loadingCovidbeviset omfattar testbevis, tillfrisknandebevis och vaccinationsbevis, men vid allmänna tillställningar gäller enbart det sista. Foto: Erik Cronberg/DIGG/E-hälsomyndigheten
Covidbeviset omfattar testbevis, tillfrisknandebevis och vaccinationsbevis, men vid allmänna tillställningar gäller enbart det sista. Foto: Erik Cronberg/DIGG/E-hälsomyndigheten
Inrikes

Vaccinationsbevis vid evenemang ska minska smitta – får kritik

Eva Sagerfors

Nu krävs vaccinationsbevis vid större evenemang i syfte att minska smittspridningen i samhället. Samtidigt får åtgärden kritik för att diskriminera personer med naturlig immunitet och för att inte följa gällande lagar.

Från den 1 december krävs vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 deltagare.

– Syftet med vaccinationsbevisen är att minska smittspridningen genom att ha så få smittkedjor som möjligt, samtidigt som vi fortfarande kan ha större publik på till exempel teatrar eller idrottsarenor, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Enligt Folkhälsomyndigheten, FHM, har spridningen av covid-19 inte ökat i Sverige så som i Europa den senaste tiden, men eftersom scenarierna visar en förväntad smittotopp i mitten av december vill man vidta åtgärder för att förhindra en ökad spridning. Därför har FHM bett regeringen införa vaccinationsbevis.

– En stor anledning i många länder till att införa krav på vaccinationsbevis är faktiskt att också öka incitamenten att bli vaccinerad. Man innebär en större risk som ovaccinerad, både för sig själv och sin omgivning, säger statsepidemiolog Anders Tegnell vid en pressträff.

Negativt test eller genomgången covid-19 gäller inte. Däremot görs undantag för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig.

Naturlig immunitet omfattas inte

Åtgärden har fått kritik. Bio-Medico Legala Nätverket – 40 läkare, forskare och jurister – förklarar i sitt remissvar på regeringens förslag om vaccinationsbevis varför åtgärden i nuläget inte kan påverka smittspridningen väsentligt. Dessutom bryter det mot bland annat grundlagen som säger att ”var och en gentemot det allmänna är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”.

Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog, har tidigare utvecklat vacciner och är med i nätverket. Hon anser att för att minimera smittspridning behöver fokus vara immunitet och då är det i det här fallet inte medicinskt relevant att skilja på vaccinerade och ovaccinerade.

– Många ovaccinerade kan ha genomgått infektionen och fått immunitet. Det blir en orättvis diskriminering då man vet att även fullvaccinerade kan sprida smitta.

Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog, förespråkar en strategi där endast de som främst behöver vaccinet ska vaccineras. Foto: Björn-Olof Svanholm

Flera studier har visat att den naturliga immuniteten är betydligt mer effektiv än den från vaccin. Engwall förklarar att vid naturlig immunitet reagerar immunförsvaret mot alla virusets delar, även de som inte förändras mycket.

– Det gör att sådan immunitet är mycket mer hållbar. Den reagerar mot alla besläktade virus, det vill säga även mutanter, mycket bättre än en smal vaccingenererad immunitet enbart riktad mot virusets spikprotein som ändrar sig ganska mycket.

Varken regeringen eller Folkhälsomyndigheten resonerar i sina skrivelser kring hur många som har naturlig immunitet. Ann-Cathrin Engwall jämför med Tyskland som har ungefär samma vaccinationsgrad och en stor ökning i smittspridning, som Sverige inte har. Det tyder på att den naturliga flockimmuniteten i Sverige är högre.

– Skillnaden är att vi inte stängde ner i början av 2020 och då fanns en relativt stor smittspridning som inte har dokumenterats. En stor andel av de som faktiskt blir smittade får inga allvarliga symtom. Så det finns ganska många som har naturlig immunitet utan att de vet det.

Själv företräder hon en klassisk epidemiologisk strategi.

– Av erfarenhet fungerar det bäst vid den här typen av infektioner, att man vaccinerar en mindre andel som inte skulle klara en infektion. Ju större andel som har synkroniserad vaccinimmunitet desto snabbare uppkommer vaccinresistenta virusmutanter, vilket blir ett problem för de som behöver vaccinskyddet bäst.

