loadingKonsumentverket larmar om att prisuppgifterna på elbolagens hemsidor överensstämmer inte alltid med kundernas fakturor. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Konsumentverket larmar om att prisuppgifterna på elbolagens hemsidor överensstämmer inte alltid med kundernas fakturor. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Inrikes

Missvisande prisuppgifter hos elbolagen

TT

Prisuppgifterna på elbolagens hemsidor överensstämmer inte alltid med kundernas fakturor. Fyra av tio bolag har missvisande information, visar en granskning från Konsumentverket.

Myndigheten har undersökt prisinformationen för avtal med månadsbaserat rörligt pris från 29 elbolag. 12 av bolagen har olika uppgifter på fakturan och hemsidan. Ibland är priset högre, ibland lägre.

"Att bolagen ger olika prisuppgifter på webbplats och faktura är ett bottenbetyg till branschen. Det är förstås väldigt viktigt att konsumenter får korrekt prisinformation", säger Ulrika Edlund, jurist på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Konsumentverket ser den bristande prisinformationen som otillbörlig marknadsföring och kräver bättring. En uppföljning kommer att göras hos de aktuella bolagen.

Granskningen visar också att elbolagen använder en terminologi som försvårar för konsumenterna och bedöms kunna leda till missförstånd. Exempelvis har 16 olika begrepp identifierats för att beskriva elpriset på sajt och faktura.

Myndigheten konstaterar att det är elbolagens ansvar att kunden förstår och att otydliga begrepp kan vara vilseledande.

29 bolag under lupp

(TT)

Konsumentverkets granskning visar att det bara är 17 av 29 granskade elbolag som visar samma elpris på webbplats och faktura.

Granskningen drar ingen slutsats kring huruvida konsumenten blivit felaktigt debiterad, då det inte går att avgöra var bristen förekommer. Men det anses vara vilseledande marknadsföring när elpriset på sajten inte överensstämmer med fakturan.

Följande elbolag har granskats: Fortum, Vattenfall, Eon, Jämtkraft, Göteborg energi, Bixia, Skellefteå kraft, Telge energi, God el, Kraftringen, Telinet, Öresundskraft, Varberg energi, Doo Good El, Nordic Green Energy, Lumo energi, Borås elhandel, Umeå energi, Storuman energi, Eskilstuna energi och miljö, Jönköping energi, Karlstads energi, Gävle energi, Luleå energi, Fyrfasen energi, Gotlands energi, Halmstads energi, Kalmar energi, GNP Energy.

Källa: Konsumentverket

Mest lästa

Rekommenderat

loadingKonsumentverket larmar om att prisuppgifterna på elbolagens hemsidor överensstämmer inte alltid med kundernas fakturor. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Konsumentverket larmar om att prisuppgifterna på elbolagens hemsidor överensstämmer inte alltid med kundernas fakturor. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Inrikes

Missvisande prisuppgifter hos elbolagen

TT

Prisuppgifterna på elbolagens hemsidor överensstämmer inte alltid med kundernas fakturor. Fyra av tio bolag har missvisande information, visar en granskning från Konsumentverket.

Myndigheten har undersökt prisinformationen för avtal med månadsbaserat rörligt pris från 29 elbolag. 12 av bolagen har olika uppgifter på fakturan och hemsidan. Ibland är priset högre, ibland lägre.

"Att bolagen ger olika prisuppgifter på webbplats och faktura är ett bottenbetyg till branschen. Det är förstås väldigt viktigt att konsumenter får korrekt prisinformation", säger Ulrika Edlund, jurist på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Konsumentverket ser den bristande prisinformationen som otillbörlig marknadsföring och kräver bättring. En uppföljning kommer att göras hos de aktuella bolagen.

Granskningen visar också att elbolagen använder en terminologi som försvårar för konsumenterna och bedöms kunna leda till missförstånd. Exempelvis har 16 olika begrepp identifierats för att beskriva elpriset på sajt och faktura.

Myndigheten konstaterar att det är elbolagens ansvar att kunden förstår och att otydliga begrepp kan vara vilseledande.

29 bolag under lupp

(TT)

Konsumentverkets granskning visar att det bara är 17 av 29 granskade elbolag som visar samma elpris på webbplats och faktura.

Granskningen drar ingen slutsats kring huruvida konsumenten blivit felaktigt debiterad, då det inte går att avgöra var bristen förekommer. Men det anses vara vilseledande marknadsföring när elpriset på sajten inte överensstämmer med fakturan.

Följande elbolag har granskats: Fortum, Vattenfall, Eon, Jämtkraft, Göteborg energi, Bixia, Skellefteå kraft, Telge energi, God el, Kraftringen, Telinet, Öresundskraft, Varberg energi, Doo Good El, Nordic Green Energy, Lumo energi, Borås elhandel, Umeå energi, Storuman energi, Eskilstuna energi och miljö, Jönköping energi, Karlstads energi, Gävle energi, Luleå energi, Fyrfasen energi, Gotlands energi, Halmstads energi, Kalmar energi, GNP Energy.

Källa: Konsumentverket

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024