loadingI Sverige har Folkhälsomyndigheten beslutat att barn 12-15 år ska ges 2 doser av Pfizers vaccin. I Norge ges endast en dos då risken för allvarliga biverkningar ökar efter en andra dos. Foto: Jack Guez/AFP via Getty Images
I Sverige har Folkhälsomyndigheten beslutat att barn 12-15 år ska ges 2 doser av Pfizers vaccin. I Norge ges endast en dos då risken för allvarliga biverkningar ökar efter en andra dos. Foto: Jack Guez/AFP via Getty Images
Pandemin

Läkare: Stoppa covid-vaccinationerna av 12–15-åringar

Malin Nordstrand
Uppdaterad 2023-05-16Publicerad 2021-11-10

För 12–15-åringar medför covidvaccination högre risk för skador och sjukdomar än att vara ovaccinerad, säger en grupp svenska läkare och forskare som anser att vaccinationen av åldersgruppen omedelbart bör stoppas.

I mitten av oktober började Sveriges 12–15-åringar vaccineras mot covid-19. Beslutet som togs av Folkhälsomyndigheten (FHM) i mitten av september innebär att omkring en halv miljon svenska barn ska erbjudas två doser av Pfizers vaccin. 

En grupp svenska läkare, immunologer och forskare från Läkaruppropet.se gick nyligen ut med ett uttalande. De hävdar att en mängd studier och andra fakta visar att risken för skadliga biverkningar av covid-vaccinerna är betydligt högre för barn i åldern 12–15 år än risken för att drabbas av allvarlig sjukdom av infektionen, och att man därför omedelbart bör stoppa vaccineringen.

Vi vet inte vad som händer om tre år. Att då ge det till hundratusentals barn som är under utveckling, där systemen inte är mogna än, det förstår jag inte hur man vågar.

Hans Zingmark överläkare och specialist i intern- och lungmedicin

Bland annat pekar de på det ökade antalet fall av hjärtmuskelinflammation, myokardit, men även på rapporter om anafylaktiska attacker, allergiska reaktioner och blodkomplikationer. De betonar också att det generellt finns en stor underrapportering av biverkningar, och att studier visar att rapporteringen sedan 1990-talet legat på endast 1–10 procent.

Risker med att vaccinera barn

Ett medicinskt nätverk från Läkaruppropet bestående av ett fyrtiotal svenska läkare, forskare och immunologer ifrågasätter och känner oro inför den rådande coronastrategin och dess konsekvenser. Genom olika skrivelser och artiklar är syftet att föra fram en så sann och vetenskapligt förankrad information i frågan som möjligt. Bland annat skrev de tillsammans med flera jurister under namnet Bio-Medico Legala Nätverket ett omfattande remissvar till regeringen i samband med pandemilagen. 

Hans Zingmark, överläkare och specialist i intern- och lungmedicin, är en av läkarna i Nätverket. Han ser risker med att ge covid-vaccinerna till barn och pekar på att det är helt ny teknologi och att vaccinerna inte gått igenom långtidsstudier. 

– Det här är en infektion som sällsynt få barn drabbas allvarligt av, och vi har en överlevnadskvot på 99,9973 procent, säger han och tillägger.

– Vi vet inte vad som händer om tre år. Att då ge det till hundratusentals barn som är under utveckling, där systemen inte är mogna än, det förstår jag inte hur man vågar.

Hans Zingmark, specialist i lungmedicin, anser att man inte bör ta vaccinet om man haft covid-19 eftersom man då har god immunitet och det finns risk för en stark immunreaktion. Foto: Privat

Skyhöga misstänkta biverkningar

Sedan vaccinationerna mot covid-19 inleddes har det rapporterats över 83 000 misstänkta biverkningar, varar 7 000 är allvarliga. Detta är mer än tio gånger fler än alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin.

Under sitt arbete har Hans Zingmark träffat ett flertal människor som drabbats av misstänkta biverkningar av vaccinerna.

