loadingTuffare tider väntar. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Tuffare tider väntar. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Ekonomi & Näringsliv

Nya siffran: Hushållen håller hårt i plånboken

Joakim Hugert Lundberg

Byggbranschen är pressad och människor håller allt hårdare i plånboken. Det märks allt tydligare i statistiken. Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn sjönk kraftigt i februari.

– Ytterligare ett tecken på att vi rör oss mot tuffare ekonomiska tider, säger Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar.

Den dystra bilden av läget för ekonomin befästs nu av inköpschefsindex, en viktig konjunkturmätare för den svenska ekonomin för tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, som föll från strax över 50 i januari till 45,7 i februari. Ett indextal över 50 brukar traditionellt indikera tillväxt, medan ett indextal under 50 innebär en minskad aktivitet i sektorn.

– En ovanligt stor nedgång och även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet pekar trenden nedåt. Hushållens minskande konsumtion påverkar tydligt tjänstesektorn, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Att produktionsnivåerna inom byggsektorn faller kraftigt påverkar även flera andra aktörer, förklarar Jörgen Kennemar.

– Exempelvis varuhus som säljer olika byggnadsprodukter. Även arkitekter drabbas hårt. Företag inom bygg- och anläggning är kännbart sammanflätade med varandra.

Enligt Arbetsförmedlingen varslades över 15 000 personer i februari, vilket kan jämföras med 5 300 i januari och 1 400 i februari i fjol.

Antalet arbetslösa ligger i det närmaste stilla. I slutet av februari var 341 400 personer, eller 6,5 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar.

Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg förväntar sig att detta kommer att ändras under året.

– Eftersom arbetsmarknaden är sencyklisk, det vill säga att det tar tid innan effekter märks där, så förväntar vi oss en högre arbetslöshet framöver. När vi kommer längre in på året tror jag också att flera sektorer kommer drabbas, säger hon.

– Vi ser redan nu att flera företag drar ned på, och avstår från, stora investeringar.

Jörgen Kennemar stämmer in i den prognosen.

– Om trenden håller i sig kan det leda till minskad sysselsättning och därmed ökad arbetslöshet, säger han.

(TT)

Inköpschefsindex (PMI)

(TT)

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn.

Målet med PMI är att mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel.

Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad och inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad.

Källa: Swedbank

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingTuffare tider väntar. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Tuffare tider väntar. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Ekonomi & Näringsliv

Nya siffran: Hushållen håller hårt i plånboken

Joakim Hugert Lundberg

Byggbranschen är pressad och människor håller allt hårdare i plånboken. Det märks allt tydligare i statistiken. Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn sjönk kraftigt i februari.

– Ytterligare ett tecken på att vi rör oss mot tuffare ekonomiska tider, säger Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar.

Den dystra bilden av läget för ekonomin befästs nu av inköpschefsindex, en viktig konjunkturmätare för den svenska ekonomin för tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, som föll från strax över 50 i januari till 45,7 i februari. Ett indextal över 50 brukar traditionellt indikera tillväxt, medan ett indextal under 50 innebär en minskad aktivitet i sektorn.

– En ovanligt stor nedgång och även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet pekar trenden nedåt. Hushållens minskande konsumtion påverkar tydligt tjänstesektorn, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Att produktionsnivåerna inom byggsektorn faller kraftigt påverkar även flera andra aktörer, förklarar Jörgen Kennemar.

– Exempelvis varuhus som säljer olika byggnadsprodukter. Även arkitekter drabbas hårt. Företag inom bygg- och anläggning är kännbart sammanflätade med varandra.

Enligt Arbetsförmedlingen varslades över 15 000 personer i februari, vilket kan jämföras med 5 300 i januari och 1 400 i februari i fjol.

Antalet arbetslösa ligger i det närmaste stilla. I slutet av februari var 341 400 personer, eller 6,5 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar.

Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg förväntar sig att detta kommer att ändras under året.

– Eftersom arbetsmarknaden är sencyklisk, det vill säga att det tar tid innan effekter märks där, så förväntar vi oss en högre arbetslöshet framöver. När vi kommer längre in på året tror jag också att flera sektorer kommer drabbas, säger hon.

– Vi ser redan nu att flera företag drar ned på, och avstår från, stora investeringar.

Jörgen Kennemar stämmer in i den prognosen.

– Om trenden håller i sig kan det leda till minskad sysselsättning och därmed ökad arbetslöshet, säger han.

(TT)

Inköpschefsindex (PMI)

(TT)

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn.

Målet med PMI är att mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel.

Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad och inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad.

Källa: Swedbank

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024