Göteborg avslår bidrag till muslimskt studieförbund

Skattepengar befaras gå till icke demokratisk verksamhet

– Vi vill inte riskera att skattemedel missbrukas, säger Nina Miskovsky, ordförande i socialnämnd Centrum, Göteborg, i samband med bidragsavslaget. Foto: Gustav Magnusson


Studieförbundet Ibn Rushd nekas bidrag i Göteborg. Samtidigt ger Folkbildningsrådet fortsatt statsbidrag till förbundet, vilket innebär att skattepengar går till att finansiera radikala rörelser, hävdar experter. 

Förra veckan beslutade socialnämnd Centrum i Göteborg att än en gång avslå det muslimska studieförbundet Ibn Rushds ansökan om bidrag på nära 1 miljon kronor.

Tisdagens beslut grundade sig, precis som i februari, på flera utredningar som visar brister i Ibn Rushds ekonomihantering, att de bedriver religiös verksamhet samt samarbetar med organisationer som sprider antisemitism och antidemokratiska budskap.

Allianspartierna tillsammans med Demokraterna och SD röstade för ett avslag, medan V, Mp och Fi röstade mot, samtidigt som S avstod och föreslog en återremiss.

Vi måste kunna känna oss trygga i att våra skattemedel inte går till odemokratiska organisationer.

– Nina Miskovsky (M), ordförande i socialnämnd Centrum, Göteborg

Avslaget gick emot förvaltningens rekommendation om att Ibn Rushd ska återfå bidraget, då de anser att förbundet vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna.

Nina Miskovsky (M), ordförande i socialnämnd Centrum, menar dock att sådana förändringar tar tid att förverkliga och att halva året redan har passerat. 

– Vi måste kunna känna oss trygga i att våra skattemedel inte går till odemokratiska organisationer, säger hon och fortsätter:

– När alliansen och socialdemokraterna hade möte med Ibn Rushd inför förra bidragsomgången, uttryckte Ibn Rushd själva att de inte tar avstånd när de upptäcker icke demokratiska uttryck hos sina medlems- och samverkansorganisationer, utan fokuserar på att ha dialog med de här organisationerna. Det tyckte vi inte alls kändes tryggt.

Bättre uppföljning och kontroll

Nämnden har nu tagit initiativ till en ny bidragsmodell som ska finnas på plats vid nästa bidragsomgång i höst. Där kommer det att finnas tydligare villkor för transparens och anordnarskap för studieförbunden, samt bättre uppföljning och kontroll. Politikerna vill också få klarhet i om det finns extremism kopplad till Ibn Rushd.

– Vi vill ha ett yttrande från stadens centrum för våldsbejakande extremism inför nästa omgång för att se vad Säpo, polisen och andra myndigheter säger om deras samverkansorganisationer, säger Nina Miskovsky.

Alve Högman, förbundschef på Ibn Rushd, tillbakavisar politikernas argument och säger i ett pressmeddelande på förbundets hemsida att det saknas sakliga skäl för beslutet.

– Såväl Folkbildningsrådet som professor Erik Amnå genom sin studie När tilliten prövas, och nu även Göteborgs stads förvaltning har kommit fram till att Ibn Rushd uppfyller kraven för bidrag till studieförbund, säger han.

Studiecirklar med Koranskolor 

Samtidigt är processen i Göteborg endast en pusselbit i en större kontext, säger Nina Miskovsky och syftar på utredningar som pågår nationellt vad gäller frågor kring Folkbildningsrådet som har i uppgift att varje år dela ut flera miljarder i statsbidrag till Studieförbunden.

Varje år betalas närmare 30 miljoner kronor ut till studieförbundet Ibn Rushd i bidrag från Folkbildningsrådet. Därtill kommer lokala och regionala bidrag på omkring 15 miljoner kronor.

Johan Westerholm, som forskat om islamism i många år och skrivit en bok i ämnet, menar att Ibn Rushd inte har rätt till bidrag som studieförbund.

– Ungefär 50 procent av den utbildning som Ibn Rushd bedriver är koranskolor i studiecirkelformat. Endast var tionde studietimme, enligt Ibn Rushds egen årsredovisning, är att betrakta som migrationsfrämjande, säger han och fortsätter: 

– Då är man inte ett utbildningsförbund längre, då är man ett trossamfund.

Även trossamfund är berättigade till bidrag. Men enligt Westerholm är den här frågan avgörande för Ibn Rushd, som skulle förlora minst 95 procent av sina intäkter om de tvingades söka ur den budgetposten.

Johan Westerholm har forskat på islamismen i många år, och har skrivit boken ”Islamismen i Sverige: muslimska brödraskapet”. Foto: Mats Edman

Radikala organisationer

Han anser vidare att det är en mycket allvarlig sak att svenska skattepengar går till Ibn Rushd.  

– Jag anser att vi finansierar ett radikalt och radikaliserande kluster av organisationer. 

Här syftar han på organisationer kopplade till Ibn Rushd, alltifrån Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och Stockholms Moské till den globala nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet.

– Vi ska inte finansiera sådant som utmanar den svenska regeringsformen, och det är precis vad de här krafterna gör. De vill skriva om delar av regeringsformen och utmana vår demokrati, säger han och menar att dessa organisationer är ute efter att skapa ett parallellsamhälle med särskilda lagar för svenska muslimer, och i förlängningen ett mer islamistiskt samhälle.  

Enligt Westerholm och en rad experter som forskat på islamism såsom Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Peder Hyllengren och Magnus Norell är Islamiska förbundet i Sverige det svenska Muslimska brödraskapets huvudorganisation.

