loadingEn kund som vill vara säker på att hitta PFAS-fria produkter kan behöva fråga i butiken. Foto: Eva Sagerfors
En kund som vill vara säker på att hitta PFAS-fria produkter kan behöva fråga i butiken. Foto: Eva Sagerfors
Miljö

PFAS i kläder: ”Man ska inte lägga det på konsumenten”

Eva Sagerfors

Fluorerade ämnen i kläder har fått uppmärksamhet för att de kan skada miljö och hälsa, men bara ett fåtal ämnen är förbjudna. Tillverkare arbetar för utfasning, men fortfarande är det upp till konsumenten att ta reda på vad som är PFAS-fritt.

PFAS, perfluorerade alkylsubstanser, är en grupp kemiskt framställda ämnen – cirka 10 000 – som är svårnedbrytbara och påverkar hälsan negativt.

De började användas på 1950-talet för att de ger en vatten- och fettavvisande effekt och tål höga temperaturer. Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare vid Kemikalieinspektionen, säger att användningen i textilier ger näst mest bidrag till PFAS i miljön utifrån de områden de har undersökt.

PFAS – perfluorerade alkylsubstanser

PFAS omfattar cirka 10 000 ämnen. De har använts och används i många industriella processer och produkter, som impregneringsmedel, rengöringsmedel och brandskum. Ämnena är svårnedbrytbara, finns i miljön och lagras i kroppen.

Människor får i sig låga halter PFAS främst genom maten, till exempel via fisk från förorenade sjöar. Inomhusluften ger ett bidrag av låg halt, genom spridning från prylar och material i hemmet. På vissa platser finns högre halter av PFAS i dricksvattnet.

Hälsorisk: För ämnena PFOS och PFOA finns belägg för att de skadar hälsan och de har förbjudits för användning i vardagsvaror som säljs inom EU. PFAS kopplas till bland annat vissa cancerformer och påverkan på immunförsvaret. Det finns starka skäl till att se alla PFAS som hälsoskadliga.

Utsatthet: Personer som arbetar med tillverkningen är de som främst kan utsättas för skadliga halter. De halter konsumenter får i sig ger inga akuta hälsoproblem.

Källa: Kemikalieinspektionen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEn kund som vill vara säker på att hitta PFAS-fria produkter kan behöva fråga i butiken. Foto: Eva Sagerfors
En kund som vill vara säker på att hitta PFAS-fria produkter kan behöva fråga i butiken. Foto: Eva Sagerfors
Miljö

PFAS i kläder: ”Man ska inte lägga det på konsumenten”

Eva Sagerfors

Fluorerade ämnen i kläder har fått uppmärksamhet för att de kan skada miljö och hälsa, men bara ett fåtal ämnen är förbjudna. Tillverkare arbetar för utfasning, men fortfarande är det upp till konsumenten att ta reda på vad som är PFAS-fritt.

PFAS, perfluorerade alkylsubstanser, är en grupp kemiskt framställda ämnen – cirka 10 000 – som är svårnedbrytbara och påverkar hälsan negativt.

De började användas på 1950-talet för att de ger en vatten- och fettavvisande effekt och tål höga temperaturer. Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare vid Kemikalieinspektionen, säger att användningen i textilier ger näst mest bidrag till PFAS i miljön utifrån de områden de har undersökt.

PFAS – perfluorerade alkylsubstanser

PFAS omfattar cirka 10 000 ämnen. De har använts och används i många industriella processer och produkter, som impregneringsmedel, rengöringsmedel och brandskum. Ämnena är svårnedbrytbara, finns i miljön och lagras i kroppen.

Människor får i sig låga halter PFAS främst genom maten, till exempel via fisk från förorenade sjöar. Inomhusluften ger ett bidrag av låg halt, genom spridning från prylar och material i hemmet. På vissa platser finns högre halter av PFAS i dricksvattnet.

Hälsorisk: För ämnena PFOS och PFOA finns belägg för att de skadar hälsan och de har förbjudits för användning i vardagsvaror som säljs inom EU. PFAS kopplas till bland annat vissa cancerformer och påverkan på immunförsvaret. Det finns starka skäl till att se alla PFAS som hälsoskadliga.

Utsatthet: Personer som arbetar med tillverkningen är de som främst kan utsättas för skadliga halter. De halter konsumenter får i sig ger inga akuta hälsoproblem.

Källa: Kemikalieinspektionen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024