid Stanford Universities School of Medicine, utvecklingsbiolog och tidig förespråkare av den potentiella roll som epigenetiken har på geners uttryck. Han framförde den kontroversiella tesen att tankar kan förändra genuttryck.

Lipton hävdar att man i upp till 95 procent av sin tid lever i gensvar på de betingelser man fick under sin uppväxt. Man går på autopilot och litar till "vanemässigt hjärntänkande" (omedvetet tänkande) och förblir fången inom sin självbegränsande komfortzon.

När man hänger kvar i sin komfortzon tillåter man livets gyllene möjligheter att gå en förbi. När man senare åter kommer i kontakt med världen så slår man på sig själv genom att tänka att jag kunde ha gjort det här, eller jag borde ha gjort det där, saker och ting man kanske skulle göra utan rädslan som kommer sig av betingelsernas okontrollerade tänkande.

Om man däremot kan styra över sina tankar, så har man verkligen förmågan att skapa en bättre verklighet. Man har också förmågan att öka sina möjligheter att fungera i den verkligheten.

När man använder den här förmågan till att kontrollera hjärnans benägenhet att tänka vanemässigt, så stänger man av autopiloten och behåller sitt sinne aktivt. Då har man kraften att själv styra hur man tänker, känner och agerar.

Och nu tänker du kanske: Men kom igen, så allt jag behöver göra för att skapa en slags himmel på jorden är att ha kontroll över mitt tänkande?

Både enligt vår tids mystiker och tidigare visa personer, från stoikerna till Buddha, så är det här det enda sättet för oss att skapa en bättre verklighet. Filosofer och andliga ledare har försökt berätta det här för oss i över två tusen år – nu håller till slut även vetenskapsmännen på att komma ikapp.

Inom integrativ medicin införlivar man sinnet och själen för att hjälpa till att läka hjärnan och kroppen. Meditationsmetoder, klinisk hypnoterapi och mindfulness-revolutionen bygger alla på att ha kontroll över sina tankar för att minska stress och underlätta läkning.

Vid någon tidpunkt, i en inte alltför avlägsen framtid, kommer vi inte längre att kunna komma undan med att skylla den smärta och det lidande vi ibland upplever på andra människor eller omständigheter. Om du ändå gör det så kanske någon kommer att avbryta dig och säga, "Hallå, det var du själv som skapade den här erfarenheten. Om du inte vore så lat, så skulle du enkelt ha kunnat skapa en bättre erfarenhet. Sluta gnälla och börja ta kontroll över dina tankar som oss andra. Vårt kollektiva medvetande är beroende av dig”.

Jeff Garton är författare och auktoriserad karriärcoach. Han har en masterexamen i organisatorisk kommunikation och offentlig personaladministration. Han har även skapat konceptet och metoden ”Career contentment”.