Kostnaden för skolan har ökat
Grundskolan kostade nära 115 miljarder kronor i fjol. Berit Roald/TT-arkivbild


Kostnaden för landets skolväsende, från förskola till och komvux, landade på drygt 276 miljarder kronor i fjol. Det var en ökning med 4,2 procent jämfört med föregående år, visar Skolverkets rapport.

Notan för den största skolformen, grundskolan, landade på nära 115 miljarder kronor. Det innebär att varje elev fick resurser för i genomsnitt 108 000 kronor (med skolskjutsar 111 000 kronor). En elev i fristående grundskola kostade drygt 99 200 kronor och en elev i kommunal skola 109 500 kronor.

I dessa kostnader ingår själva undervisningen i form av lärarlöner, lokalhyra, skolmåltider, läromedel, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och administration. Lärarlönerna är den största posten.

Förskolan är den nästa största skolformen och kostade i fjol knappt 75 miljarder kronor, en ökning med 2,7 procent jämfört med 2016. Varje barn fick därmed resurser för 148 500 kronor.

Den tredje största skolformen, gymnasieskolan, kostade i fjol nära 42 miljarder kronor, en ökning med 3,2 procent. Varje gymnasieelev fick därmed utbildning för 120 500 kronor.

(TT)

Det är halvtidsuppträdande i matchen – den lilla flickan stjäl showen

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?