Hon ser inga smittskyddsskäl till vaccinpassen och menar att man inte på ett övertygande sätt har visat att åtgärden är nödvändig eller proportionerlig.

– Det känns mer som ett påtryckningsmedel.

Partiellt vaccinerade räknas som ovaccinerade

FHM hänvisar i sin skrivelse till regeringen till veckorapporten från vecka 44 att betydligt fler ovaccinerade än vaccinerade smittades under hösten. Samtidigt hade FHM beslutat att från den 1 november, måndag i vecka 44, behövde vaccinerade personer med symtom inte testas.

– Det blir skevt, det kan inte vara ett argument för att införa vaccinpass. Man skulle ha jämfört med en period där man testade lika mycket, säger Engwall och tillägger att ovaccinerade i olika sammanhang testas oftare än vaccinerade.

Hon är kritisk till klassificeringen där den som inte fått alla vaccindoser och det inte gått två veckor sedan sista dosen räknas som ovaccinerad. Det blir vilseledande, anser hon, särskilt då det finns många partiellt vaccinerade på iva.

Jag tycker inte att staten ska detaljstyra vilka medicinska behandlingar människor ska genomgå. 

Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog

Dessutom är fullvaccinering ingen garanti för att inte smitta, menar hon. Flera rapporter, bland annat från USA:s smittskyddsinstitut, visar att virusnivåerna hos vaccinerade personer som smittats är lika höga som hos ovaccinerade eller delvis vaccinerade personer som smittats. Man är lika smittsam, förklarar hon.

– Man måste använda vaccin på rätt sätt och jag tycker inte att staten ska detaljstyra vilka medicinska behandlingar människor ska genomgå. Det är en annan sak när 50 procent av de smittade dör, men här har vi en dödlighet på ett par tiondels procentenheter.

Hon får dagligen meddelanden från människor med möjliga vaccinbiverkningar och tycker att myndigheter borde reflektera över risken relativt nyttan i stället för att driva på ytterligare för vaccination av framför allt barn och unga.

– För mig är det ovetenskapligt. Jag är för medicinsk nytta, men det här känns jättekonstigt.

Rekommenderar vaccination

Nätverkets remissvar pekar på att 129 forskningsstudier visar att genomgången sjukdom ger ett brett och långvarigt skydd. Vid FHM:s pressträff den 25 november frågade Folkets Radio varför människor med naturlig immunitet ska diskrimineras. Sara Byfors, enhetschef vid FHM, svarade.

– Vår rekommendation är att även de som har genomgått infektionen ska vaccinera sig för att få ett ännu bättre skydd och att det ändå är osäkert hur långt skyddet är efter genomgången infektion.

Det är också en praktisk fråga om hur man tar provet.

– Det får inte vara taget av dig själv, som vi har till stor del i Sverige, så det skulle vara väldigt få som innefattades av det här. Vi har valt den här vägen att inte ha med varken genomgången infektion eller att man testar negativt.

Sara Byfors är enhetschef vid Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson

Hon kommenterade även FHM:s hänvisning till veckorapporten för vecka 44 i jämförelsen mellan smittade vaccinerade och ovaccinerade.

– Visst, man kan göra på olika sätt, men det är helt säkert att vaccinationen skyddar mot att bli smittad och att föra smitta vidare och att man som ovaccinerad har en högre risk för allvarlig sjukdom.

Om kravet för vaccinationsbevis kommer att bli tre doser får man se framöver.

– Just nu har vi inte planer på det. Vi hoppas att det är en kort period som det behöver användas. Det här ska inte användas längre än det behövs. Får vi en bra effekt och många väljer att ta den tredje dosen och smittspridningen går ner, då tar vi bort den här åtgärden.

Inte proportionerlig

Införandet av vaccinationsbevis har fått både stöd och kritik. Smittskyddsläkarföreningen anser att vaccinationsbevis kan användas som en motivationshöjande åtgärd vid större evenemang så länge vaccinationsgraden anses vara för låg i vissa åldersgrupper, förutsatt att covid-19-lagen gäller eller att covid-19 klassas som samhällsfarlig enligt Smittskyddslagen.

