loadingI trakterna kring Champagne målade Hill flera by- och flodlandskap som blev några av hans mest berömda verk. Här ser vi Flodlandskap II från 1876. Foto: Public Domain
I trakterna kring Champagne målade Hill flera by- och flodlandskap som blev några av hans mest berömda verk. Här ser vi Flodlandskap II från 1876. Foto: Public Domain
Konst

Tio miljarder sätt att betrakta naturen

Tommy Gunnarsson

Carl Fredrik Hill slog aldrig igenom under sin levnad och fick aldrig uppleva ett segertåg som nationellt och internationellt erkänd konstnär. I dag anses han av många vara Sveriges största målare genom tiderna. Särskilt hans landskapsmålningar från Paristiden vittnar om hans storhet.

I samband med hundraårsjubileet av Carl Fredrik Hills födelse anordnades 1949 på Nationalmuseum en utställning av hans konst. Allt från ungdomsverk till hans sena verk fanns representerade. En av besökarna på utställningen var författaren och poeten Gunnar Ekelöf, som inte bara var där i egenskap av entusiastisk besökare utan som konstkritiker. I sin recension skrev Ekelöf: ”Hills oljemåleri blev en torso, hur mycket än minnestecknare och museimän vill ha det till något annat. Det är i sjukdomen han är stor, lika stor som de största.”

Förvisso uppvisar Hill en ojämn kvalitet, men gick inte Ekelöf lika vilse i sin modernistiska konstsyn som de minnestecknare och museimän som han gick så hårt åt när det kom till att avgöra vari storheten i Hills livsverk låg? Att betrakta de otaliga teckningar som Hill skapade under sin sjukdomsperiod i slutet av sitt liv är starkt drabbande. Men det är långt ifrån enbart dessa som gör Hill till en av de mest visionära och största ur sin generation av svenska bildkonstnärer jämte berömdheter som Ernst Josephson och August Strindberg.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingI trakterna kring Champagne målade Hill flera by- och flodlandskap som blev några av hans mest berömda verk. Här ser vi Flodlandskap II från 1876. Foto: Public Domain
I trakterna kring Champagne målade Hill flera by- och flodlandskap som blev några av hans mest berömda verk. Här ser vi Flodlandskap II från 1876. Foto: Public Domain
Konst

Tio miljarder sätt att betrakta naturen

Tommy Gunnarsson

Carl Fredrik Hill slog aldrig igenom under sin levnad och fick aldrig uppleva ett segertåg som nationellt och internationellt erkänd konstnär. I dag anses han av många vara Sveriges största målare genom tiderna. Särskilt hans landskapsmålningar från Paristiden vittnar om hans storhet.

I samband med hundraårsjubileet av Carl Fredrik Hills födelse anordnades 1949 på Nationalmuseum en utställning av hans konst. Allt från ungdomsverk till hans sena verk fanns representerade. En av besökarna på utställningen var författaren och poeten Gunnar Ekelöf, som inte bara var där i egenskap av entusiastisk besökare utan som konstkritiker. I sin recension skrev Ekelöf: ”Hills oljemåleri blev en torso, hur mycket än minnestecknare och museimän vill ha det till något annat. Det är i sjukdomen han är stor, lika stor som de största.”

Förvisso uppvisar Hill en ojämn kvalitet, men gick inte Ekelöf lika vilse i sin modernistiska konstsyn som de minnestecknare och museimän som han gick så hårt åt när det kom till att avgöra vari storheten i Hills livsverk låg? Att betrakta de otaliga teckningar som Hill skapade under sin sjukdomsperiod i slutet av sitt liv är starkt drabbande. Men det är långt ifrån enbart dessa som gör Hill till en av de mest visionära och största ur sin generation av svenska bildkonstnärer jämte berömdheter som Ernst Josephson och August Strindberg.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024