– Jag har stött på alltifrån människor som är helt utslagna och har behövt spendera en natt på sjukhuset, till de som fått konstig inflammation i buken, andfåddhet, proppar och lungblödning, säger han.

Själv har han hittills anmält minst sex misstänkta fall.

När vaccinationen av 12–15-åringar inleddes ställdes han och hans sambo inför beslutet om de skulle låta sin 13-åriga son vaccineras. Efter överväganden landade det i att riskerna var större än nyttan, och beslutet blev ett nej. 

– Det får inte finnas minsta lilla tveksamhet eller frågetecken kring säkerheten, det håller jag väldigt högt oavsett läkemedel, säger han och tillägger att han som läkare alltid har tre frågor med sig: Är preparatet/behandlingen säker? fungerar det? Och behövs det?

– Om man har nej någonstans, då börjar varningsklockorna ringa, säger han.

FHM vill skydda mot allvarlig sjukdom

Så sent som i somras såg inte heller statsepidemiolog Anders Tegnell någon anledning att vaccinera friska barn mot covid-19 då risken ansågs vara större än nyttan med tanke på såväl kända som okända biverkningar. 

Det ändrade beslutet togs för att skydda barn från allvarlig covid-19 och eventuella följdsjukdomar. Främst handlar det om att det finns en liten risk för barn att drabbas av en sällsynt form av hyperinflammation kallad MIS-C, ett tillstånd som i vissa fall kan ge allvarliga symtom. 

Karin Tegmark Wisell, FHM:s generaldirektör, sade i en intervju med Sveriges radio den 19 september att barn generellt drabbas väldigt milt av covid-19, men att det finns en liten grupp som kan få en svår sjukdom. Hon tog även upp riskerna med vaccination.

– Det är också oroväckande att det finns en liten grupp av de som vaccineras som faktiskt också får en svår biverkan. Att göra ett ingrepp på en individ som faktiskt generellt inte får så allvarliga konsekvenser kräver ett noggrant beaktande, sade hon och tillade:

– Det är inte ett lätt beslut. Men vi vill inte heller hamna i en situation där vi skadar den här gruppen.

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på FHM som anser att fördelarna med vaccination för barnens del är större än nackdelarna. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images

Enligt Socialstyrelsen har 225 barn under 17 år lagts in på sjukhus för MIS-C kopplat till covid-19-infektion, varav 5 har legat på intensivvårdsavdelning. Uppgifter från FHM visar att alla dessa svarat bra på medicinering.

Nyligen har man också upptäckt att MIS-C kan uppstå som en biverkan av vaccinationen. Ett fall har bekräftats i Danmark och ytterligare sju barn utreds inom EU.

Hans Zingmark är främst orolig för att det långt senare ska dyka upp allvarliga sjukdomar som man inte kunnat förutse, såsom den narkolepsi som hundratals svenska barn och unga drabbades av efter vaccinerna mot svininfluensan 2008.

– Det är så otroligt tragiskt. Det var friska människor som tog ett preparat för den goda sakens skull, och så har de hamnat i det här lidandet, säger han. 

Hjärtspecialist: kan skada hjärtat

I närtid oroas Zingmark av det ökade antalet fall av hjärtmuskelinflammation, myokardit, hos pojkar.

Myokardit kan i vissa fall vara mycket allvarlig. Det kan leda till nedsatt hjärtfunktion då hjärtceller under inflammationen dör och orsakar ärrvävnad, vilket kan ge problem längre fram i livet. Det är också en av de vanligaste orsakerna till plötslig död hos unga, till synes friska personer. 

Både Modernas och Pfizers vaccin har varningar för dessa biverkningar och världen över har ett förhöjt antal fall konstaterats bland unga som fått covid-vaccin. 

Den 10 september hade läkemedelsverket fått in totalt 89 rapporter om myokardit och perikardit som misstänkt biverkning av covid-vaccin hos vuxna. 

