loadingGustav Vasa kröntes till kung 1523. Årtalet är viktigt men enligt Claes Gejrot, redaktör för Riksarkivets antologi Sverige 1523, utmärker det inte Sveriges födelse. Foto: Shutterstock.
Gustav Vasa kröntes till kung 1523. Årtalet är viktigt men enligt Claes Gejrot, redaktör för Riksarkivets antologi Sverige 1523, utmärker det inte Sveriges födelse. Foto: Shutterstock.
Litteratur

Sverige 500 år – firas med antologi om år 1523

Anton Nilsson

I samband med lanseringen av antologin Sverige 1523 höll Riksarkivet Sverige ett seminarium i sina lokaler i Marieberg, Stockholm. Flera av antologins författare, representanter från Riksarkivet samt kulturminister Parisa Liljestrand talade.

I år firas minnet av att det var 500 år sedan Gustav Vasa tillträdde som kung över Sverige. Samtidigt släpper Riksarkivet sin antologi Sverige 1523 som består av 24 historiska redogörelser för hur Sverige såg ut för 500 år sedan. Men att Sverige som stat skulle fylla 500 år är inte något som bokens redaktör håller med om.

– Varför ger Riksarkivet ut en årsbok om 1523? Den frågan är viktig att ställa. Sverige fyller inte 500 år – Sverige fyller kanske snarare 1 500 år. Vi har ett långt kungarike bakåt i tiden. Det som kan sägas är att med valet av Gustav Vasas som kung den 6 juni 1523 händer det något nytt, säger Claes Gejrot, årsbokens redaktör.

Riksarkivet

Arkiven kommer från statlig förvaltning, privata företag, organisationer och privatpersoner. Arkivet innehåller källtexter och består av runt 75 miljoner handlingar. Alltifrån brev undertecknade av Gustav Vasa till husförhörslängder och födelsedagböcker arkiveras.

Uppdraget är att säkra arkivinformation, men även att göra det möjligt att använda den. Informationen kan användas i forskning men även privatpersoner har möjlighet att ta del av informationen. Riksarkivet har en nationell överblick över hela arkivsektorn och arbetar med att tillgängliggöra, ta emot och bevara arkivmaterial.

Grundades officiellt år 1618, vilket gör Riksarkivet till en av Sveriges äldsta myndigheter. Riksarkivet har rötter tillbaka till Gustav Vasas regering då man skapade ett arkiv bestående av dokument som upprättades av Kungliga Majestäts kansli.
Organisationsmässigt är Riksarkivet en statlig förvaltningsmyndighet som lyder under kulturdepartementet. Riksarkivet finns på elva platser i landet och organisationen är indelad i fem avdelningar.

Pro Memoria är Riksarkivets vänförening. Föreningen bildades 1993 och stödjer Riksarkivet genom att informera om arkivens innehåll och värde. Pro Memoria verkar som en mötesplats för de som är intresserade av arkiv, källor, forskning och historia.

Källa: Riksarkivet.se

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingGustav Vasa kröntes till kung 1523. Årtalet är viktigt men enligt Claes Gejrot, redaktör för Riksarkivets antologi Sverige 1523, utmärker det inte Sveriges födelse. Foto: Shutterstock.
Gustav Vasa kröntes till kung 1523. Årtalet är viktigt men enligt Claes Gejrot, redaktör för Riksarkivets antologi Sverige 1523, utmärker det inte Sveriges födelse. Foto: Shutterstock.
Litteratur

Sverige 500 år – firas med antologi om år 1523

Anton Nilsson

I samband med lanseringen av antologin Sverige 1523 höll Riksarkivet Sverige ett seminarium i sina lokaler i Marieberg, Stockholm. Flera av antologins författare, representanter från Riksarkivet samt kulturminister Parisa Liljestrand talade.

I år firas minnet av att det var 500 år sedan Gustav Vasa tillträdde som kung över Sverige. Samtidigt släpper Riksarkivet sin antologi Sverige 1523 som består av 24 historiska redogörelser för hur Sverige såg ut för 500 år sedan. Men att Sverige som stat skulle fylla 500 år är inte något som bokens redaktör håller med om.

– Varför ger Riksarkivet ut en årsbok om 1523? Den frågan är viktig att ställa. Sverige fyller inte 500 år – Sverige fyller kanske snarare 1 500 år. Vi har ett långt kungarike bakåt i tiden. Det som kan sägas är att med valet av Gustav Vasas som kung den 6 juni 1523 händer det något nytt, säger Claes Gejrot, årsbokens redaktör.

Riksarkivet

Arkiven kommer från statlig förvaltning, privata företag, organisationer och privatpersoner. Arkivet innehåller källtexter och består av runt 75 miljoner handlingar. Alltifrån brev undertecknade av Gustav Vasa till husförhörslängder och födelsedagböcker arkiveras.

Uppdraget är att säkra arkivinformation, men även att göra det möjligt att använda den. Informationen kan användas i forskning men även privatpersoner har möjlighet att ta del av informationen. Riksarkivet har en nationell överblick över hela arkivsektorn och arbetar med att tillgängliggöra, ta emot och bevara arkivmaterial.

Grundades officiellt år 1618, vilket gör Riksarkivet till en av Sveriges äldsta myndigheter. Riksarkivet har rötter tillbaka till Gustav Vasas regering då man skapade ett arkiv bestående av dokument som upprättades av Kungliga Majestäts kansli.
Organisationsmässigt är Riksarkivet en statlig förvaltningsmyndighet som lyder under kulturdepartementet. Riksarkivet finns på elva platser i landet och organisationen är indelad i fem avdelningar.

Pro Memoria är Riksarkivets vänförening. Föreningen bildades 1993 och stödjer Riksarkivet genom att informera om arkivens innehåll och värde. Pro Memoria verkar som en mötesplats för de som är intresserade av arkiv, källor, forskning och historia.

Källa: Riksarkivet.se

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024