loading


Energiskatt, koldioxidskatt och moms står för över hälften av bensinpriset och knappt hälften av dieselpriset vid pump. Foto: Sofia Drevemo
Energiskatt, koldioxidskatt och moms står för över hälften av bensinpriset och knappt hälften av dieselpriset vid pump. Foto: Sofia Drevemo
Inrikes

Kritik: Sänk skatterna på bränsle rejält

Malin Nordstrand
Publicerad 2022-04-29

Drivmedelspriserna måste sänkas rejält och för det krävs skarpare åtgärder än vad regeringen föreslår. Det menar KD och Riksförbundet M som är kritiska till de höga bränsleskatterna och förslagen om tillfälliga bidrag.

I takt med att drivmedelspriserna stiger växer missnöjet hos de som är beroende av bilen i vardagen. En enkät som nyligen skickades ut av Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännens Riksförbund) till svenska bilister visar att över 85 procent anser att skatterna driver upp priserna och att en majoritet anser att priserna är oacceptabla.

Drivmedelsprisets komponenter

• Drivmedelspriset består av moms, punktskatt och produktkostnad.

• Råolja är den viktigaste råvaran vid tillverkning av bensin och diesel.

• Punktskatten består av koldioxid- och energiskatt och tas ut med ett fast belopp per liter medan momsen (25 procent) är en rörlig skatt som beräknas på punktskatt och produktkostnad.

• Skattedelen utgör ungefär 60 procent av bensinpriset och 45 procent av dieselpriset.

• Reduktionsplikten:

Biodrivmedel är dyrare än fossila drivmedel. Ökade reduktionsnivåer leder därmed till stigande bensinoch dieselpriser.

KÄLLA: STATISTIKMYNDIGHETEN

Läs mer

Mest lästa

loading


Energiskatt, koldioxidskatt och moms står för över hälften av bensinpriset och knappt hälften av dieselpriset vid pump. Foto: Sofia Drevemo
Energiskatt, koldioxidskatt och moms står för över hälften av bensinpriset och knappt hälften av dieselpriset vid pump. Foto: Sofia Drevemo
Inrikes

Kritik: Sänk skatterna på bränsle rejält

Malin Nordstrand
Publicerad 2022-04-29

Drivmedelspriserna måste sänkas rejält och för det krävs skarpare åtgärder än vad regeringen föreslår. Det menar KD och Riksförbundet M som är kritiska till de höga bränsleskatterna och förslagen om tillfälliga bidrag.

I takt med att drivmedelspriserna stiger växer missnöjet hos de som är beroende av bilen i vardagen. En enkät som nyligen skickades ut av Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännens Riksförbund) till svenska bilister visar att över 85 procent anser att skatterna driver upp priserna och att en majoritet anser att priserna är oacceptabla.

Drivmedelsprisets komponenter

• Drivmedelspriset består av moms, punktskatt och produktkostnad.

• Råolja är den viktigaste råvaran vid tillverkning av bensin och diesel.

• Punktskatten består av koldioxid- och energiskatt och tas ut med ett fast belopp per liter medan momsen (25 procent) är en rörlig skatt som beräknas på punktskatt och produktkostnad.

• Skattedelen utgör ungefär 60 procent av bensinpriset och 45 procent av dieselpriset.

• Reduktionsplikten:

Biodrivmedel är dyrare än fossila drivmedel. Ökade reduktionsnivåer leder därmed till stigande bensinoch dieselpriser.

KÄLLA: STATISTIKMYNDIGHETEN

Rekommenderat