I slutet av oktober hade den siffran ökat till 255. Av dessa hade 18 personer respektive 33 personer i åldersgrupperna 12–19 år och 20–29 år fått Pfizers vaccin. För Modernas vaccin var motsvarande siffror 30 personer i vardera gruppen. 

Peter McCullough, hjärtspecialist och internationellt erkänd forskare, sade nyligen i ett samtal med Dr. Al Johnson, att studier nu visar att covid-vaccinets nanopartiklar, som innehåller mRNA-molekylen, bland annat kan gå in i hjärtat, vilket leder till att kroppens immunförsvar attackerar hjärtcellerna. 

Han sade också att myokardit vid en naturlig covid-19-infektion vanligtvis är mild och skiljer sig mycket från den efter vaccinering.  

– När barn får myokardit efter vaccinet måste 90 procent läggas in på sjukhus. De får dramatiska förändringar i EKG, bröstsmärta, och hjärtsvikt. Så vaccininducerad myokardit är allvarligt, sade han och varnade dessutom för andra skador som vaccinet kan ge på hjärta och nervsystem.

Den 6 oktober pausade FHM vaccinationerna med Modernas vaccin för alla under 30 år på grund av ökad risk för myokardit och perikardit. Samtidigt beslutade man att fortsätta med två doser av Pfizers vaccin.

Pfizers vaccin, Comirnaty, är det som idag ges till barn och unga i Sverige. Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images

Över 5000 mensrubbningar

Ytterligare en biverkning som uppstått är kopplad till kvinnors reproduktionsorgan. Enligt Läkemedelsverket har över 5000 rapporter om mensrubbningar av olika allvarlighetsgrad inkommit som misstänkt biverkning av covid-vaccinerna. 

Hans Zingmark anser att enbart detta är en anledning att backa.

– Vi ger ett preparat i armen och det genererar en mensrubbning. Vad innebär det, säger han.

Han pekar också på att färska studier visar att vaccinernas effekt snabbt avtar.

– Du får ett väldigt fint antikroppssvar, men det håller bara ett par månader, sedan måste man ge en injektion till, säger han.

Enligt FHM har idag 35–40 procent av de yngre barnen naturlig immunitet. Zingmark menar att detta visar att vaccinerna inte behövs i den här gruppen, men att vikten av naturlig immunitet märkligt nog skrivits ner våldsamt under rådande strategi.

– Naturlig immunitet går inte att jämföra med någonting annat. Vi får sannolikt ett livslångt skydd av en utläkt infektion, och det är så man bryter de här pandemierna eller infektionerna som drar över världen. Det här är ju någonting vi har känt till i flera hundra år, säger han.

Epoch Times har ställt frågor till FHM som meddelat att de inte har tid att svara.

FAKTA – COVID-19-VACCINER

– Antalet barn i åldern 12–15 år som påbörjat vaccinering mot covid-19 var 172 806 i slutet av vecka 43. 

– Till och med den 3 november har det inkommit 83 744 rapporter om misstänkta biverkningar för covid-19-vacciner i Sverige. 7 094 av dessa ses som allvarliga och det finns 319 misstankar om dödsfall. Endast 16 procent av alla rapporter har hittills handlagts. 

– En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller annan medicinskt viktig händelse.

– Inrapporterade biverkningar behöver inte vara orsakade av läkemedlet, utan kan bero på andra faktorer.

– Enligt studier rapporteras endast mellan 1–10 procent av alla läkemedelsbiverkningar generellt in till Läkemedelsverket.

Källa: Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten

Kontakta journalisten: [email protected] 

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat introduktionserbjudande – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Webb- och e-tidning endast 1 krona första månaden, klicka här! Om du även vill ha 4 utgåvor papperstidning första månaden betalar du endast 19 kronor och klickar här! 

