loadingIrpin, nordväst om Kiev, var en av de många orter där civilbefolkningen drabbades hårt av striderna under krigets första månader. Arkivbild. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Irpin, nordväst om Kiev, var en av de många orter där civilbefolkningen drabbades hårt av striderna under krigets första månader. Arkivbild. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Inrikes

Rapport: Civilförsvaret måste stärkas fortare

Peter Wallberg och Anja Haglund/TT

Sverige måste öka takten i upprustningen av det civila försvaret för att klara ett krig. Bland annat behöver räddningstjänst och polis stärkas och sjukvårdens beredskap för att ta emot ett stort antal skadade öka.

– Det är tid för handling, säger försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark (M).

Försvarsberedningen presenterar i dag sin rapport till regeringen om totalförsvaret. Budskapet är att takten i uppbyggnaden av både det militära och civila försvaret måste ökas skyndsamt.

Försvarsberedningens förslag

(TT)

Totalförsvarets övergripande mål ska vara att försvara Sverige och befolkningen mot väpnat angrepp.

Det civila försvaret ska säkra de viktigaste samhällsfunktionerna och skydda civilbefolkningen.

Det civila försvaret ska upprätthålla försvarsviljan och samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar.

Det civila försvaret ska inom ramen för Natos kollektiva försvar bidra till det militära försvarets förmåga.

Tydligare lednings- och lydnadsförhållanden i det civila försvaret.

I höjd beredskap eller krig ska det civila försvaret ledas av aktörer med geografiskt områdesansvar.

Av regeringen på nationell nivå, av civilområdena på regional nivå, av länsstyrelserna på lägre regional nivå och av kommunerna på lokal nivå.

Utred om vissa myndigheter även i fredstid ska ha rätt att utfärda föreskrifter till andra aktörer för att driva på beredskapsplanering och andra förberedelser.

Omforma MSB till en myndighet till stöd för regeringens samordning av det civila försvaret i fredstid.

Det bör övervägas om skydd mot olyckor, befolkningsskyddet och räddningstjänst ska överföras från MSB till annan myndighet.

Dagens tio beredskapssektorer, områden där beredskapsplanering prioriteras, utökas med utrikeshandel, försörjning med industrivaror och arbetskraftsförsörjning.

Återinför systemet för krigsviktiga företag, K-företag, bland annat för att företagens anställda inte ska användas för annan plikttjänstgöring.

Överväg att återinrätta en försörjningskommission med företrädare för stat, näringsliv och fack.

Inför en långsiktig ekonomisk planeringsram för det civila försvaret .

Källa: Ds 2023:34 Kraftsamling – inriktning av totalförsvaret

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingIrpin, nordväst om Kiev, var en av de många orter där civilbefolkningen drabbades hårt av striderna under krigets första månader. Arkivbild. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Irpin, nordväst om Kiev, var en av de många orter där civilbefolkningen drabbades hårt av striderna under krigets första månader. Arkivbild. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Inrikes

Rapport: Civilförsvaret måste stärkas fortare

Peter Wallberg och Anja Haglund/TT

Sverige måste öka takten i upprustningen av det civila försvaret för att klara ett krig. Bland annat behöver räddningstjänst och polis stärkas och sjukvårdens beredskap för att ta emot ett stort antal skadade öka.

– Det är tid för handling, säger försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark (M).

Försvarsberedningen presenterar i dag sin rapport till regeringen om totalförsvaret. Budskapet är att takten i uppbyggnaden av både det militära och civila försvaret måste ökas skyndsamt.

Försvarsberedningens förslag

(TT)

Totalförsvarets övergripande mål ska vara att försvara Sverige och befolkningen mot väpnat angrepp.

Det civila försvaret ska säkra de viktigaste samhällsfunktionerna och skydda civilbefolkningen.

Det civila försvaret ska upprätthålla försvarsviljan och samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar.

Det civila försvaret ska inom ramen för Natos kollektiva försvar bidra till det militära försvarets förmåga.

Tydligare lednings- och lydnadsförhållanden i det civila försvaret.

I höjd beredskap eller krig ska det civila försvaret ledas av aktörer med geografiskt områdesansvar.

Av regeringen på nationell nivå, av civilområdena på regional nivå, av länsstyrelserna på lägre regional nivå och av kommunerna på lokal nivå.

Utred om vissa myndigheter även i fredstid ska ha rätt att utfärda föreskrifter till andra aktörer för att driva på beredskapsplanering och andra förberedelser.

Omforma MSB till en myndighet till stöd för regeringens samordning av det civila försvaret i fredstid.

Det bör övervägas om skydd mot olyckor, befolkningsskyddet och räddningstjänst ska överföras från MSB till annan myndighet.

Dagens tio beredskapssektorer, områden där beredskapsplanering prioriteras, utökas med utrikeshandel, försörjning med industrivaror och arbetskraftsförsörjning.

Återinför systemet för krigsviktiga företag, K-företag, bland annat för att företagens anställda inte ska användas för annan plikttjänstgöring.

Överväg att återinrätta en försörjningskommission med företrädare för stat, näringsliv och fack.

Inför en långsiktig ekonomisk planeringsram för det civila försvaret .

Källa: Ds 2023:34 Kraftsamling – inriktning av totalförsvaret

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024