loadingFoto: Scott Olson/Getty Images
Foto: Scott Olson/Getty Images
Ledare

Orwell och det ”fossilfria” stålet

Christian Sandström

George Orwell myntade begreppet dubbeltänkande i boken 1984. Termen syftar till hur indoktrinerade människor behöver lära sig att acceptera två inbördes oförenliga föreställningar som korrekta.

Förmågan att dubbeltänka tycks nödvändig för att vara en del av de stora stålsatsningarna i Norrland.

Företrädare för såväl H2 Green Steel som LKAB och SSAB har i flera års tid viftat bort frågor om huruvida deras satsningar på ”fossilfritt” stål är förenlig med regionens, näringslivets och Sveriges framtida elförsörjning. Detta trots att dessa bolag gemensamt har för avsikt att ta mer el än hela Finland i anspråk.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFoto: Scott Olson/Getty Images
Foto: Scott Olson/Getty Images
Ledare

Orwell och det ”fossilfria” stålet

Christian Sandström

George Orwell myntade begreppet dubbeltänkande i boken 1984. Termen syftar till hur indoktrinerade människor behöver lära sig att acceptera två inbördes oförenliga föreställningar som korrekta.

Förmågan att dubbeltänka tycks nödvändig för att vara en del av de stora stålsatsningarna i Norrland.

Företrädare för såväl H2 Green Steel som LKAB och SSAB har i flera års tid viftat bort frågor om huruvida deras satsningar på ”fossilfritt” stål är förenlig med regionens, näringslivets och Sveriges framtida elförsörjning. Detta trots att dessa bolag gemensamt har för avsikt att ta mer el än hela Finland i anspråk.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024