Mest lästa

loadingI Sverige har Folkhälsomyndigheten beslutat att barn 12-15 år ska ges 2 doser av Pfizers vaccin. I Norge ges endast en dos då risken för allvarliga biverkningar ökar efter en andra dos. Foto: Jack Guez/AFP via Getty Images
I Sverige har Folkhälsomyndigheten beslutat att barn 12-15 år ska ges 2 doser av Pfizers vaccin. I Norge ges endast en dos då risken för allvarliga biverkningar ökar efter en andra dos. Foto: Jack Guez/AFP via Getty Images
Pandemin

Läkare: Stoppa covid-vaccinationerna av 12–15-åringar

Malin Nordstrand
Uppdaterad 2023-05-16Publicerad 2021-11-10

För 12–15-åringar medför covidvaccination högre risk för skador och sjukdomar än att vara ovaccinerad, säger en grupp svenska läkare och forskare som anser att vaccinationen av åldersgruppen omedelbart bör stoppas.

I mitten av oktober började Sveriges 12–15-åringar vaccineras mot covid-19. Beslutet som togs av Folkhälsomyndigheten (FHM) i mitten av september innebär att omkring en halv miljon svenska barn ska erbjudas två doser av Pfizers vaccin. 

En grupp svenska läkare, immunologer och forskare från Läkaruppropet.se gick nyligen ut med ett uttalande. De hävdar att en mängd studier och andra fakta visar att risken för skadliga biverkningar av covid-vaccinerna är betydligt högre för barn i åldern 12–15 år än risken för att drabbas av allvarlig sjukdom av infektionen, och att man därför omedelbart bör stoppa vaccineringen.

Vi vet inte vad som händer om tre år. Att då ge det till hundratusentals barn som är under utveckling, där systemen inte är mogna än, det förstår jag inte hur man vågar.

Hans Zingmark överläkare och specialist i intern- och lungmedicin

Bland annat pekar de på det ökade antalet fall av hjärtmuskelinflammation, myokardit, men även på rapporter om anafylaktiska attacker, allergiska reaktioner och blodkomplikationer. De betonar också att det generellt finns en stor underrapportering av biverkningar, och att studier visar att rapporteringen sedan 1990-talet legat på endast 1–10 procent.

Risker med att vaccinera barn

Ett medicinskt nätverk från Läkaruppropet bestående av ett fyrtiotal svenska läkare, forskare och immunologer ifrågasätter och känner oro inför den rådande coronastrategin och dess konsekvenser. Genom olika skrivelser och artiklar är syftet att föra fram en så sann och vetenskapligt förankrad information i frågan som möjligt. Bland annat skrev de tillsammans med flera jurister under namnet Bio-Medico Legala Nätverket ett omfattande remissvar till regeringen i samband med pandemilagen. 

Hans Zingmark, överläkare och specialist i intern- och lungmedicin, är en av läkarna i Nätverket. Han ser risker med att ge covid-vaccinerna till barn och pekar på att det är helt ny teknologi och att vaccinerna inte gått igenom långtidsstudier. 

– Det här är en infektion som sällsynt få barn drabbas allvarligt av, och vi har en överlevnadskvot på 99,9973 procent, säger han och tillägger.

– Vi vet inte vad som händer om tre år. Att då ge det till hundratusentals barn som är under utveckling, där systemen inte är mogna än, det förstår jag inte hur man vågar.

Hans Zingmark, specialist i lungmedicin, anser att man inte bör ta vaccinet om man haft covid-19 eftersom man då har god immunitet och det finns risk för en stark immunreaktion. Foto: Privat

Skyhöga misstänkta biverkningar

Sedan vaccinationerna mot covid-19 inleddes har det rapporterats över 83 000 misstänkta biverkningar, varar 7 000 är allvarliga. Detta är mer än tio gånger fler än alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin.

Under sitt arbete har Hans Zingmark träffat ett flertal människor som drabbats av misstänkta biverkningar av vaccinerna.

