Ny metod kan hjälpa läkare att målsöka mot ”dåliga” tarmbakterier
Bild: Pixabay


Under de senaste årtiondena har läkare och forskare samlat bevis för att bakteriefloran i tarmsystemet har långtgående påverkan på vårt humör, immunsystem och många andra aspekter av vårt välmående. Nyligen har forskare upptäckt att en minskning av tillväxten av ”dåliga” bakterier kan minska uppbyggnaden av plack i artärerna, vilket kan leda till hjärtattacker och stroke.

Forskare vid Scripps Research i La Jolla, Kalifornien, har identifierat specifika peptider (stora molekyler som byggs upp av en kedja av aminosyror) som kan förändra bakteriepopulationen i tarmsystemet hos möss. Förändringen minskade kolesterolnivåerna och minskade dramatiskt tillväxten av plack och förtjockningen av artärväggen, vilket också kallas åderförkalkning. Deras upptäckter har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Biotechnology.

De här peptiderna minskade tillväxten av mindre önskvärda tarmbakterier. Dessa ”dåliga” mikrober är kopplade till vanemässig konsumtion av den amerikanska standardkosten med högt fettinnehåll. Hos möss som fått högt kolesterol och åderförkalkning av den här högfettkosten ändrade peptiderna på ett gynnsamt sätt balansen av arter i tarmsystemets bakterieflora till en bättre balans. Den här förändringen minskade på kolesterolnivåerna och minskade uppbyggnaden av fettavlagringar i artärerna.

Högt kolesterol och plack i artärerna är karakteristiskt för åderförkalkning som leder till hjärtattacker och stroke, den största dödsorsaken hos människor.

Tarmfloran har en viktig roll för hälsan

Tarmsystemets bakterieflora spelar en mycket viktig roll för hälsan genom att hjälpa till att kontrollera matsmältningen och immunförsvarets tolerans, liksom många andra hälsoaspekter. Här finns tusentals arter av mikrober som lever i symbios i tarmsystemet, och som i gengäld hjälper sin människo- eller djurvärd på olika sätt, som till exempel med förbättrad matsmältning, förbättrad avgiftning och genom att göra näring tillgänglig.

Mikrobiell obalans i tarmsystemet är ett tillstånd som inte är bra för hälsan. Detta kan sätta igång och främja utvecklingen av kroniska sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, fetma, diabetes och nervsjukdomar. Godtycklig användning av antibiotika, liksom den amerikanska standardkosten som är rik på raffinerade kolhydrater som raffinerat mjöl och socker, transfetter och färdigmat, kan förändra tarmsystemets bakterieflora på sätt som kan främja sjukdomar.

Kosten spelar troligtvis den viktigaste rollen i sammansättningen av tarmfloran, genom den direkta effekten på vilka mikrober som får den mat som de behöver för att växa till. Det verkar nu som att den ökade risken för fetma, diabetes, högt blodtryck och åderförkalkning som har kopplats till den amerikanska standardkosten åtminstone till viss del är en orsak till förändringarna i mikrobiomet.

Olika peptiders påverkan på bakteriebalansen

Det här ledde forskarna att leta efter metoder för att förändra mikrobiomet, med målet att få de sjukdomsframkallande tillstånden att vända och att återställa en god hälsa. Forskarna vid Scripps ville ha en metod för att minska på tillväxten av dåliga tarmbakterier utan att minska på de goda tarmbakterierna.

– Vårt sätt där vi använder små molekyler som kallas cykliska peptider, är inspirerat av naturen. Våra celler använder naturligt en varierad uppsättning molekyler som inkluderar antimikrobiella peptider som reglerar populationerna i tarmsystemets bakterieflora, säger medförfattaren Luke Leman till Science Daily.

Forskarna började med att använda möss som var genetiskt mer benägna att få högt kolesterol. Sedan gav de mössen amerikansk standardkost som hela tiden gav högt kolesterol och åderförkalkning, liksom en obalanserad tarmflora. De tog sedan prover på djurens tarminnehåll. Olika cykliska peptider tillsattes till varje prov. Efter en dag sekvenserades DNA:t i proverna för att se vilka peptider som hade förändrat mikrofloran i den önskade riktningen.

Man hittade två peptider som avsevärt saktade ner tillväxten av oönskade tarmbakterier och flyttade hela balansen i tarmfloran närmare den man såg hos de möss som fick en mer hälsosam kost. Koncentrationerna av kolesterol i blodet och plack i kärlen minskade signifikant hos de behandlade mössen i jämförelse med de som inte hade fått behandling. Forskarna såg en 36-procentig minskning av blodkolesterolnivåer hos de behandlade mössen och en 40-procentig minskning av utbredningen av åderförkalkning.

De cykliska peptidmolekylerna som användes i studien interagerade med det yttre membranet hos vissa bakterier på sätt som fick deras tillväxt att minska eller upphöra helt. Forskarlaget har arbetat med de här peptiderna i flera år och har inte rapporterat att de skulle ha påverkat däggdjursceller på något negativt sätt.

De cykliska peptiderna färdas genom tarmarna utan att tas upp av kroppen eller att gå in i blodet. Den här framgången har lett forskarna att nu testa sina cykliska peptider i möss som uppvisar diabetes och andra vanliga tillstånd som är kopplade till en ohälsosam tarmflora.

Förbättring av befintlig behandling

Innan den här upptäckten behandlades de flesta fall av obalans i tarmfloran vanligen genom en bred minskning av alla mikrober i tarmsystemet antingen med läkemedel, örter eller en elementär kost. På det viset försvann eller minskade både goda och dåliga mikrober i början av behandlingen, följt av en metodisk återpopulation av de goda mikroberna.

Den här metoden har använts i flera årtionden med solida kliniska fördelar för patienter. Samtidigt skulle det vara en välkommen förbättring till en redan väletablerad behandling inom funktionell medicin att kunna använda cykliska peptider för att specifikt rikta in sig på de dåliga bakterierna och lämna kvar de goda.

Armen Nikogosian är läkare och praktiserar funktionell och integrativ medicin vid Southwest Functional Medicine i Henderson, USA. Han är certifierad i internmedicin och medlem i Institute for Functional Medicine och the Medical Academy of Pediatric Special Needs. Hans fokus ligger främst på behandling av komplexa medicinska tillstånd med en särskild tyngdpunkt på autismspektrumtillstånd hos barn liksom kroniska tarmbesvär och autoimmuna tillstånd hos vuxna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.