Muslimska brödraskapet är en global islamistisk nätverksorganisation, influerad av nazism och postmarxism. Den har en tydlig politisk agenda med huvudsakligt mål att införa ett kalifat styrt med sharialagar.

Handlar inte om islamofobi

Men det är inte den stora majoriteten av Sveriges muslimer som oroar Westerholm, utan de cirka 10 procent som ansluter sig till den här typen av radikaliserade ideologi som finns inom Muslimska brödraskapet. Han betonar att det inte handlar om islamofobi. 

– Jag pratar aldrig illa om islam, jag kritiserar bara islamismen vilken är den politiska tillämpningen, säger han.

År 2002 startades Ibn Rushd som en del av studieförbundet Sensus. Enligt Johan Westerholm var det Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) som tog initiativ till att göra Ibn Rushd till ett självständigt studieförbund, vilket det blev 2008.

IFiS är kopplat till Federation of Islamic organisations of Europe (FIOE), som är Muslimska brödraskapets europeiska paraplyorganisation. Även Stockholms Moské har öppet sagt att man tillhör Muslimska brödraskapet.

Tittar man på föreläsarna på de här konferenserna så var det idel föreläsare med radikaliserade budskap.

– Johan Westerholm, författare och chefredaktör för ledarsidorna

Mellan 2008 och 2018 anordnade IFiS en årlig konferens, muslimska familjedagarna, tillsammans med Ibn Rushd och Sveriges unga muslimer. 

– Tittar man på föreläsarna på de här konferenserna så var det idel föreläsare med radikaliserade budskap, säger Westerholm och tillägger att en av dem var Nourredine Khademi, även känd som imam jihad, en av de absolut viktigaste rekryterarna till Islamiska staten (IS) och Al-Qaida. 

Stockholms moské och Islamiska förbundet i Sverige har vid flera tillfällen bjudit in såväl Muslimska brödraskapets andlige ledare som internationellt kända antisemiter och jihadist-predikanter.

I sin granskning av Ibn Rushd har Westerholm hittat saker som tyder på att pengar gått till verksamhet utanför Sverige. Underlaget var av sådan karaktär att han överlämnade materialet till säkerhetspolisen.

– Det är uppenbart manipulerat underlag. Det är underskrivet av Ibn Rushds kvalitetsansvarige, vars pappa är öppen muslimsk broder och även var befälhavare i Fataharmén, som är en del av Al-Qaida i Syrien, säger han. 

– Man har tagit beslut om betalning till en identitet som inte finns.

Fortsatta bidrag från Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet har dock fortfarande förtroende för Ibn Rushd. Maria Graner, rådets generalsekreterare, säger till Epoch Times att de kommer att dela ut knappt 30 miljoner kronor till studieförbundet under 2021. 

– Vår bedömning är att Ibn Rushd lever upp till de krav som ställs på ett studieförbund som tar emot statsbidrag, och har vidtagit nödvändiga åtgärder för att stärka sitt kvalitetsarbete för att säkerställa att verksamheten bidrar till att stärka och utveckla demokratin, säger hon.

Deras bedömning grundar sig på Erik Amnås rapport När tilliten prövas, som beställdes av Folkbildningsrådet 2019.  

Maria Graner säger vidare att rapporten visar att det inte finns några organisatoriska kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet.

Men enligt Westerholm har Erik Amnå inte tillräcklig kunskap om Muslimska brödraskapet. Inte heller granskades Ibn Rushds samarbetsorganisationer eller dess ekonomi i rapporten. 

– Men den största bristen ligger i att Erik Amnå aldrig fick det mandat från Folkbildningsrådet som hade krävts för en vidare genomlysning, säger han.

– Det var Folkbildningsrådet som tog det beslutet. Man kan säga att det var en riggad granskning.

Att Sverige låter radikala islamister utnyttja vårt bidragssystem beror enligt Johan Westerholm på främst två saker.

– Det är jakten på nya väljare, och sedan är det föreningssverige, det vill säga de delar av civilsamhället som finansieras med olika former av bidrag, såsom statsbidrag, kulturbidrag, kommunalt försörjningsstöd eller andra former av offentligt finansierade projektstöd. Och där kan man säga att det finns ett stort mått av naivitet, eller lathet, säger han.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

Studieförbundet Ibn Rushd

Historia:

Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som bildades i samarbete med Sensus år 2002 och blev självständigt 2008.

Verksamhet:

Studieförbundet vänder sig främst till muslimer och uppger att fokus i verksamheten ligger på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Över 50 procent av verksamheten består dock i undervisningen av arabiska språket och religionsstudier (islam).

Medlemsorgansiationer:

Ibn Rushd har sex medlemsorganisationer på nationell nivå: Islamiska förbundet i Sverige, Förenade islamiska föreningar i Sverige, Islamic Relief, Eritreanskt kulturforum, Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Islamiska kulturcenterunionen i Sverige. Andra samarbetsparter är exempelvis Islamiska sunnicentret som driver Bellevuemoskén i Göteborg samt Sveriges muslimska stiftelse (Göteborgs moské).

Kritik:

Flera av Ibn Rushds samarbetsorganisationer har fått kritik för att de förespråkar antisemitism och sprider radikala islamistiska budskap.

Bidrag:

Ibn Rushd får statsbidrag från Folkbildningsrådet samt regions-, kommun- och projektbidrag. Det totala beloppet är cirka 55 miljoner kronor per år.

Källa: Ibnrushd.se, Rapport: "När tilliten prövas" av Erik Amnå