loading

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. MSB kommer under veckan att inleda en kampanj för att stärka befolkningens motståndskraft och försvarsvilja. Foto: Eva Dalin/MSB
MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. MSB kommer under veckan att inleda en kampanj för att stärka befolkningens motståndskraft och försvarsvilja. Foto: Eva Dalin/MSB
Inrikes

MSB: Försvarsviljan bland svenskar ska stärkas

Tony Lingefors

MSB inleder i veckan en informationskampanj för att stärka svenskarnas försvarsvilja. Bland annat vill myndigheten lyfta fram människors inneboende vilja att hjälpa varandra och gå samman när någon hotar oss.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har låtit Kantar Public göra en enkätundersökning som visar att det finns goda förutsättningar för en ökad motståndskraft och försvarsvilja i Sverige.

– Viljan att hjälpa varandra finns i oss alla. De kriser som Sverige har gått igenom de senaste åren, som skogsbränder, terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm och pandemin har visat att det finns en stark vilja och förmåga hos många att hjälpa varandra när samhället hotas. Den viljan och beslutsamheten är grundläggande för Sveriges samlade styrka, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i en kommentar.

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig aktör som lyder under justitiedepartementet. Myndighetens uppgift är att stärka samhället vad gäller att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Källa: MSB

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. MSB kommer under veckan att inleda en kampanj för att stärka befolkningens motståndskraft och försvarsvilja. Foto: Eva Dalin/MSB
MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. MSB kommer under veckan att inleda en kampanj för att stärka befolkningens motståndskraft och försvarsvilja. Foto: Eva Dalin/MSB
Inrikes

MSB: Försvarsviljan bland svenskar ska stärkas

Tony Lingefors

MSB inleder i veckan en informationskampanj för att stärka svenskarnas försvarsvilja. Bland annat vill myndigheten lyfta fram människors inneboende vilja att hjälpa varandra och gå samman när någon hotar oss.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har låtit Kantar Public göra en enkätundersökning som visar att det finns goda förutsättningar för en ökad motståndskraft och försvarsvilja i Sverige.

– Viljan att hjälpa varandra finns i oss alla. De kriser som Sverige har gått igenom de senaste åren, som skogsbränder, terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm och pandemin har visat att det finns en stark vilja och förmåga hos många att hjälpa varandra när samhället hotas. Den viljan och beslutsamheten är grundläggande för Sveriges samlade styrka, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i en kommentar.

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig aktör som lyder under justitiedepartementet. Myndighetens uppgift är att stärka samhället vad gäller att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Källa: MSB

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024