Rovfiskar ger friskare kuster vid Östersjön
Gäddor och andra stora rovfiskar kan bidra till att hålla Östersjöns kuster friska. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT


Rovfiskar som abborre, gädda och torsk kan motverka problem med övergödning vid Östersjöns kuster och bidra till friska vatten.

Det visar en ny studie av rovfiskarnas betydelse för ekosystemet som svenska och nederländska forskare gjort.

Forskarna från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och nederländska Groningen Universitet har tittat på hur rovfiskar och undervattensvegetation samverkar för att bidra till friskare vatten i Östersjöns kustområden.

Man har undersökt näringskedjor i 32 vikar längs kusten mellan Östergötland och Uppsala, som en del i ett treårigt forskningsprojekt.

Viktig för miljön

 – Den här studien är viktig för både miljön och människan. Det är en av de första studierna i Östersjön som visar hur viktiga rovfiskar är för vattenkvaliteten. Den berör stora delar av Östersjön, och länder runt omkring den, säger Serena Donadi, forskare vid SLU, till TT.

Mängden fintrådiga alger har under lång tid ökat i Östersjön till följd av övergödningen. Studien visar att ju mer rovfisk, desto mindre fintrådiga alger finns det i vattnet. Abborre och gädda minskar nämligen mängden storspigg, en liten fisk som lever på småkryp så som märlkräftor, insektslarver och snäckor.

De sistnämnda lever i Östersjöns undervattensvegetation och äter i sin tur fintrådiga alger. Och när algerna minskar, ges plats åt stora vattenväxter som bildar undervattensskogar och utgör hem för många andra arter.

Underlätta för fisken

Längs delar av Östersjökusten har beståndet av rovfiskar minskat de senaste årtiondena. Förutom att begränsa överfiske, kan man hjälpa de stora rovfiskarna på traven genom att ge dem en bättre livsmiljö.

 – Ett sätt är att återställa våtmarker i skärgården där fisken kan reproducera sig, och att minska föroreningar och algblomning. Vegetationen och kustmiljön är viktig för fiskens hälsa, den är beroende av sin omgivning, säger Serena Donadi.

Studien har publicerats i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

(TT)

Fakta

Rovfiskar och Östersjön

Rovfiskar äter spigg. När spiggen minskar gynnas små betare som märlkräftor, snäckor och insektslarver som äter fintrådiga alger.

När konkurrensen med algerna minskar får i sin tur stora vattenväxter plats att växa och bilda undervattenskogar, skogar som är viktiga för många arter i Östersjön. Livsmiljön i havet blir bättre och vattnet friskare.

Den här processen, genom vilken rovfisk i slutänden påverkar vegetationen, kallas trofisk kaskad och är en viktig faktor för ekosystemet vid Östersjöns kuster.

Processen pågår i flera olika skalor, beroende på djurens storlek och förmåga att röra sig, och det finns interaktion mellan de olika skalorna.

Det kan beskrivas som ett spel där spelarna på översta våningen, rovfiskarna, kommer att påverka spelarna på undervåningen, de stora växterna.

Källa: SLU