Regeringens satsning på miljöbilar får hård kritik av Riksrevisionen
En elbil på laddning i Berlin i Tyskland den 12 oktober 2019. Foto: Sean Gallup/Getty Images


Regeringens satsning på miljöbilar har varit dyra och ineffektiva för att minska koldioxidutsläppen. Det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort i en ny rapport.

Sedan 2006 har myndigheten granskat de styrmedel som används för att öka andelen miljöbilar i Sverige. Hittills har statens kostnader legat på omkring 13 miljarder kronor.

Minskad kostnadseffektivitet

Riksrevisionen konstaterar att insatserna för att öka andelen miljöbilar har varit relativt kostsamma i jämförelse med andra insatser inom samma område.

Man menar att kostnadseffektiviteten har minskat i och med att många subventionerade miljöbilar har gått på export. Myndigheten anser också att insatsen påverkas negativt då personer med förmånsbilar via sitt arbete får högre subventioner än privatpersoner som väljer att köpa en miljöbil. Samtidigt konstaterar man att en oproportionerligt stor del av stödet har gått till storstadsområden.

– I relation till andra åtgärder inom transportområdet, till exempel koldioxidskatten eller vissa åtgärder inom Klimatklivet, är samhällets kostnader för klimatbonusbilar i nuläget höga, säger Riksrevisionens projektledare för granskningen, Cecilia Kellberg, i ett pressmeddelande.

Kort framförhållning

Riksrevisionen riktar också kritik till att det inte har gjorts någon sammantagen samhällsekonomisk konsekvensanalys av dessa olika åtgärder som har granskats. Man menar att informationen i regeringens beslutsunderlag är knapphändig vad gäller miljöeffekterna. Samtidigt anser man att det inte finns någon uppföljning och utvärdering för de flesta av insatserna.

– Riksdagen har varit tydlig med att åtgärder för att minska transportsektorns klimatpåverkan ska vara samhällsekonomiskt och miljömässigt effektiva. Granskningen visar att dessa styrmedel inte lever upp till detta, säger riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Riksrevisionen konstaterar också att det har varit återkommande regelförändringar och kort framförhållning vilket motverkat långsiktiga och förutsebara villkor för såväl privatpersoner som företag.

Enligt Cecilia Kellberg kan det leda till stora kostnader för konsumenterna då personer exempelvis kan lockas att köpa en viss typ av bil som efter några år kan bli oväntat dyr att äga.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.