loadingEtt 30-tal personer, däribland Greta Thunberg, har stämt den svenska staten för bristande klimatpolitik. Högsta domstolen förväntas inom kort ge besked om Auroramålet. Foto: Christine Olsson/TT
Ett 30-tal personer, däribland Greta Thunberg, har stämt den svenska staten för bristande klimatpolitik. Högsta domstolen förväntas inom kort ge besked om Auroramålet. Foto: Christine Olsson/TT
Inrikes

Högsta domstolen stoppar Klimatsans deltagande i Auroramålet

Glenn Mattsing

Det uppmärksammade Auroramålet där staten stäms för bristande klimatpolitik förväntas snart bli aktuellt igen. Många har åsikter om det unika fallet som kan ändra förutsättningarna för både medborgare, stat och klimataktivister.

I oktober skickade Nacka tingsrätt en förfrågan till Högsta domstolen gällande prövning av om det så kallade Auroramålet kan avgöras i tingsrätten, eftersom det handlar om Europakonventionens ställning i svensk rätt.

Målet blev medialt uppmärksammat då Greta Thunberg och ett antal ungdomar år 2022 beslutade att stämma svenska staten för brott mot mänskliga rättigheter kopplat till vad de anser är en klimatkris. Aurora anser att staten inte vidtar tillräckliga åtgärder för att hindra ökade koldioxidutsläpp och därmed en klimatkris.

Auroramålet

Auroramålet är en grupptalan där ett stort antal personer med intresse i bland annat klimatförändringar stämmer staten med hjälp av Miljöjuristerna och en förening som ger juridisk rådgivning till miljö och klimatrörelsen. År 2022 skickade Aurora in en stämning mot den svenska staten för att de ”inte behandlar klimatkrisen som en kris”.

Man yrkar på att rättsväsendet ska fastställa att staten har underlåtit att vidta åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och huruvida det ska betraktas som en kränkning av mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen.

Gruppen yrkar också på att staten bör åläggas att vidta åtgärder för att minska mängden växthusgaser och hålla den globala temperaturökningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

Justitiekanslern har lämnat in sitt svaromål för staten, som har invänt att en domstol inte bör pröva vad de anser vara en politisk fråga. Högsta domstolen förväntas inom kort att ta beslut i frågan.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEtt 30-tal personer, däribland Greta Thunberg, har stämt den svenska staten för bristande klimatpolitik. Högsta domstolen förväntas inom kort ge besked om Auroramålet. Foto: Christine Olsson/TT
Ett 30-tal personer, däribland Greta Thunberg, har stämt den svenska staten för bristande klimatpolitik. Högsta domstolen förväntas inom kort ge besked om Auroramålet. Foto: Christine Olsson/TT
Inrikes

Högsta domstolen stoppar Klimatsans deltagande i Auroramålet

Glenn Mattsing

Det uppmärksammade Auroramålet där staten stäms för bristande klimatpolitik förväntas snart bli aktuellt igen. Många har åsikter om det unika fallet som kan ändra förutsättningarna för både medborgare, stat och klimataktivister.

I oktober skickade Nacka tingsrätt en förfrågan till Högsta domstolen gällande prövning av om det så kallade Auroramålet kan avgöras i tingsrätten, eftersom det handlar om Europakonventionens ställning i svensk rätt.

Målet blev medialt uppmärksammat då Greta Thunberg och ett antal ungdomar år 2022 beslutade att stämma svenska staten för brott mot mänskliga rättigheter kopplat till vad de anser är en klimatkris. Aurora anser att staten inte vidtar tillräckliga åtgärder för att hindra ökade koldioxidutsläpp och därmed en klimatkris.

Auroramålet

Auroramålet är en grupptalan där ett stort antal personer med intresse i bland annat klimatförändringar stämmer staten med hjälp av Miljöjuristerna och en förening som ger juridisk rådgivning till miljö och klimatrörelsen. År 2022 skickade Aurora in en stämning mot den svenska staten för att de ”inte behandlar klimatkrisen som en kris”.

Man yrkar på att rättsväsendet ska fastställa att staten har underlåtit att vidta åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och huruvida det ska betraktas som en kränkning av mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen.

Gruppen yrkar också på att staten bör åläggas att vidta åtgärder för att minska mängden växthusgaser och hålla den globala temperaturökningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

Justitiekanslern har lämnat in sitt svaromål för staten, som har invänt att en domstol inte bör pröva vad de anser vara en politisk fråga. Högsta domstolen förväntas inom kort att ta beslut i frågan.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024