Migrationsverket släppte in asylsökande – trots Säpos varning
Två tjänstemän på Migrationsverket beviljade uppehållstillstånd till en person trots Säpos varning. Foto: Bilbo Lantto/Epoch Times-arkivbild


Två anställda på Migrationsverket beviljade uppehållstillstånd till en asylsökande som har spärrats av Säpo, skriver GP.

Det var förra året som verket upptäckte att två tjänstemän hade beviljat uppehållstillståndet. Den asylsökande hade spärrats i systemet av Säpo. När en sådan spärr dyker upp ska Säpo informeras och stämmas av innan handläggaren fattar ett beslut om eventuellt uppehållstillstånd.

Säkerhetspolisen sätter spärren på personer som de anser kan utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet.

Efter upptäckten gjorde Migrationsverket en internutredning för att komma till klarhet varför de två anställda inte uppmärksammade spärren. Utredningen visar att det är anmärkningsvärt att de två tjänstemännen ”har missat en så tydlig notering” eftersom båda ”är vana och rutinerade handläggare”.

De båda tjänstemännen, som arbetar på Migrationsverket i region väst, tilldelades en varning av Migrationsverkets personalansvarsnämnd i slutet av januari.