Nordeas orosmoln är politiska
Nordeas vd Casper von Koskull presenterar delårsrapport. Foto: Jonas Ekströmer/TT


Det går bra affärsmässigt för Nordea. Vinsten lyfter mer än väntat i vad banken kallar en lågintensiv tillväxt som börjar ta fart.

Orosmolnen för vd Casper von Koskull är snarare politiska - både i Sverige och omvärlden.

Nordea-aktien är draglok på Stockholmsbörsen med ett kurslyft på drygt en procent efter en delårsrapport för årets första kvartal.

Ett oväntat starkt räntenetto, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, imponerar på analytiker.

– Det drivs i huvudsakligen av att priserna på bolån i Norge har gått upp, säger Thomas Eskildsen, analytiker på danska Jyske Markets.

"Solitt resultat"

Casper von Koskull är nöjd och pratar om ett solitt resultat i ett läge där ett globalt ekonomiskt uppsving ser ut att bli allt mer synkroniserat.

En stor del av Nordea-chefens presentation av delårsrapporten ägnas åt att diskutera vad von Koskull kallar myter om banker, som att de utgör farliga risker för värdländer, gör överdrivna vinster och inte beskattas tillräckligt. Han pekar även ut ökade geopolitiska risker, som osäkerheten kring valen i Frankrike och Tyskland, utfallet av Donald Trumps politik som USA:s president samt det spända läget i Mellanöstern, Ukraina och Nordkorea.

Nordeas hot om att flytta huvudkontoret från Sverige finns kvar, slår han fast. Hotet är en reaktion på den kraftigt höjda så kallade resolutionsavgift som den rödgröna regeringen flaggat för.

Danmark eller Finland?

Nordea undersöker om inte Danmark eller Finland skulle vara ett bättre hemvist, för att därmed slippa kostnader som konkurrenter utanför Sverige inte behöver betala.

Ambitionen är att fatta beslut i frågan före sommaren, enligt von Koskull.

– Att låta det här hänga är inte rätt. Därför skulle jag ha en ambition att åtminstone kunna fatta något slags beslut före sommaren. Men som sagt, det är en ambition. Jag kan inte lova att det sker.

(TT)

Fakta

Högre vinst än väntat

Nordea redovisar ett vinstlyft till 1 102 miljoner euro, motsvarande cirka 10,5 miljarder kronor, för årets första kvartal. Det är något mer än väntat och kan jämföras med 1 006 miljoner euro under motsvarande kvartal i fjol. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst på 1 070 miljoner euro enligt en sammanställning av prognoser gjord av Reuters.

Avgifts- och provisionsnettot ökade till 866 miljoner euro, från 772 miljoner euro. Räntenettot steg samtidigt 1 197 miljoner euro, från 1 168 miljoner euro. Totalt uppgick intäkterna till 2 461 miljoner euro, jämfört med 2 295 miljoner euro motsvarande period året före.

Rörelsekostnaderna steg till 1 246 miljoner euro, från 1 178 miljoner euro. Kreditförlusterna ökade till 1 215 miljoner euro, från 1 117 miljoner euro.

Källa: Nordea, Reuters