loadingSida har fått i uppgift av EU-kommissionen att bygga upp en bioteknisk hubb i afrikanska Rwanda. Foto: Tony Lingefors.
Sida har fått i uppgift av EU-kommissionen att bygga upp en bioteknisk hubb i afrikanska Rwanda. Foto: Tony Lingefors.
Inrikes

Sverige ska bygga upp vaccintillverkning i Rwanda

Tony Lingefors

EU-kommissionen har gett bland andra Sverige genom biståndsmyndigheten Sida i uppdrag att bygga upp en bioteknisk hubb i Rwanda i Afrika. Under en treårsperiod ska man bland annat satsa på vaccintillverkning.

– Att öka tillgången till vacciner, mediciner och medicinskteknisk kunskap är en oerhört viktig fråga inte bara under en pandemi utan är också en högprioriterad fråga för det långsiktiga hälsoarbetet i Rwanda och Afrika. Här kan EU och Sverige bidra med sin stora forskningskompetens, säger Martina Fors Molin, chef för det svenska biståndet i Rwanda, i ett pressmeddelande.

Sida får i uppdrag att bygga upp och stötta utvecklandet av Rwanda Biotechnology Institute. Det ska bli navet för att bygga kunskap och kapacitet för att själva forska om och tillverka vaccin. 

Sida

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) är en statlig biståndsmyndighet som lyder under utrikesdepartementet. Sedan september 2023 är Jakob Granit generaldirektör för Sida. Han efterträdde Carin Jämtin. Myndigheten har 845 heltidsanställda. Sida har kontor i Sundbyberg, Härnösand och Visby.

Källa: Sida

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSida har fått i uppgift av EU-kommissionen att bygga upp en bioteknisk hubb i afrikanska Rwanda. Foto: Tony Lingefors.
Sida har fått i uppgift av EU-kommissionen att bygga upp en bioteknisk hubb i afrikanska Rwanda. Foto: Tony Lingefors.
Inrikes

Sverige ska bygga upp vaccintillverkning i Rwanda

Tony Lingefors

EU-kommissionen har gett bland andra Sverige genom biståndsmyndigheten Sida i uppdrag att bygga upp en bioteknisk hubb i Rwanda i Afrika. Under en treårsperiod ska man bland annat satsa på vaccintillverkning.

– Att öka tillgången till vacciner, mediciner och medicinskteknisk kunskap är en oerhört viktig fråga inte bara under en pandemi utan är också en högprioriterad fråga för det långsiktiga hälsoarbetet i Rwanda och Afrika. Här kan EU och Sverige bidra med sin stora forskningskompetens, säger Martina Fors Molin, chef för det svenska biståndet i Rwanda, i ett pressmeddelande.

Sida får i uppdrag att bygga upp och stötta utvecklandet av Rwanda Biotechnology Institute. Det ska bli navet för att bygga kunskap och kapacitet för att själva forska om och tillverka vaccin. 

Sida

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) är en statlig biståndsmyndighet som lyder under utrikesdepartementet. Sedan september 2023 är Jakob Granit generaldirektör för Sida. Han efterträdde Carin Jämtin. Myndigheten har 845 heltidsanställda. Sida har kontor i Sundbyberg, Härnösand och Visby.

Källa: Sida

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024