Regeringens satsning: En halv miljard kronor till utsatta kommuner
Finansminister Magdalena Andersson (S) på tisdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT


Regeringen satsar en halv miljard kronor på särskilt utsatta kommuner. De framgår av den nu presenterade budgeten som innehåller satsningar på totalt drygt 29 miljarder kronor 2020.

Mest går till sänkt inkomstskatt för högavlönade, men även välfärden kan räkna med miljardtillskott.

Regeringen föreslår att 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar ska få ta del av en särskild pott på en 495 miljoner kronor. Bidraget finns redan, men regeringen lägger in mer pengar. Kommuner som har tagit emot många flyktingar får 80 miljoner kronor ytterligare att dela på.

Som riksdagen redan har aviserat så höjs de generella statsbidragen med 5 miljarder kronor för 2020. Enligt regeringen satsas nästan åtta miljarder på välfärden. Men där ingår de redan beslutade fem miljarderna, samt 1,3 miljarder för kortare vårdköer som riksdagen också aviserat sedan tidigare.

Nya satsningar

De nya satsningarna i budgeten som riksdagen inte redan beslutat om är 300 miljoner kronor till ungdomspsykiatrin, 200 miljoner kronor till karriärtjänster och vidareutbildning för sjuksköterskor, samt 210 miljoner kronor i ersättning till landstingen för vårdmoms.

Nya satsningar är också 110 miljoner kronor mer till skolan och 100 miljoner mer till kulturskolan, samt de 580 miljoner kronorna i riktade bidrag till kommuner med socioekonomiska utmaningar och kommuner som tagit emot många flyktingar.

Mer till rättsväsende

Domstolarna, kriminalvården och Ekobrottsmyndigheten kommer att få tillskott redan i år. I höständringsbudgeten får landets domstolar ytterligare 174 miljoner kronor 2019. Det görs för att domstolarna ska kunna hantera alla mål med bibehållen kvalitet.

Även kriminalvården är pressad och får nu 200 miljoner kronor till i år. Pengarna ska användas till fler tillfälliga och permanenta platser i kriminalvården.

Ekobrottsmyndigheten får ytterligare 8 miljoner 2019, bland annat till de poliser som jobbar på myndigheten.

Journalister tar del av budgetpropositionen för 2020 på finansdepardementet i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani/TT

Första budgeten

Regeringen presenterar i dag sin budgetproposition för 2020. Det är den första hela budget som förhandlats fram med Centern (C) och Liberalerna (L). Regeringen föreslår reformer, ett samlingsnamn för olika förslag som kostar pengar och hämtas från det så kallade reformutrymmet, för 29,6 miljarder.

Regeringen föreslår också inkomstökningar och utgiftsminskningar på 5,2 miljarder för 2020.

– Det här är en väldigt bred budget där vi tar itu med de samhällsproblem vi har, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Budgeten innehåller nettosatsningar på drygt 26 miljarder utöver vad som redan beslutats för 2020.

Av den summan har drygt 24 miljarder presenteras. Fler budgetnyheter kommer i dag.

Dyraste skattesänkningen

En stor del av kakan, 11,8 miljarder, går till sänkt inkomstskatt för höginkomsttagare, för pensionärer och för glesbygdsbor.

Den slopade värnskatten för höginkomsttagare har drivits igenom av L. Sänkt skatt för glesbygdsbor var en framgång för C i budgetförhandlingarna.

Slopandet av värnskatten är det enskilt dyraste av regeringens förslag. Det kostar staten 6,12 miljarder kronor 2020.

Bland andra LO och Vänsterpartiet är kritiska och menar att välfärden är viktigare.

Het fråga

En het politisk fråga just nu är kriminaliteten och kampen mot gängbrottsligheten. I statsbudgeten satsas 0,7 miljarder kronor mer på rättsväsendet utöver vad som redan beslutats för 2020. Till exempel får Domstolsverket 280 miljoner.

Polisen får 120 miljoner kronor ytterligare bland satsningarna i denna budget. Den totala anslagshöjningen blir dock betydligt större. Sedan tidigare finns en aviserad höjning på 1,8 miljarder kronor för 2020.

I budgeten finns satsningar för fler jobb på omkring 3,7 miljarder kronor. Där finns sänkt arbetsgivaravgift, ingångsavdrag, för arbetsgivare som anställer unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa under de två första åren. Bland jobbsatsningarna finns också mer pengar till extrajobb och arbetsmarknadsutbildning.

Tecken finns på att arbetslösheten ökar snabbare än vad regeringen räknat med i sina prognoser. Flera ekonomer menar att regeringen borde spendera mer för att hålla nere arbetslösheten framöver.

Om den ekonomiska utvecklingen blir sämre än väntat så kan det bli mer satsningar i vårändringsbudgeten i april nästa år, uppgav finansministern i går.

(TT)