loadingRobert Habeck, tysk vicekansler och näringsminister som även har klimatfrågor på sitt bord. Arkivbild. Foto: Britta Pedersen/DPA/AP/TT
Robert Habeck, tysk vicekansler och näringsminister som även har klimatfrågor på sitt bord. Arkivbild. Foto: Britta Pedersen/DPA/AP/TT
Utrikes

Lovade fasa ut kolet – får återstarta kolkraftverk

Pontus Ahlkvist
Publicerad 2022-06-23

Han gick till val på att fasa ut kolet. Men verkligheten kom emellan. Nu planerar Tysklands gröna vicekansler och näringsminister Robert Habeck att återstarta gamla kolkraftverk – för att rädda industrin när den ryska gasen sinar.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har fått politiker i hela Europa att ompröva gamla sanningar och lägga om kursen.

I få länder är omsvängningen så tydlig som i Tyskland. I går: en politik byggd på grundantagandet att säkerhet i Europa bara kan uppnås tillsammans med Ryssland. I dag: stopp för mångmiljardprojektet Nordstream 2, klartecken för vapenleveranser till en krigszon och enorma satsningar på en närmast utblottad försvarsmakt. En gir som gjorts på bara några månader.

Bakgrund

(TT)

"Energiewende" är den pågående energiomställningen i Tyskland, med målet att fasa ut atomkraft och mer förorenande energislag, och byta ut dem mot förnybara.

Den sittande regeringen enades i sin koalitionsöverenskommelse om att fasa ut kolkraften till 2030. Kärnkraften ska enligt tidigare beslut avvecklas till slutet av 2022, vilket innebär att de tre reaktorer som fortfarande är i drift stängs under året.

År 2021 utgjorde förnybara energikällor, där vindkraft är den enskilt största, knappt hälften av den tyska energimixen. Regeringens ambition var tidigare att öka användningen av fossilgas som en övergångslösning i väntan på att vind- och solkraft byggs ut och lagringsmöjligheterna utvecklas, men den nuvarande energikrisen som till stor del kopplas till Ukrainakriget gör att regeringen behöver minska beroendet av rysk gas. Därför planerar den att bränna mer brunkol – en av de absolut smutsigaste energikällorna.

Läs mer

Mest lästa

loadingRobert Habeck, tysk vicekansler och näringsminister som även har klimatfrågor på sitt bord. Arkivbild. Foto: Britta Pedersen/DPA/AP/TT
Robert Habeck, tysk vicekansler och näringsminister som även har klimatfrågor på sitt bord. Arkivbild. Foto: Britta Pedersen/DPA/AP/TT
Utrikes

Lovade fasa ut kolet – får återstarta kolkraftverk

Pontus Ahlkvist
Publicerad 2022-06-23

Han gick till val på att fasa ut kolet. Men verkligheten kom emellan. Nu planerar Tysklands gröna vicekansler och näringsminister Robert Habeck att återstarta gamla kolkraftverk – för att rädda industrin när den ryska gasen sinar.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har fått politiker i hela Europa att ompröva gamla sanningar och lägga om kursen.

I få länder är omsvängningen så tydlig som i Tyskland. I går: en politik byggd på grundantagandet att säkerhet i Europa bara kan uppnås tillsammans med Ryssland. I dag: stopp för mångmiljardprojektet Nordstream 2, klartecken för vapenleveranser till en krigszon och enorma satsningar på en närmast utblottad försvarsmakt. En gir som gjorts på bara några månader.

Bakgrund

(TT)

"Energiewende" är den pågående energiomställningen i Tyskland, med målet att fasa ut atomkraft och mer förorenande energislag, och byta ut dem mot förnybara.

Den sittande regeringen enades i sin koalitionsöverenskommelse om att fasa ut kolkraften till 2030. Kärnkraften ska enligt tidigare beslut avvecklas till slutet av 2022, vilket innebär att de tre reaktorer som fortfarande är i drift stängs under året.

År 2021 utgjorde förnybara energikällor, där vindkraft är den enskilt största, knappt hälften av den tyska energimixen. Regeringens ambition var tidigare att öka användningen av fossilgas som en övergångslösning i väntan på att vind- och solkraft byggs ut och lagringsmöjligheterna utvecklas, men den nuvarande energikrisen som till stor del kopplas till Ukrainakriget gör att regeringen behöver minska beroendet av rysk gas. Därför planerar den att bränna mer brunkol – en av de absolut smutsigaste energikällorna.

Rekommenderat