loading
Fåglarnas biologiska klocka bestämmer när det är dags för dem att flytta till sina övervintringsområden. De flesta ger sig av i gryningen, medan andra hellre flyttar under natten. Foto: Ritu Andersson
Fåglarnas biologiska klocka bestämmer när det är dags för dem att flytta till sina övervintringsområden. De flesta ger sig av i gryningen, medan andra hellre flyttar under natten. Foto: Ritu Andersson
Livsstil

Krönika: Fåglarna flyttar från kyla och brist på föda

Ritu Andersson

Nu gör majoriteten av Sveriges fåglar sig redo för att återvända till sina övervintringsområden. Soliga och varma dagar med gott om föda hägrar. Varje höst blir jag lika imponerad av de mekanismer som styr fåglars beslut att ge sig av och som gör att de hittar dit de ska.

När buskar och åkrar vibrerar av fågelflockar som snabbt svischar förbi, samtidigt som stora flockar av tranor och gäss målmedvetet flyger ovanför oss, kan man undra vart de är på väg. Och hur hittar fåglarna dit de ska?

Hur hittar fåglarna till sina övervintringsområden?

Magnetfältets inklinationsvinkel: Fåglarna navigerar med hjälp av magnetfältets lutning mot jordytan, inklinationsvinkeln. Genom att de registrerar hur magnetfältet upplevs vid det tillfälle och på den plats de föds, kan de hitta tillbaka till samma häckningsplats.

Visuellt minne: I närheten av sina häckningsplatser och övervintringsområden använder sig fåglarna av sitt visuella minne och tar hjälp av geografiska kustlinjer, vattendrag, städer och berg för att navigera.

Inre solkompass: Under dagen rör sig solen från öster mot väster med 15 grader per timme, vilket innebär att fåglarna måste ändra kurs i förhållande till solen i samma takt för att hamna rätt.

Polariserat ljus: Fåglar kan se polariserat ljus och använder det som kompass för att navigera. Ljus från solen och månen bryts när det når jordens atmosfär och kastas ut i olika riktningar. Det skapar mönster som går att följa på himlen även om ljuskällan är dold av moln, vegetation eller berg.

Stjärnbilder: Studier har visat att även stjärnhimlen registreras av fåglarna och hjälper dem att hitta rätt.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Fåglarnas biologiska klocka bestämmer när det är dags för dem att flytta till sina övervintringsområden. De flesta ger sig av i gryningen, medan andra hellre flyttar under natten. Foto: Ritu Andersson
Fåglarnas biologiska klocka bestämmer när det är dags för dem att flytta till sina övervintringsområden. De flesta ger sig av i gryningen, medan andra hellre flyttar under natten. Foto: Ritu Andersson
Livsstil

Krönika: Fåglarna flyttar från kyla och brist på föda

Ritu Andersson

Nu gör majoriteten av Sveriges fåglar sig redo för att återvända till sina övervintringsområden. Soliga och varma dagar med gott om föda hägrar. Varje höst blir jag lika imponerad av de mekanismer som styr fåglars beslut att ge sig av och som gör att de hittar dit de ska.

När buskar och åkrar vibrerar av fågelflockar som snabbt svischar förbi, samtidigt som stora flockar av tranor och gäss målmedvetet flyger ovanför oss, kan man undra vart de är på väg. Och hur hittar fåglarna dit de ska?

Hur hittar fåglarna till sina övervintringsområden?

Magnetfältets inklinationsvinkel: Fåglarna navigerar med hjälp av magnetfältets lutning mot jordytan, inklinationsvinkeln. Genom att de registrerar hur magnetfältet upplevs vid det tillfälle och på den plats de föds, kan de hitta tillbaka till samma häckningsplats.

Visuellt minne: I närheten av sina häckningsplatser och övervintringsområden använder sig fåglarna av sitt visuella minne och tar hjälp av geografiska kustlinjer, vattendrag, städer och berg för att navigera.

Inre solkompass: Under dagen rör sig solen från öster mot väster med 15 grader per timme, vilket innebär att fåglarna måste ändra kurs i förhållande till solen i samma takt för att hamna rätt.

Polariserat ljus: Fåglar kan se polariserat ljus och använder det som kompass för att navigera. Ljus från solen och månen bryts när det når jordens atmosfär och kastas ut i olika riktningar. Det skapar mönster som går att följa på himlen även om ljuskällan är dold av moln, vegetation eller berg.

Stjärnbilder: Studier har visat att även stjärnhimlen registreras av fåglarna och hjälper dem att hitta rätt.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024