Trenden har vänt – arbetslösheten ökar
Arbetslösheten ökar för första gången på länge, och ökningen väntas fortsätta under hösten och in i nästa år. Foto: Jessica Gow/TT-arkivbild


Efter en längre period med långsamt minskande arbetslöshet har trenden vänt. Arbetslösheten ökade i juli för första gången på länge, och väntas fortsätta öka under hösten och in i nästa år.

I slutet av juli var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 5 000 personer jämfört med samma månad i fjol. Det visar färska siffror från Arbetsförmedlingen.

Ökningen bedöms vara ett trendbrott. Men som andel av arbetskraften ligger nivån i stort sett stilla, enligt Arbetsförmedlingen.

"Vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. Det förklaras dels av ett svagare konjunkturläge och dels av färre subventionerade anställningar", skriver Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Högre bland kvinnor

I slutet av juli var arbetslösheten för kvinnor 6,9 procent och för män 6,8 procent. Det är därmed första gången sedan 2011 som arbetslösheten är högre bland kvinnor än män.

Bland utrikes födda minskade arbetslösheten, från 19,9 till 19,0 procent. Bland inrikes födda ökade istället arbetslösheten från 3,6 till 3,7 procent.

Färre unga arbetslösa

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år ligger på 46 000, vilket innebär en minskning med 1 000 personer jämfört med förra året. Arbetslösheten är tydligt lägre bland unga kvinnor jämfört med unga män, med nivåer på 6,9 respektive 10,0 procent.

Att trenden verkar peka uppåt även i fortsättningen kan enkelt illustreras med att färre börjar på nya jobb – medan fler skriver in sig som arbetslösa.

Under juli månad var det nästan 5 000 färre som började ett nytt jobb, jämfört med i fjol. Samtidigt anmälde sig betydligt fler som öppet arbetslösa, det vill säga personer som aktivt söker arbete. Antalet öppet arbetslösa ökade med 3 500 personer jämfört med förra året.

(Fanny Hällegårdh/TT)

Fakta

Arbetsmarknaden i juli 2019

(TT)

6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 344 089 personer (338 930).

8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt

45 686 ungdomar (46 329).

180 273 personer var öppet arbetslösa (187 764).

156 816 personer deltog i program med aktivitetsstöd (151 166).

25 640 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 055).

21 018 personer fick arbete (25 746).

2 588 personer varslades om uppsägning (2 266).

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2018.

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik