loading


Energiskatt, koldioxidskatt och moms står för över hälften av bensinpriset och knappt hälften av dieselpriset vid pump. Foto: Sofia Drevemo
Energiskatt, koldioxidskatt och moms står för över hälften av bensinpriset och knappt hälften av dieselpriset vid pump. Foto: Sofia Drevemo
Inrikes

Kritik: Sänk skatterna på bränsle rejält

Malin Nordstrand

Drivmedelspriserna måste sänkas rejält och för det krävs skarpare åtgärder än vad regeringen föreslår. Det menar KD och Riksförbundet M som är kritiska till de höga bränsleskatterna och förslagen om tillfälliga bidrag.

I takt med att drivmedelspriserna stiger växer missnöjet hos de som är beroende av bilen i vardagen. En enkät som nyligen skickades ut av Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännens Riksförbund) till svenska bilister visar att över 85 procent anser att skatterna driver upp priserna och att en majoritet anser att priserna är oacceptabla.

Drivmedelsprisets komponenter

• Drivmedelspriset består av moms, punktskatt och produktkostnad.

• Råolja är den viktigaste råvaran vid tillverkning av bensin och diesel.

• Punktskatten består av koldioxid- och energiskatt och tas ut med ett fast belopp per liter medan momsen (25 procent) är en rörlig skatt som beräknas på punktskatt och produktkostnad.

• Skattedelen utgör ungefär 60 procent av bensinpriset och 45 procent av dieselpriset.

• Reduktionsplikten:

Biodrivmedel är dyrare än fossila drivmedel. Ökade reduktionsnivåer leder därmed till stigande bensinoch dieselpriser.

KÄLLA: STATISTIKMYNDIGHETEN

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading


Energiskatt, koldioxidskatt och moms står för över hälften av bensinpriset och knappt hälften av dieselpriset vid pump. Foto: Sofia Drevemo
Energiskatt, koldioxidskatt och moms står för över hälften av bensinpriset och knappt hälften av dieselpriset vid pump. Foto: Sofia Drevemo
Inrikes

Kritik: Sänk skatterna på bränsle rejält

Malin Nordstrand

Drivmedelspriserna måste sänkas rejält och för det krävs skarpare åtgärder än vad regeringen föreslår. Det menar KD och Riksförbundet M som är kritiska till de höga bränsleskatterna och förslagen om tillfälliga bidrag.

I takt med att drivmedelspriserna stiger växer missnöjet hos de som är beroende av bilen i vardagen. En enkät som nyligen skickades ut av Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännens Riksförbund) till svenska bilister visar att över 85 procent anser att skatterna driver upp priserna och att en majoritet anser att priserna är oacceptabla.

Drivmedelsprisets komponenter

• Drivmedelspriset består av moms, punktskatt och produktkostnad.

• Råolja är den viktigaste råvaran vid tillverkning av bensin och diesel.

• Punktskatten består av koldioxid- och energiskatt och tas ut med ett fast belopp per liter medan momsen (25 procent) är en rörlig skatt som beräknas på punktskatt och produktkostnad.

• Skattedelen utgör ungefär 60 procent av bensinpriset och 45 procent av dieselpriset.

• Reduktionsplikten:

Biodrivmedel är dyrare än fossila drivmedel. Ökade reduktionsnivåer leder därmed till stigande bensinoch dieselpriser.

KÄLLA: STATISTIKMYNDIGHETEN

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024