Riksdagens ombudsman, JO, vill att man utreder om förslaget är förenligt med grundläggande fri- och rättigheter. Man saknar även en redovisning för varför tillfrisknandebevis inte godtas.

Regeringen uppger i sitt förslag att regleringen ”kommer att gälla under en begränsad tid och upphävas så snart den inte längre är nödvändig med hänsyn till smittspridningen” och hänvisar till covid-19-lagen. Men enligt Bio-Medico Legala Nätverket är åtgärden inte proportionerlig, eftersom man inte har bedömt eller kvantifierat mål för minskad smittspridning.

Nätverket pekar på Europarådets resolution från januari 2021 som uppmanar medlemsländerna att informera medborgarna om att vaccinationen inte är obligatorisk och att ingen är under politiskt, socialt eller annat tryck för att vaccinera sig. Länderna ska även se till att ingen diskrimineras för att inte ha vaccinerats, oavsett skäl.

I remissvaret drar man slutsatsen att åtgärderna inte står ”i proportion till sjukdomens allvarlighet, åtgärdernas risker, möjligheten till andra behandlingar och bedöms inte vara förenligt med gällande lagar”.

Kontakta journalisten: [email protected]

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat introduktionserbjudande – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Webb- och e-tidning endast 1 krona första månaden, klicka här! Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Om du även vill ha 4 utgåvor papperstidning första månaden betalar du endast 19 kronor och klickar här! Förnyas automatiskt för 149 kr/mån.

Vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar omfattar bland annat sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter.

Arrangören av en sammankomst eller offentlig tillställning med över 100 personer inomhus ska verifiera vaccinationsbevisets äkthet och kräva legitimation vid inpassage.

Undantag gäller för personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19.

Alternativt till vaccinationsbevis kan arrangörer välja att vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max åtta personer och kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

E-hälsomyndigheten utfärdar vaccinationsbevis, som kan fås digitalt eller på papper.

Källa: Regeringen, Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingCovidbeviset omfattar testbevis, tillfrisknandebevis och vaccinationsbevis, men vid allmänna tillställningar gäller enbart det sista. Foto: Erik Cronberg/DIGG/E-hälsomyndigheten
Covidbeviset omfattar testbevis, tillfrisknandebevis och vaccinationsbevis, men vid allmänna tillställningar gäller enbart det sista. Foto: Erik Cronberg/DIGG/E-hälsomyndigheten
Inrikes

Vaccinationsbevis vid evenemang ska minska smitta – får kritik

Eva Sagerfors

Nu krävs vaccinationsbevis vid större evenemang i syfte att minska smittspridningen i samhället. Samtidigt får åtgärden kritik för att diskriminera personer med naturlig immunitet och för att inte följa gällande lagar.

Från den 1 december krävs vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 deltagare.

– Syftet med vaccinationsbevisen är att minska smittspridningen genom att ha så få smittkedjor som möjligt, samtidigt som vi fortfarande kan ha större publik på till exempel teatrar eller idrottsarenor, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Enligt Folkhälsomyndigheten, FHM, har spridningen av covid-19 inte ökat i Sverige så som i Europa den senaste tiden, men eftersom scenarierna visar en förväntad smittotopp i mitten av december vill man vidta åtgärder för att förhindra en ökad spridning. Därför har FHM bett regeringen införa vaccinationsbevis.

– En stor anledning i många länder till att införa krav på vaccinationsbevis är faktiskt att också öka incitamenten att bli vaccinerad. Man innebär en större risk som ovaccinerad, både för sig själv och sin omgivning, säger statsepidemiolog Anders Tegnell vid en pressträff.

Negativt test eller genomgången covid-19 gäller inte. Däremot görs undantag för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig.

Naturlig immunitet omfattas inte

Åtgärden har fått kritik. Bio-Medico Legala Nätverket – 40 läkare, forskare och jurister – förklarar i sitt remissvar på regeringens förslag om vaccinationsbevis varför åtgärden i nuläget inte kan påverka smittspridningen väsentligt. Dessutom bryter det mot bland annat grundlagen som säger att ”var och en gentemot det allmänna är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”.

Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog, har tidigare utvecklat vacciner och är med i nätverket. Hon anser att för att minimera smittspridning behöver fokus vara immunitet och då är det i det här fallet inte medicinskt relevant att skilja på vaccinerade och ovaccinerade.

– Många ovaccinerade kan ha genomgått infektionen och fått immunitet. Det blir en orättvis diskriminering då man vet att även fullvaccinerade kan sprida smitta.

Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog, förespråkar en strategi där endast de som främst behöver vaccinet ska vaccineras. Foto: Björn-Olof Svanholm

Flera studier har visat att den naturliga immuniteten är betydligt mer effektiv än den från vaccin. Engwall förklarar att vid naturlig immunitet reagerar immunförsvaret mot alla virusets delar, även de som inte förändras mycket.

– Det gör att sådan immunitet är mycket mer hållbar. Den reagerar mot alla besläktade virus, det vill säga även mutanter, mycket bättre än en smal vaccingenererad immunitet enbart riktad mot virusets spikprotein som ändrar sig ganska mycket.

Varken regeringen eller Folkhälsomyndigheten resonerar i sina skrivelser kring hur många som har naturlig immunitet. Ann-Cathrin Engwall jämför med Tyskland som har ungefär samma vaccinationsgrad och en stor ökning i smittspridning, som Sverige inte har. Det tyder på att den naturliga flockimmuniteten i Sverige är högre.

– Skillnaden är att vi inte stängde ner i början av 2020 och då fanns en relativt stor smittspridning som inte har dokumenterats. En stor andel av de som faktiskt blir smittade får inga allvarliga symtom. Så det finns ganska många som har naturlig immunitet utan att de vet det.

Själv företräder hon en klassisk epidemiologisk strategi.

– Av erfarenhet fungerar det bäst vid den här typen av infektioner, att man vaccinerar en mindre andel som inte skulle klara en infektion. Ju större andel som har synkroniserad vaccinimmunitet desto snabbare uppkommer vaccinresistenta virusmutanter, vilket blir ett problem för de som behöver vaccinskyddet bäst.

Hon ser inga smittskyddsskäl till vaccinpassen och menar att man inte på ett övertygande sätt har visat att åtgärden är nödvändig eller proportionerlig.

– Det känns mer som ett påtryckningsmedel.

Partiellt vaccinerade räknas som ovaccinerade

FHM hänvisar i sin skrivelse till regeringen till veckorapporten från vecka 44 att betydligt fler ovaccinerade än vaccinerade smittades under hösten. Samtidigt hade FHM beslutat att från den 1 november, måndag i vecka 44, behövde vaccinerade personer med symtom inte testas.

– Det blir skevt, det kan inte vara ett argument för att införa vaccinpass. Man skulle ha jämfört med en period där man testade lika mycket, säger Engwall och tillägger att ovaccinerade i olika sammanhang testas oftare än vaccinerade.

Hon är kritisk till klassificeringen där den som inte fått alla vaccindoser och det inte gått två veckor sedan sista dosen räknas som ovaccinerad. Det blir vilseledande, anser hon, särskilt då det finns många partiellt vaccinerade på iva.

Jag tycker inte att staten ska detaljstyra vilka medicinska behandlingar människor ska genomgå. 

Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog

Dessutom är fullvaccinering ingen garanti för att inte smitta, menar hon. Flera rapporter, bland annat från USA:s smittskyddsinstitut, visar att virusnivåerna hos vaccinerade personer som smittats är lika höga som hos ovaccinerade eller delvis vaccinerade personer som smittats. Man är lika smittsam, förklarar hon.

– Man måste använda vaccin på rätt sätt och jag tycker inte att staten ska detaljstyra vilka medicinska behandlingar människor ska genomgå. Det är en annan sak när 50 procent av de smittade dör, men här har vi en dödlighet på ett par tiondels procentenheter.

Hon får dagligen meddelanden från människor med möjliga vaccinbiverkningar och tycker att myndigheter borde reflektera över risken relativt nyttan i stället för att driva på ytterligare för vaccination av framför allt barn och unga.

