loadingKulturminister Parisa Liljestrand presenterade kulturbudgeten 2023. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet
Kulturminister Parisa Liljestrand presenterade kulturbudgeten 2023. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet
Kultur

Ledare: Inga överraskningar i kulturbudgeten 2023

Kristina I. Kleinert

Andra veckan i november presenterade kulturminister Parisa Liljestrand kulturbudgeten 2023. Efter det har det blåst ljumma vindar kring denna. I den efterföljande mediala debatten har det inte varit några stormar, utan snarare en lätt bris. Faktum är att den nya regeringens kulturbudget inte innebär stora förändringar jämfört med de senaste åren, borträknat de tillfälliga pandemistöden under 2020 och 2021.

Under presentationen lyfte kulturministern vid några tillfällen fram det ekonomiska läget och att osäkerheten i ekonomiska prognoser är stor, vilket kan innebära att läget kan bli värre än förväntat.

Därför är stabila statsfinanser en förutsättning för att kunna hantera en djup lågkonjunktur, och hela samhället behöver ta höjd för en svår tid. Det ekonomiska läget kräver tuffa prioriteringar i samhällets alla sektorer, menade kulturministern, samtidigt som hon påtalade att kulturen är en enande kraft i tider av parallella kriser.

Mest lästa

Rekommenderat

loadingKulturminister Parisa Liljestrand presenterade kulturbudgeten 2023. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet
Kulturminister Parisa Liljestrand presenterade kulturbudgeten 2023. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet
Kultur

Ledare: Inga överraskningar i kulturbudgeten 2023

Kristina I. Kleinert

Andra veckan i november presenterade kulturminister Parisa Liljestrand kulturbudgeten 2023. Efter det har det blåst ljumma vindar kring denna. I den efterföljande mediala debatten har det inte varit några stormar, utan snarare en lätt bris. Faktum är att den nya regeringens kulturbudget inte innebär stora förändringar jämfört med de senaste åren, borträknat de tillfälliga pandemistöden under 2020 och 2021.

Under presentationen lyfte kulturministern vid några tillfällen fram det ekonomiska läget och att osäkerheten i ekonomiska prognoser är stor, vilket kan innebära att läget kan bli värre än förväntat.

Därför är stabila statsfinanser en förutsättning för att kunna hantera en djup lågkonjunktur, och hela samhället behöver ta höjd för en svår tid. Det ekonomiska läget kräver tuffa prioriteringar i samhällets alla sektorer, menade kulturministern, samtidigt som hon påtalade att kulturen är en enande kraft i tider av parallella kriser.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024