loadingCarl Berglöf, kärnkraftsexpert på Energiföretagen Sverige, menar att höga kostnader för ny kärnkraft till stor del beror på den rådande politiska retoriken. Foto: Marjatta Klaesson
Carl Berglöf, kärnkraftsexpert på Energiföretagen Sverige, menar att höga kostnader för ny kärnkraft till stor del beror på den rådande politiska retoriken. Foto: Marjatta Klaesson
Inrikes

Ny kärnkraftsteknik öppnar för framtidens energi

Malin Nordstrand
Uppdaterad 2023-05-16Publicerad 2021-08-04

Den nya kärnkraftstekniken är viktig för framtidens energisystem, men för att den ska kunna utvecklas vidare och komma i drift inom en överskådlig framtid krävs uppbackning från politiken, menar experter på området.

Forskning på ny kärnkraftsteknik pågår både inom dagens och den framtida så kallade fjärde generationens kärnkraft. Främst pratar man om små modulära reaktorer (SMR) som skiljer sig mycket från dagens stora kärnkraftverk. 

Fördelar med SMR är att de är fabriksbyggda mindre reaktorer, vilket innebär att man kan få ner såväl konstruktionstid som kostnader och därmed får en helt annan skalekonomi än i dagens kärnkraft. Dessutom kan de enkelt fraktas till platser där de behövs.

Fjärde generationens kärnkraft

Effektivare: Använder bränslet betydligt effektivare än dagens kärnkraft och lämnar inte efter sig långlivat avfall. 

Säkrare: Kan inte orsaka olyckor med allvarliga konsekvenser, det vill säga det får inte finnas scenarier där fel i anläggningen eller yttre påverkan leder till att radioaktiva ämnen sprids i omgivningen. 

Kan ej användas för vapentillverkning: Bränslecykeln utformas så att det blir ointressant att avleda klyvbart material för vapentillverkning. Det görs genom att uran och plutonium alltid förekommer utblandade med andra ämnen. Kvaliteten på det klyvbara materialet blir då för dålig för att tillverka vapen, men fullt tillräcklig för att driva reaktorerna.

Konkurrenskraftigt: Systemet som helhet ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt gentemot dagens kärnkraft och andra energislag. 

Annat kylmedel: Använder kylmedel som natrium, bly eller helium, till skillnad från dagens kärnkraft som oftast använder vatten.

Källa: Energiforsk

Mest lästa

loadingCarl Berglöf, kärnkraftsexpert på Energiföretagen Sverige, menar att höga kostnader för ny kärnkraft till stor del beror på den rådande politiska retoriken. Foto: Marjatta Klaesson
Carl Berglöf, kärnkraftsexpert på Energiföretagen Sverige, menar att höga kostnader för ny kärnkraft till stor del beror på den rådande politiska retoriken. Foto: Marjatta Klaesson
Inrikes

Ny kärnkraftsteknik öppnar för framtidens energi

Malin Nordstrand
Uppdaterad 2023-05-16Publicerad 2021-08-04

Den nya kärnkraftstekniken är viktig för framtidens energisystem, men för att den ska kunna utvecklas vidare och komma i drift inom en överskådlig framtid krävs uppbackning från politiken, menar experter på området.

Forskning på ny kärnkraftsteknik pågår både inom dagens och den framtida så kallade fjärde generationens kärnkraft. Främst pratar man om små modulära reaktorer (SMR) som skiljer sig mycket från dagens stora kärnkraftverk. 

Fördelar med SMR är att de är fabriksbyggda mindre reaktorer, vilket innebär att man kan få ner såväl konstruktionstid som kostnader och därmed får en helt annan skalekonomi än i dagens kärnkraft. Dessutom kan de enkelt fraktas till platser där de behövs.

Fjärde generationens kärnkraft

Effektivare: Använder bränslet betydligt effektivare än dagens kärnkraft och lämnar inte efter sig långlivat avfall. 

Säkrare: Kan inte orsaka olyckor med allvarliga konsekvenser, det vill säga det får inte finnas scenarier där fel i anläggningen eller yttre påverkan leder till att radioaktiva ämnen sprids i omgivningen. 

Kan ej användas för vapentillverkning: Bränslecykeln utformas så att det blir ointressant att avleda klyvbart material för vapentillverkning. Det görs genom att uran och plutonium alltid förekommer utblandade med andra ämnen. Kvaliteten på det klyvbara materialet blir då för dålig för att tillverka vapen, men fullt tillräcklig för att driva reaktorerna.

Konkurrenskraftigt: Systemet som helhet ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt gentemot dagens kärnkraft och andra energislag. 

Annat kylmedel: Använder kylmedel som natrium, bly eller helium, till skillnad från dagens kärnkraft som oftast använder vatten.

Källa: Energiforsk

Rekommenderat