– För mig är det ovetenskapligt. Jag är för medicinsk nytta, men det här känns jättekonstigt.

Rekommenderar vaccination

Nätverkets remissvar pekar på att 129 forskningsstudier visar att genomgången sjukdom ger ett brett och långvarigt skydd. Vid FHM:s pressträff den 25 november frågade Folkets Radio varför människor med naturlig immunitet ska diskrimineras. Sara Byfors, enhetschef vid FHM, svarade.

– Vår rekommendation är att även de som har genomgått infektionen ska vaccinera sig för att få ett ännu bättre skydd och att det ändå är osäkert hur långt skyddet är efter genomgången infektion.

Det är också en praktisk fråga om hur man tar provet.

– Det får inte vara taget av dig själv, som vi har till stor del i Sverige, så det skulle vara väldigt få som innefattades av det här. Vi har valt den här vägen att inte ha med varken genomgången infektion eller att man testar negativt.

Sara Byfors är enhetschef vid Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson

Hon kommenterade även FHM:s hänvisning till veckorapporten för vecka 44 i jämförelsen mellan smittade vaccinerade och ovaccinerade.

– Visst, man kan göra på olika sätt, men det är helt säkert att vaccinationen skyddar mot att bli smittad och att föra smitta vidare och att man som ovaccinerad har en högre risk för allvarlig sjukdom.

Om kravet för vaccinationsbevis kommer att bli tre doser får man se framöver.

– Just nu har vi inte planer på det. Vi hoppas att det är en kort period som det behöver användas. Det här ska inte användas längre än det behövs. Får vi en bra effekt och många väljer att ta den tredje dosen och smittspridningen går ner, då tar vi bort den här åtgärden.

Inte proportionerlig

Införandet av vaccinationsbevis har fått både stöd och kritik. Smittskyddsläkarföreningen anser att vaccinationsbevis kan användas som en motivationshöjande åtgärd vid större evenemang så länge vaccinationsgraden anses vara för låg i vissa åldersgrupper, förutsatt att covid-19-lagen gäller eller att covid-19 klassas som samhällsfarlig enligt Smittskyddslagen.

Riksdagens ombudsman, JO, vill att man utreder om förslaget är förenligt med grundläggande fri- och rättigheter. Man saknar även en redovisning för varför tillfrisknandebevis inte godtas.

Regeringen uppger i sitt förslag att regleringen ”kommer att gälla under en begränsad tid och upphävas så snart den inte längre är nödvändig med hänsyn till smittspridningen” och hänvisar till covid-19-lagen. Men enligt Bio-Medico Legala Nätverket är åtgärden inte proportionerlig, eftersom man inte har bedömt eller kvantifierat mål för minskad smittspridning.

Nätverket pekar på Europarådets resolution från januari 2021 som uppmanar medlemsländerna att informera medborgarna om att vaccinationen inte är obligatorisk och att ingen är under politiskt, socialt eller annat tryck för att vaccinera sig. Länderna ska även se till att ingen diskrimineras för att inte ha vaccinerats, oavsett skäl.

I remissvaret drar man slutsatsen att åtgärderna inte står ”i proportion till sjukdomens allvarlighet, åtgärdernas risker, möjligheten till andra behandlingar och bedöms inte vara förenligt med gällande lagar”.

Kontakta journalisten: [email protected]

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat introduktionserbjudande – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Webb- och e-tidning endast 1 krona första månaden, klicka här! Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Om du även vill ha 4 utgåvor papperstidning första månaden betalar du endast 19 kronor och klickar här! Förnyas automatiskt för 149 kr/mån.

Vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar omfattar bland annat sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter.

Arrangören av en sammankomst eller offentlig tillställning med över 100 personer inomhus ska verifiera vaccinationsbevisets äkthet och kräva legitimation vid inpassage.

Undantag gäller för personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19.

Alternativt till vaccinationsbevis kan arrangörer välja att vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max åtta personer och kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

E-hälsomyndigheten utfärdar vaccinationsbevis, som kan fås digitalt eller på papper.

Källa: Regeringen, Folkhälsomyndigheten

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024