Organskörd: Västerländska patienter flockas till Kina för transplantationer
Xiusong Tu från Taiwan, när hon berättar om sin transplantationsoperation i Kina i dokumentären ”Human Harvest”. Foto från dokumentären.


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar ett antal artiklar som exponerar den kinesiska regimens användning av tortyr och andra övergrepp mot samvetsfångar i Kina. Som en del av artikelserien tittar vi även på förekomsten av organstölder från samvetsfångar i Kina. 

Kinas organtransplantationsindustri växte lavinartat i början av 2000-talet och idag kommer transplantationsturister från hela världen till Kina. Trots att organdonation är mycket sällsynt i Kina finns organ i stora mängder, och väntetiderna varierar från endast några dagar upp till två månader. Så korta väntetider förekommer inte i något annat land.

Dessutom har patienter rapporterat att datumet för deras transplantationsoperationer planerades i förväg. Den israeliske hjärttransplantationskirurgen Dr Jacob Lavee insåg den hemska verkligheten bakom detta år 2005, då en patient berättade att han skulle till Kina för hjärttransplantation och att operationen redan var inplanerad till ett visst datum.

När Lavee insåg att det endast kunde vara ett resultat av organstöld gick han i spetsen för att utarbeta Israels organtransplantationslag som trädde i kraft år 2008, vilken huvudsakligen förbjuder köp och försäljning av mänskliga organ.

Professor Jacob Lavee, chef för hjärttransplantationsenheten vid Sheba Medical Center, Israels största sjukhus. Foto: Alex Ma, Epoch Times

Lagen har bidragit till att transplantationsturismen från Israel har minskat drastiskt, enligt en studie som publicerades i American Journal of Transplantation i december 2012. En liknande lagstiftning är på gång i Kanada, där ett lagförslag som bekämpar organsmuggling enhälligt godkänts av utrikesutskottet den 27 februari i år, och nu ska vidare för granskning i underhuset.

Även andra länder såsom Spanien, Taiwan och Italien har instiftat lagar som förhindrar deras invånare från att åka utomlands för transplantationer från människor som inte givit sitt medgivande.

Patienter kommer från hela världen

Dr Jeff Zaltzman, chef för njurtransplantationer vid St. Michael's Hospital i Toronto, Kanada, säger att minst 50 av hans patienter har åkt till Kina för transplantationer. Han menar att det som pågår i Kina har skapat en tredje typ av donatorer som inte finns i väst. Han kallar dem "levande död-donatorer".

– De lever och sedan dör de. Så det är en unik term för situationen i Kina, säger han.

Zaltzman berättar om en av sina patienter som åkt till Kina för transplantation.

– Jag hade en ung man som hade två ärr. Den första njuren som opererades in fungerade inte, och inom några dagar gjordes en andra transplantation. Det skulle aldrig kunna hända i Kanada, säger han.

Trots att en del läkare är medvetna om att deras patienter kan vara en bidragande orsak till att mord begås i Kina, så vet de inte vad de ska göra åt det.

Dokumentären Killing to Live: The Dark Side of Transplant Tourism in China, som sändes på Koreas Chosen TV, avslöjar att omkring 3000 koreaner per år har fått organ i Kina sedan år 2000. 

Dokumentären handlar om en undersökning av organtransplantationscentret vid Tianjin First Central Hospital i Kina. Sjukhuset garanterade organ från "friska, unga donatorer”, vid behov.

Sjukhuset som har 500 transplantationsbäddar, har tre våningar avsedda för internationella transplantationspatienter, och operationssalarna är igång dygnet runt.

– I Kina är det lätt att få organ. Jag vet inte var de kommer ifrån. Det tar bara två timmar för dem att få hit färska organ, säger en sjuksköterska till filmteamet och tillägger att en lever kostar 130 000 dollar.

Patienter från andra länder åker också till Kina för organtransplantationer. På sjukhuset Zhongshans webbplats i Shanghai anges att sjukhuset tagit emot patienter från mer än 10 länder och regioner, inklusive USA, Storbritannien, Japan, Kanada, Sydkorea, Hongkong, Macau och Taiwan.