– Jag har stött på alltifrån människor som är helt utslagna och har behövt spendera en natt på sjukhuset, till de som fått konstig inflammation i buken, andfåddhet, proppar och lungblödning, säger han.

Själv har han hittills anmält minst sex misstänkta fall.

När vaccinationen av 12–15-åringar inleddes ställdes han och hans sambo inför beslutet om de skulle låta sin 13-åriga son vaccineras. Efter överväganden landade det i att riskerna var större än nyttan, och beslutet blev ett nej. 

– Det får inte finnas minsta lilla tveksamhet eller frågetecken kring säkerheten, det håller jag väldigt högt oavsett läkemedel, säger han och tillägger att han som läkare alltid har tre frågor med sig: Är preparatet/behandlingen säker? fungerar det? Och behövs det?

– Om man har nej någonstans, då börjar varningsklockorna ringa, säger han.

FHM vill skydda mot allvarlig sjukdom

Så sent som i somras såg inte heller statsepidemiolog Anders Tegnell någon anledning att vaccinera friska barn mot covid-19 då risken ansågs vara större än nyttan med tanke på såväl kända som okända biverkningar. 

Det ändrade beslutet togs för att skydda barn från allvarlig covid-19 och eventuella följdsjukdomar. Främst handlar det om att det finns en liten risk för barn att drabbas av en sällsynt form av hyperinflammation kallad MIS-C, ett tillstånd som i vissa fall kan ge allvarliga symtom. 

Karin Tegmark Wisell, FHM:s generaldirektör, sade i en intervju med Sveriges radio den 19 september att barn generellt drabbas väldigt milt av covid-19, men att det finns en liten grupp som kan få en svår sjukdom. Hon tog även upp riskerna med vaccination.

– Det är också oroväckande att det finns en liten grupp av de som vaccineras som faktiskt också får en svår biverkan. Att göra ett ingrepp på en individ som faktiskt generellt inte får så allvarliga konsekvenser kräver ett noggrant beaktande, sade hon och tillade:

– Det är inte ett lätt beslut. Men vi vill inte heller hamna i en situation där vi skadar den här gruppen.

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på FHM som anser att fördelarna med vaccination för barnens del är större än nackdelarna. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images

Enligt Socialstyrelsen har 225 barn under 17 år lagts in på sjukhus för MIS-C kopplat till covid-19-infektion, varav 5 har legat på intensivvårdsavdelning. Uppgifter från FHM visar att alla dessa svarat bra på medicinering.

Nyligen har man också upptäckt att MIS-C kan uppstå som en biverkan av vaccinationen. Ett fall har bekräftats i Danmark och ytterligare sju barn utreds inom EU.

Hans Zingmark är främst orolig för att det långt senare ska dyka upp allvarliga sjukdomar som man inte kunnat förutse, såsom den narkolepsi som hundratals svenska barn och unga drabbades av efter vaccinerna mot svininfluensan 2008.

– Det är så otroligt tragiskt. Det var friska människor som tog ett preparat för den goda sakens skull, och så har de hamnat i det här lidandet, säger han. 

Hjärtspecialist: kan skada hjärtat

I närtid oroas Zingmark av det ökade antalet fall av hjärtmuskelinflammation, myokardit, hos pojkar.

Myokardit kan i vissa fall vara mycket allvarlig. Det kan leda till nedsatt hjärtfunktion då hjärtceller under inflammationen dör och orsakar ärrvävnad, vilket kan ge problem längre fram i livet. Det är också en av de vanligaste orsakerna till plötslig död hos unga, till synes friska personer. 

Både Modernas och Pfizers vaccin har varningar för dessa biverkningar och världen över har ett förhöjt antal fall konstaterats bland unga som fått covid-vaccin. 

Den 10 september hade läkemedelsverket fått in totalt 89 rapporter om myokardit och perikardit som misstänkt biverkning av covid-vaccin hos vuxna. 

