Nya regler och krav på förare ska göra elsparkcyklar trafiksäkrare
Slopad begränsning av motoreffekten för elsparkcyklar och förbud mot att köra elsparkcykel på trottoaren är några av Transportstyrelsens förslag. Foto: Sofia Drevemo


Slopad begränsning av motoreffekten för elsparkcyklar. Förbud mot att köra elsparkcykel på trottoaren och att på sikt fasa ut cykelpassager. Det är några av Transportstyrelsens förslag i uppdraget kring eldrivna enpersonsfordon som överlämnades till regeringen den 1 mars.

Förslagen är tänkta att göra det tydligt för förare av elsparkcyklar och liknande att de ska följa trafikreglerna för cykel. De ska också göra det möjligt att utveckla trafiksäkrare, hållbarare och mer ändamålsenliga fordon genom att ta bort begränsningen på 250 watts motoreffekt för elsparkcyklar.

– Dagens effektbegränsning riskerar att hindra teknikutvecklingen. Den är också ett hinder för att utveckla trafiksäkrare och mer ändamålsenliga fordon, till exempel med högre batterikapacitet och bättre hjul, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen, i ett uttalande.

Andra förslag till regeländringar är förbud mot att köra elfordon på trottoar, med undantag för personer med fysiskt handikapp. Och att ta bort möjligheten att cykla på vägar med en hastighetsbegränsning på 50 kilometer i timmen när det finns angränsande cykelbana.

Förutom förslagen på regeländringar pekar myndigheten också på behovet av bättre kunskap om trafikregler och trafiksäkerhet kopplat till cyklar.

Tror du också på den klassiska journalistikens ursprungliga roll att rapportera – utan någon agenda? Prova då Sveriges nya nyhetstidning i en månad för endast 99 kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: