Regeringen: Oroande utsläppssiffror
Sveriges utsläpp av växthusgaser under 2016 var i stort sett oförändrade jämfört med 2015. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT


I den svenska industrin ökade utsläppen av växthusgaser under 2016, enligt siffror från Naturvårdsverket. Det bidrog till att sinka regeringens långsiktiga klimatmål.

– Det här visar att vi måste göra mer, säger klimatminister Isabella Lövin (MP).

Hon säger att det är en bekymmersam utveckling och att industrin i nuläget har alldeles för svaga prisincitament för att minska utsläppen.

– Det är för billigt att släppa ut växthusgaser. Vi behöver en rejäl skärpning av EU:s utsläppshandelssystem så att det blir tydligt hur industrins utsläpp ska minska, säger Lövin.

Det behövs även mer forskning och innovationer för att få bukt med industrins klimatpåverkande utsläpp, enligt Naturvårdsverket.

Minskade utsläpp i transport

Totalt släpptes 53,6 miljoner ton växthusgaser ut i landet förra året.

I ena änden av de klimatpåverkande sektorerna, inrikes transporter, minskade utsläppen med fyra procent.

Men i andra änden, utsläppen från industrin, redovisades en ökning på fyra procent, vilket lägger utvecklingen på en oförändrad nivå, jämfört med föregående år.

Ökningen från industrin kan förklaras av en starkare konjunktur för de flesta branscher.

SCB skriver om trendbrott

Parallellt med Naturvårdsverkets statistik släppte även Statistiska centralbyrån (SCB) en annan typ av utsläppsstatistik för 2016. Där hade utsläppen av växthusgaser i stället ökat under samtliga kvartal förra året.

Skillnaden beror på att SCB även räknar in utsläppen från utrikes transporter för att få fram de svenska totala utsläppen av växthusgaser.

– Vi mäter utifrån territoriella utsläpp, en beräkningsmetod som normalt används för att rapportera till FN. SCB redovisar produktionsbaserade utsläpp. Då räknar man in internationell bunkring (utsläpp från utrikes sjöfart och flyg från bränslen som bunkras i Sverige), förklarar Jonas Allerup, klimatanalytiker på klimatmålsenheten vid Naturvårdsverket.

Regeringen tycker det är viktigt att även ta med internationell bunkring i ekvationen.

– Vi måste vi få till en rättvis och rimlig beskattning på fossila drivmedel som används i internationella transporter, säger klimatminister Lövin.

(TT)

Fakta

Utsläpp av växthusgaser 2016

Andelen totala växthusgasutsläpp 2016
- Inrikes transporter 32 %
- Industri 32 %
- Jordbruk 13 %
- El och fjärrvärme 9 %
- Arbetsmaskiner 6 %
- Uppvärmning av bostäder och lokaler 3 %
- Avfall 3 %
 -Produktanvändning 3 %

Källa: Naturvårdsverket