Tumlare och sjöfåglar får ökat skydd
Tumlare (Phocoena phocoena) är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar. Foto: HaV


Genom införandet av nya fiskeregleringar ska bland annat den hotade tumlaren och sjöfåglar få ett ökat skydd. Det skriver Havs- och vattenmyndigheten (HaV) efter att ha tagit ett samlat grepp kring frågan om fiskereglering i marina skyddade områden.

Nätfiske innebär att både tumlare och vissa sjöfåglar riskerar att fastna och drunkna i näten. De nya regleringarna som införs i ett trettiotal nya områden i Bottenviken, Östersjön och Västerhavet, minskar risken för tumlare och fåglar att fastna i näten. Det gäller framförallt nätfiske i områden i Skåne, Kalmar och Gotland.

– Vi måste göra mer för att skydda tumlarna i våra Natura 2000-områden, det har inte minst EU påpekat. Det gäller inte endast den starkt hotade Östersjöpopulationen av tumlare, utan i flertalet av de Natura 2000-områden där Sverige listat arten. Regleringarna vi nu inför är ett led i det arbetet, säger Lena Tingström, utredare vid HaV, i ett pressmeddelande.

Hon menar att det inte bara är däggdjur och fåglar som får bättre skydd. Till exempel finns det områden med särskilt känsliga bottnar och unika rev av ögonkorallen Lophelia som får bättre möjlighet att klara sig när allt fiske stoppas.

Så opåverkade som möjligt

Vissa av de marina skyddade områdena har skyddats i syfte att i så stor utsträckning som möjligt vara opåverkade av lokal mänsklig påverkan. Och det innebär att allt fiske är förbjudet i de områdena. Några exempel är Svenska Högarna i Stockholms län, Ottenby rev i Kalmar län och Skånska Kattegatt i Skåne län, uppger myndigheten.

Regleringarna är en del i HaV:s arbete med att genomföra Sveriges frivilliga åtagande vid FN:s havskonferens i New York 2017. Regleringarna är också en del av HaV:s arbete för att nå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Regleringarna har remitterats till fiskets intresseorganisationer, miljöorganisationer, länsstyrelser och kommuner.

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat introduktionserbjudande – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Webb- och e-tidning endast 1 krona första månaden, klicka här! Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Om du även vill ha 4 utgåvor papperstidning första månaden betalar du endast 19 kronor och klickar här! Förnyas automatiskt för 149 kr/mån.