Strandverkets konsthall på Marstrand läggs ned
Interiör bild från Strandverket när Lars Lerin ställde ut i maj 2014. Foto: Epoch Times


Efter ett år som huvudman för Strandverket konsthall tvingas Kungälvs kommun ta beslut om att lägga ner verksamheten. Ett formellt beslut om nedläggning väntas fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 13 december.

Ett beslut om nedläggning betyder att konsthallen på Marstrand kommer att stänga inom kort och att planerade utställningar ställs in. Anledningen är kommunen inte lyckats knyta till sig andra finansiärer och sponsorer i tillräcklig hög grad. Bedömningen är att kommunen i huvudsak inte på egen hand kan bekosta driften av konsthallen på närmare fyra miljoner kronor per år.

– Det här är ett oerhört ledsamt beslut. Vi hade stora förhoppningar om att kunna ro detta i land och vi har haft samtal med flera intressenter men vi har inte nått ända fram, säger Robert Hallman, verksamhetschef kommunikation och näringsliv, på Kungälvs kommun.

– Strandverket har betytt oerhört mycket för Marstrand som besöksmål och för alla de besökare som fått ta del av konsten under åren, säger Robert Hallman.

Strandverkets Vintersalong i november 2014. På bilden syns några av Cooper & Gorfers bilder. Foto: Epoch Times

Strandverket som är inhyst i fortifikationen Södra Strandverket på Marstrand öppnade 2012 med Peter Hjörne som huvudfinansiär och Hasse Persson som konstnärlig ledare. Efter att huvudfinansiärens driftsanslag togs bort valde Kungälvs kommun att i februari 2017 ta över verksamheten under 2017 för att söka alternativa finansieringslösningar. Men då detta inte lyckats är det bättre att nu fatta ett beslut än att sakta avveckla en bra verksamhet, menar kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S):

– Vi har gjort allt vi har kunnat för att rädda kvar Strandverkets konsthall på samma internationella höga nivå som när den var privatfinansierad. Detta klarades under 2017 med kommunala skattemedel och ett litet bidrag från VGR och fastighetsverket, tyvärr klaras inte detta 2018 och framåt, säger han.

Just nu pågår en dialog med Marstrandsföretagarna och Södra Bohuslän turism AB kring ett alternativt innehåll i lokalerna på Strandverket. Ambitionen är att Strandverket ska fortsätta vara ett attraktivt besöksmål även framöver.