loading


Foto: Eva Sagerfors
Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

Var femte djurproducent känner oro för djurinspektioner

Eva Sagerfors

Samtidigt som många djurproducenter är positiva till länsstyrelsens djurskyddsarbete saknar många förtroende för det. Det bör tas på allvar, menar professor Peter Lundqvist vid SLU.

Hälften av de djurproducenter som deltog i SLU:s och KTH:s undersökning upplevde länsstyrelsernas djurskyddsinspektioner som positiva, enligt rapporten från 2022. Samtidigt kände sig var femte djurproducent orolig inför inspektioner. 40 procent ifrågasatte personalens kompetens och drygt en femtedel tyckte att de fick onödiga bekymmer, kände sig orättvist behandlade eller att de inte fick ett respektfullt bemötande.

Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, ledde projektet.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading


Foto: Eva Sagerfors
Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

Var femte djurproducent känner oro för djurinspektioner

Eva Sagerfors

Samtidigt som många djurproducenter är positiva till länsstyrelsens djurskyddsarbete saknar många förtroende för det. Det bör tas på allvar, menar professor Peter Lundqvist vid SLU.

Hälften av de djurproducenter som deltog i SLU:s och KTH:s undersökning upplevde länsstyrelsernas djurskyddsinspektioner som positiva, enligt rapporten från 2022. Samtidigt kände sig var femte djurproducent orolig inför inspektioner. 40 procent ifrågasatte personalens kompetens och drygt en femtedel tyckte att de fick onödiga bekymmer, kände sig orättvist behandlade eller att de inte fick ett respektfullt bemötande.

Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, ledde projektet.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024