I slutet av oktober hade den siffran ökat till 255. Av dessa hade 18 personer respektive 33 personer i åldersgrupperna 12–19 år och 20–29 år fått Pfizers vaccin. För Modernas vaccin var motsvarande siffror 30 personer i vardera gruppen. 

Peter McCullough, hjärtspecialist och internationellt erkänd forskare, sade nyligen i ett samtal med Dr. Al Johnson, att studier nu visar att covid-vaccinets nanopartiklar, som innehåller mRNA-molekylen, bland annat kan gå in i hjärtat, vilket leder till att kroppens immunförsvar attackerar hjärtcellerna. 

Han sade också att myokardit vid en naturlig covid-19-infektion vanligtvis är mild och skiljer sig mycket från den efter vaccinering.  

– När barn får myokardit efter vaccinet måste 90 procent läggas in på sjukhus. De får dramatiska förändringar i EKG, bröstsmärta, och hjärtsvikt. Så vaccininducerad myokardit är allvarligt, sade han och varnade dessutom för andra skador som vaccinet kan ge på hjärta och nervsystem.

Den 6 oktober pausade FHM vaccinationerna med Modernas vaccin för alla under 30 år på grund av ökad risk för myokardit och perikardit. Samtidigt beslutade man att fortsätta med två doser av Pfizers vaccin.

Pfizers vaccin, Comirnaty, är det som idag ges till barn och unga i Sverige. Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images

Över 5000 mensrubbningar

Ytterligare en biverkning som uppstått är kopplad till kvinnors reproduktionsorgan. Enligt Läkemedelsverket har över 5000 rapporter om mensrubbningar av olika allvarlighetsgrad inkommit som misstänkt biverkning av covid-vaccinerna. 

Hans Zingmark anser att enbart detta är en anledning att backa.

– Vi ger ett preparat i armen och det genererar en mensrubbning. Vad innebär det, säger han.

Han pekar också på att färska studier visar att vaccinernas effekt snabbt avtar.

– Du får ett väldigt fint antikroppssvar, men det håller bara ett par månader, sedan måste man ge en injektion till, säger han.

Enligt FHM har idag 35–40 procent av de yngre barnen naturlig immunitet. Zingmark menar att detta visar att vaccinerna inte behövs i den här gruppen, men att vikten av naturlig immunitet märkligt nog skrivits ner våldsamt under rådande strategi.

– Naturlig immunitet går inte att jämföra med någonting annat. Vi får sannolikt ett livslångt skydd av en utläkt infektion, och det är så man bryter de här pandemierna eller infektionerna som drar över världen. Det här är ju någonting vi har känt till i flera hundra år, säger han.

Epoch Times har ställt frågor till FHM som meddelat att de inte har tid att svara.

FAKTA – COVID-19-VACCINER

– Antalet barn i åldern 12–15 år som påbörjat vaccinering mot covid-19 var 172 806 i slutet av vecka 43. 

– Till och med den 3 november har det inkommit 83 744 rapporter om misstänkta biverkningar för covid-19-vacciner i Sverige. 7 094 av dessa ses som allvarliga och det finns 319 misstankar om dödsfall. Endast 16 procent av alla rapporter har hittills handlagts. 

– En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller annan medicinskt viktig händelse.

– Inrapporterade biverkningar behöver inte vara orsakade av läkemedlet, utan kan bero på andra faktorer.

– Enligt studier rapporteras endast mellan 1–10 procent av alla läkemedelsbiverkningar generellt in till Läkemedelsverket.

Källa: Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten

Kontakta journalisten: [email protected] 

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat introduktionserbjudande – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Webb- och e-tidning endast 1 krona första månaden, klicka här! Om du även vill ha 4 utgåvor papperstidning första månaden betalar du endast 19 kronor och klickar här! 

Rekommenderat