loadingPolisen får möjlighet att införa visitationszoner, beslutade riksdagen. Lagen förväntas träda i kraft den 25 april 2024. Arkivbild. Foto: Hanna Franzén/TT
Polisen får möjlighet att införa visitationszoner, beslutade riksdagen. Lagen förväntas träda i kraft den 25 april 2024. Arkivbild. Foto: Hanna Franzén/TT
Inrikes

Riksdagen röstade ja till visitationszoner

Linnea Gustafsson/TT

Riksdagen röstade ja till att införa visitationszoner. Därmed får polisen från den 25 april rätt att visitera personer som befinner sig på allmän plats i det utpekade området, utan misstanke om brott.

Röstsiffrorna blev 151 mot 148.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, ansåg att riksdagen borde ha sagt nej till regeringens förslag om det som regeringen numera kallar säkerhetszoner.

Det här innebär lagen

För att kunna motverka skjutningar och sprängningar vid konflikter ska polismyndigheten kunna införa säkerhetszoner där polisen har särskilda befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål.

Inom en säkerhetszon kan polisen kroppsvisitera personer och söka igenom fordon.

Alla ingripanden ska dokumenteras i protokoll.

Beslut om en säkerhetszon ska gälla högst två veckor åt gången, där polismyndigheten ska publicera beslutet på sin webbplats och informera om det på andra sätt. Beslutet ska kunna överklagas till domstol.

Källa: Regeringen

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingPolisen får möjlighet att införa visitationszoner, beslutade riksdagen. Lagen förväntas träda i kraft den 25 april 2024. Arkivbild. Foto: Hanna Franzén/TT
Polisen får möjlighet att införa visitationszoner, beslutade riksdagen. Lagen förväntas träda i kraft den 25 april 2024. Arkivbild. Foto: Hanna Franzén/TT
Inrikes

Riksdagen röstade ja till visitationszoner

Linnea Gustafsson/TT

Riksdagen röstade ja till att införa visitationszoner. Därmed får polisen från den 25 april rätt att visitera personer som befinner sig på allmän plats i det utpekade området, utan misstanke om brott.

Röstsiffrorna blev 151 mot 148.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, ansåg att riksdagen borde ha sagt nej till regeringens förslag om det som regeringen numera kallar säkerhetszoner.

Det här innebär lagen

För att kunna motverka skjutningar och sprängningar vid konflikter ska polismyndigheten kunna införa säkerhetszoner där polisen har särskilda befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål.

Inom en säkerhetszon kan polisen kroppsvisitera personer och söka igenom fordon.

Alla ingripanden ska dokumenteras i protokoll.

Beslut om en säkerhetszon ska gälla högst två veckor åt gången, där polismyndigheten ska publicera beslutet på sin webbplats och informera om det på andra sätt. Beslutet ska kunna överklagas till domstol.

Källa: Regeringen

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024