Miljardfusk förekommer i välfärdssystemen
"Styrningen och återrapporteringen av arbetet med felaktiga utbetalningar är bristfällig och ansvaret otydligt", skriver delegationen på DN Debatt. Foto: Fredrik Sandberg/TT


Varje år betalas det ut ungefär 8,7 miljarder kronor för mycket i bidrag. Ett nationellt ansvar behöver tas, uppmanar en delegation som undersökt utbetalningar från de svenska välfärdssystemen.

Finansdepartementet har inrättat en statlig delegation för att studera 13 av de svenska välfärdssystemen. Den leds av Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholm och tidigare socialdemokratisk biträdande finansminister.

Han skriver på Dagens Nyheters debattsida att 4,7 procent av utbetalningarna är felaktiga och att unga svenskar har en mer tillåtande attityd till bidragsbrott än den äldre befolkningen.

"Vi uppskattar att ungefär 75 procent av felen är orsakade av de sökande. Dessa fel består framförallt i att felaktiga uppgifter har lämnats vid ansökningstillfället eller att ändrade förhållanden inte har meddelats."

Delegationen kan konstatera att det till skillnad från när det rör skatteområdet, där man utförligt redovisar arbetet mot skattefusk, inte finns någon tydlig styrning eller samlad redovisning kring bidragsbrott.

"Vår slutsats är att det behöver inrättas en funktion som får ett övergripande nationellt ansvar för arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar", skriver Sven-Erik Österberg.

(TT)

Fakta

Delegationens arbete

(TT)

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen är en statlig delegation under finansdepartementet som ska driva på arbetet med att motverka fel och överutnyttjande från välfärdssystemen.

Delegationen ska bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar och tillsammans arbeta för att välfärdsförmåner endast går till dem de är avsedda för. I delegationen ingår bland annat utbetalande myndigheter, inspektionsmyndigheter och myndigheter i rättskedjan.

Källa: DN Debatt