loadingRisken att Sverige kommande år inte kommer att klara energiförsörjningen är en av flera frågor som bekymrar energibolagen, enligt en ny undersökning. Foto: Creative Commons
Risken att Sverige kommande år inte kommer att klara energiförsörjningen är en av flera frågor som bekymrar energibolagen, enligt en ny undersökning. Foto: Creative Commons
Inrikes

Kompetensbrist oroar energibolag

Camilla Johansson

Energibolagen har flera områden som bekymrar dem inför kommande år. Ett problem är kompetensbrist, men man befarar också att energiförsörjningen inte kommer att kunna säkras i framtiden. Det visar en ny undersökning.

Energiområdet, hur elen produceras, när den produceras och vad den kostar när den når våra hem och företag, har minst sagt varit en het fråga de senaste åren. Men medan privatpersoner oroar sig för hur hög nästa elräkning kommer att bli så oroar sig energibolagen för en växande kompetensbrist. Det visar en ny undersökning som tagits fram av Tyréns, ett konsultbolag inom samhällsbyggnad.

I undersökningen menar närmare sex av tio energibolagschefer att kompetensbristen blir alltmer tydlig inom energiområdet. Något nedslående för energikunder är att undersökningen också visar att en majoritet av elbolagen är skeptiska till att Sveriges energibehov kan tillgodoses om tio år.

Energibolagens funderingar

Utökade möjligheter till elektrifiering är avgörande för både omställningen av samhället och utvecklingen av energikrävande företag.

Företrädarna för elbolagen anser övervägande att politikerna prioriterar utvecklingen av energiområdet för lågt i sitt arbete.

Trots att det finns en utbredd oro för elnätens kapacitet bland elbolagen så uppger ändå 4 av 5 att de har förtroende för deras kvalitet i dag. 

Energibolagen pekar också på svårigheterna med att starta upp och få igenom nya satsningar inom energiområdet som ett tydligt problem.

Det energislag som bolagen framför allt vill se ökade satsningar på är solkraft, även om man uppger att samtliga energislag måste utvecklas.

Källa Tyréns

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRisken att Sverige kommande år inte kommer att klara energiförsörjningen är en av flera frågor som bekymrar energibolagen, enligt en ny undersökning. Foto: Creative Commons
Risken att Sverige kommande år inte kommer att klara energiförsörjningen är en av flera frågor som bekymrar energibolagen, enligt en ny undersökning. Foto: Creative Commons
Inrikes

Kompetensbrist oroar energibolag

Camilla Johansson

Energibolagen har flera områden som bekymrar dem inför kommande år. Ett problem är kompetensbrist, men man befarar också att energiförsörjningen inte kommer att kunna säkras i framtiden. Det visar en ny undersökning.

Energiområdet, hur elen produceras, när den produceras och vad den kostar när den når våra hem och företag, har minst sagt varit en het fråga de senaste åren. Men medan privatpersoner oroar sig för hur hög nästa elräkning kommer att bli så oroar sig energibolagen för en växande kompetensbrist. Det visar en ny undersökning som tagits fram av Tyréns, ett konsultbolag inom samhällsbyggnad.

I undersökningen menar närmare sex av tio energibolagschefer att kompetensbristen blir alltmer tydlig inom energiområdet. Något nedslående för energikunder är att undersökningen också visar att en majoritet av elbolagen är skeptiska till att Sveriges energibehov kan tillgodoses om tio år.

Energibolagens funderingar

Utökade möjligheter till elektrifiering är avgörande för både omställningen av samhället och utvecklingen av energikrävande företag.

Företrädarna för elbolagen anser övervägande att politikerna prioriterar utvecklingen av energiområdet för lågt i sitt arbete.

Trots att det finns en utbredd oro för elnätens kapacitet bland elbolagen så uppger ändå 4 av 5 att de har förtroende för deras kvalitet i dag. 

Energibolagen pekar också på svårigheterna med att starta upp och få igenom nya satsningar inom energiområdet som ett tydligt problem.

Det energislag som bolagen framför allt vill se ökade satsningar på är solkraft, även om man uppger att samtliga energislag måste utvecklas.

Källa Tyréns

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024