Kinas Xi Jinping leder ett splittrat och illojalt kommunistparti
Analys
Kinas ledare Xi Jinping i Peking, 30 april 2019. Foto: Andrea Verdelli/Getty Images


Frågan är vad som bekymrar Kinas kommunistledare Xi Jinping mest – handelskriget med USA, ett splittrat kabinett eller att hela landet är fullt av korrumperade, egennyttiga och illojala partiföreträdare.

Handelskriget har blottat Kinas många sårbarheter och skandaler för hela världen. Men bakom kulisserna har Xi Jinping kämpat med något som kan visa sig vara mer förödande än varje yttre hot: Hans närmaste krets vänder sig mot honom.

Kinaobservatörer har noterat en avgörande förändring i Xi Jinpings strategier och utnämningar. Efter sju år av framgångsrikt samarbete med vicepresident Wang Qishan, som ledde de antikorruptionskampanjer som gav Xi stort erkännande, och premiärminister Li Keqiang som fokuserade på ekonomin, har Xi nu vänt sig till strategen Wang Huning och vice premiärminister Han Zheng. Båda dessa nya förtrogna har tjänat, och tjänar sannolikt fortfarande, Xis ärkefiende, förre regimledaren Jiang Zemin.

Wang Huning är känd för att utforma ideologiska kampanjer, teorier och slogans åt Xi och hans företrädare. Han Zheng leder det numera ökända "Nya sidenvägen"-projektet och står för en hård linje mot oroligheterna i Hongkong och Macao. Båda stöttades av Jiang Zemin och sägs vara nyckelmedlemmar i det så kallade Shanghai-gänget, en grupp politiska ledare som anses vara trogna Xis politiska fiende Jiang Zemin.

Även om båda åtnjuter Xis förtroende har deras beteende fått många att tvivla på deras lojalitet. Han Zheng kritiserade till exempel det föreslagna handelsavtalet med USA under ett möte med ett tiotal höga kinesiska ledare den 13 maj, uppger Wall Street Journal.

Wang Huning, å sin sida, tillåter eller rentav beordrar de av partiets mediakanaler som han kontrollerar att gå emot Xi. I juni publicerade partiets taltratt Xinhua.net två artiklar som gick till hårt angrepp mot dem som väljer att ”ge sig” i handelskriget med USA. Artiklarna höll en aggressiv och hotfull ton och var fyllda med radikalt och hatiskt språkbruk som var vanligt under 1970-talets kulturrevolution. Den ena artikeln varnade dem som förespråkade samarbete eller hade en avvaktande hållning: ”Sluta nu, innan ni gör något som skadar era familjer och glädjer era fiender”.

Personer som är insatta i frågan tror att artiklarna riktar sig mot Xi Jinping, Wang Qishan och Li Keqiang, som vill få till en lösning som avslutar  handelskriget med USA

Passivitet på mellannivån

Kina har fler statliga tjänstemän och befattningshavare än något annat land. De flesta verkar på en mellannivå, där de tolkar, verkställer och vidareförmedlar de högsta ledarnas direktiv.

Denna mellannivå har blivit ett kritiskt hinder för reformer och problemlösning, enligt kommentarer från Xu Zhong, chef för Kinesiska centralbankens researchbyrå, vid ett ekonomiskt toppmöte i februari. Utkasten till de flesta policydokumenten kommer från tjänstemän med olika funktioner på mellannivå.

Dessa tjänstemän kommer nästan aldrig överens, på grund av bristande förståelse och intressekonflikter. Detta leder till att kontroversiella förslag plockas bort. ”Detta kontroversiella innehåll är vad vi verkligen behöver för att lösa viktiga och utmanande frågor”, sade Xu. Sålunda fastnar Pekings försök till förändringar ofta på mellannivån, där partiföreträdarna påstår sig söka konsensus mellan olika funktioner men egentligen mest bevakar sina egna intressen

Korruption på botten

Korruption är utbrett i alla kommunistiska system. I Kina, där kommunisterna har styrt i nästan 70 år, är korruptionens omfattning och allvar häpnadsväckande.

I den senaste kampanjen mot kriminella ligor visade sig många lokala partiföreträdare ha samarbetat med ligorna. Det var allt ifrån ledare för lokala partigrenar till ansvariga inom partiets politisk-rättsliga utskott och den inhemska säkerhetspolisen.

Det är vanligt med mutor i lokalvalen, vilket betyder att ett stort antal lokala partipampar har nått sina positioner på olagliga vägar. Ännu värre är att över 45 procent av bykommitteernas medlemmar är tidigare gängledare, enligt en färsk undersökning av Kinas samhällsvetenskapliga akademi.

Inte undra på att dessa lokala ledare fokuserar på att använda den administrativa makten till att få avkastning på sina "investeringar" i form av mutor. De är för upptagna med detta för att ta centralmaktens omfattande inspektioner och utvärderingsteam på allvar. När dessa dyker upp ute i provinser och städer blir det en översvämning av byråkrati och formalia.

Även de inspektörer som faktiskt tar sitt jobb på allvar utgör snarare en störning än en hjälp för de lokala makthavarna. Mellan förberedelserna för inspektionsteamens ankomst och det varma välkomnande som ska få dessa att ta med sig en positiv bild tillbaka, har de lokala ledarna mycket lite energi till att verkligen få något gjort.

Orsaken till alla dessa problem är kommunistpartiet självt. Det hindrar utveckling och förbättring och gör att tjänstmännen förlorar motivationen att utföra sina plikter. De lokala ledarna har direktkontakt med folket och ser tydligare hur bräckligt partiet är. Dagens partiföreträdare vill inte jobba hårt för partiet, utan planerar för hur de ska komma undan när partiet hamnar i kris.

Xi Jinping är kanske medveten om situationen. Vid ett möte i februari varnade han för att partiet möter faror från många håll och att landet behöver stå redo för stora svårigheter framöver. Men de lägre partiföreträdarna tittade bara obekymrat på honom, som om de inte var en del av systemet.

Ekonomen Cheng Xiaonong anser att ett sådant agerande från lokala partitjänstemäns sida utgör ett allvarligt politiskt hot mot Peking, eftersom åtgärderna som ska rädda ekonomin inte genomförs

– Och allra viktigast är att ett sådant byråkratiskt beteende visar att företrädarna inte längre är lojala, säger Cheng Xiaonong.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.