Källan till överflödet av mänskliga organ som driver Kinas lukrativa transplantationsindustri upptäcktes av den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas och den tidigare kanadensiske statssekreteraren och parlamentsledamoten David Kilgour.

David Kilgour, tidigare kanadensisk statssekreterare för Asienavdelningen, presenterar en uppdaterad rapport om de fortsatta morden på Falun Gong-utövare i Kina för deras organ. David Matas i bakgrunden. Foto: Matt Hildebrand, Epoch Times.

De har publicerat två undersökande rapporter, den första 2006 och den andra 2016, som visar att religiösa och politiska samvetsfångar, främst Falun Gong-utövare, som fängslats för sin tro, berövas sina organ medan de ännu lever. Med andra ord dödas de för sina organ.

”Jag visste inte att donatorn skulle dödas”

Rapporten Bloody Harvest/The Slaughter: An Update från 2016, med den amerikanske undersökande journalisten Ethan Gutmann som medförfattare, redogör för några av fallen av transplantationsturism till Kina.

Många åker i grupper som organiseras av en agent. I februari 2001 reste en grupp på nio patienter från Sydostasien till Taiping Hospital för organtransplantationer. De nio transplantationerna utfördes inom två dagar, tillsammans med fyra andra.

En grupp på sju patienter som reste till Kina från Hongkong för njurtransplantationer opererades samma dag de kom och kunde återvända hem efter en vecka. En kvinna från Taiwan som åkte till Kina för njurtransplantation rapporterade att hon såg minst 10 andra patienter som väntade på transplantationer eller som nyligen hade genomgått en.

Personer som genomgått organtransplantation i Kina, och som senare fått kännedom om att donatorn dödades i processen, måste nu leva med den skrämmande insikten.

– Jag häpnade när jag fick höra varifrån organen kom. Jag känner mig verkligen ledsen över att ha deltagit i något sådant. Jag vill berätta om vad som hände mig så att människor känner till det, säger Rourou Zhuang från Taiwan i dokumentären "Human Harvest", som fick en ny njure i Kina.

En annan kvinna, Xiusong Tu, från Taiwan berättar i dokumentären:

– När jag åkte dit för transplantationen visste jag inte att donatorn skulle dödas, säger hon med tårarna rinnandes.

Den japanske patienten Hokamura Kenichiro förvånades över hur lätt det var att få en transplantation. Tio dagar efter att ha kontaktat en japansk agent i Kina låg han på operationsbordet på ett sjukhus i Shanghai för en ny njure. Läkaren hade undersökt honom samma morgon.

– Det gick så fort att jag blev rädd, säger han.

Organet kostade honom 80 000 US dollar.

Hokamura är endast en av hundratals välbeställda japaner som har rest till Kina för lever-, njur- eller hjärttransplantation, visar rapporten från 2016.

”Organstöld”, en oljemålning av Xiqiang Dong, föreställande levande Falun Gong-utövare som berövas sina organ i Kina. Foto: Xiqiang Dong

Rapporten avslöjar också många fall där flera organ togs till samma patient, antingen på grund av organavstötning eller som reserv. I ett fall togs åtta reservorgan till samma patient. Rapporten uppger att så många som 60 000 till 100 000 transplantationer äger rum i Kina varje år, och den absoluta majoriteten av organen kommer från Falun Gong-utövare.

Falun Gong, även kallad Falun Dafa, är en traditionell andlig meditationsmetod som vid slutet av 1990-talet utövades av mellan 70 och 100 miljoner människor i Kina. På grund av rädsla för dess enorma popularitet inledde den dåvarande kommunistledaren Jiang Zemin år 1999 en förföljelsekampanj mot utövarna, som pågår än idag.

Rapporten uppger att även om organstölder förekommer i flera andra länder, så är den stora skillnaden att det i Kina sanktioneras av staten, och att staten tjänar pengar på det.