loadingTransparency International rankar Sverige som ett av världens minst korrupta länder. Men det innebär inte att korruption inte förekommer. Foto: Kiwiev (CC0 1.0)
Transparency International rankar Sverige som ett av världens minst korrupta länder. Men det innebär inte att korruption inte förekommer. Foto: Kiwiev (CC0 1.0)
Ledare

Vad kännetecknar svensk korruption?

Sebastian Lindgren

Vanligtvis definieras korruption som en ansats av någon aktör att med ohederliga medel manipulera politiken, olika bolag, föreningsliv eller offentliga institutioner till att främja beslut som gagnar egna intressen. 

Korruption kan ta sig olika uttryck. En viss myndighet kan exempelvis på grund av ekonomiska incitament fatta beslut som avviker från rådande juridisk eller moralisk policy.

En särskild politiker kan till exempel använda sin position för att anhopa rikedomar, förmåner, eller för att med alla tillgängliga medel slå vakt om sin personliga status. Som sagt, en rad olika uttryck.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingTransparency International rankar Sverige som ett av världens minst korrupta länder. Men det innebär inte att korruption inte förekommer. Foto: Kiwiev (CC0 1.0)
Transparency International rankar Sverige som ett av världens minst korrupta länder. Men det innebär inte att korruption inte förekommer. Foto: Kiwiev (CC0 1.0)
Ledare

Vad kännetecknar svensk korruption?

Sebastian Lindgren

Vanligtvis definieras korruption som en ansats av någon aktör att med ohederliga medel manipulera politiken, olika bolag, föreningsliv eller offentliga institutioner till att främja beslut som gagnar egna intressen. 

Korruption kan ta sig olika uttryck. En viss myndighet kan exempelvis på grund av ekonomiska incitament fatta beslut som avviker från rådande juridisk eller moralisk policy.

En särskild politiker kan till exempel använda sin position för att anhopa rikedomar, förmåner, eller för att med alla tillgängliga medel slå vakt om sin personliga status. Som sagt, en rad olika uttryck.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024