loading
Albert Einsteins relativitetsteori såväl som som kvantfysiken har alltmer övertygats om att tiden sannolikt inte är lika bestämd som vi förmodar, utan kan följa flexibla lagar i olika dimensioner. Foto: Shutterstock
Albert Einsteins relativitetsteori såväl som som kvantfysiken har alltmer övertygats om att tiden sannolikt inte är lika bestämd som vi förmodar, utan kan följa flexibla lagar i olika dimensioner. Foto: Shutterstock
Kultur

Krönika: Människan och tiden – den eviga gåtan

Sebastian Lindgren

Sedan urminnes tider har människan sökt efter livets elixir, evig ungdom och en oförgänglig tillvaro i det här tidsrummet. Men tiden är en omutbar kraft som ingen kan stå emot. Den torkar ut floder, eroderar klippor och ödmjukar alla människor.


Determinismen är en fatalistisk syn på universum. Dess anhängare betraktar alla händelser som förutbestämda av en kedja av orsakssamband, vilka samtliga är det ofrånkomliga resultatet av materians lagbundna rörelser. Det metafysiska och ogripbara kan endast kännas av människan genom logisk deduktion – i likhet med periskopet i en ubåt, vars parallella speglar låter oss blicka ovanför vattenytan och runt omöjliga hörn som våra ögon inte kan kringgå. Genom att få ett konceptuellt grepp om det abstrakta antar det opåtagliga en form.

Men människan är som de blinda männen i fabeln som känner på elefanten, och när vi omsider snubblar över en aspekt av sanningen har vi svårt att säga vilken del av elefanten det rör sig om. Vi lever mitt bland de fyra dimensioner som Einstein beskrev i sin relativitetsteori: längd, höjd, bredd och tid, vilka tillsammans alstrar en djuptavla vari vi förmår förflytta oss i sex riktningar: framåt, bakåt, vänster, höger, uppåt och nedåt. Den teoretiska fysiken tänker sig förmodligen att det finns rörelser inåt eller utåt i en särskild dimension, men utifrån vår nuvarande mänskliga anatomi verkar ett sådant rörelsemoment vanskligt. Så då kommer vi till tiden – den fjärde kända dimensionen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Albert Einsteins relativitetsteori såväl som som kvantfysiken har alltmer övertygats om att tiden sannolikt inte är lika bestämd som vi förmodar, utan kan följa flexibla lagar i olika dimensioner. Foto: Shutterstock
Albert Einsteins relativitetsteori såväl som som kvantfysiken har alltmer övertygats om att tiden sannolikt inte är lika bestämd som vi förmodar, utan kan följa flexibla lagar i olika dimensioner. Foto: Shutterstock
Kultur

Krönika: Människan och tiden – den eviga gåtan

Sebastian Lindgren

Sedan urminnes tider har människan sökt efter livets elixir, evig ungdom och en oförgänglig tillvaro i det här tidsrummet. Men tiden är en omutbar kraft som ingen kan stå emot. Den torkar ut floder, eroderar klippor och ödmjukar alla människor.


Determinismen är en fatalistisk syn på universum. Dess anhängare betraktar alla händelser som förutbestämda av en kedja av orsakssamband, vilka samtliga är det ofrånkomliga resultatet av materians lagbundna rörelser. Det metafysiska och ogripbara kan endast kännas av människan genom logisk deduktion – i likhet med periskopet i en ubåt, vars parallella speglar låter oss blicka ovanför vattenytan och runt omöjliga hörn som våra ögon inte kan kringgå. Genom att få ett konceptuellt grepp om det abstrakta antar det opåtagliga en form.

Men människan är som de blinda männen i fabeln som känner på elefanten, och när vi omsider snubblar över en aspekt av sanningen har vi svårt att säga vilken del av elefanten det rör sig om. Vi lever mitt bland de fyra dimensioner som Einstein beskrev i sin relativitetsteori: längd, höjd, bredd och tid, vilka tillsammans alstrar en djuptavla vari vi förmår förflytta oss i sex riktningar: framåt, bakåt, vänster, höger, uppåt och nedåt. Den teoretiska fysiken tänker sig förmodligen att det finns rörelser inåt eller utåt i en särskild dimension, men utifrån vår nuvarande mänskliga anatomi verkar ett sådant rörelsemoment vanskligt. Så då kommer vi till tiden – den fjärde kända dimensionen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024