Förtroendet för public service sjunker
Foto: Henrik Sendelbach/Wikimedia Commons


Den senaste undersökningen från SOM-institutet visar att förtroendet för public service har sjunkit och samtidigt har tilltron till SVT och SR blivit alltmer politiserad, rapporterar SVT.

Förvisso är förtroendet ganska högt för public service då 73 procent har förtroende för SVT och SR. Förra året var det dock 77 procent.  

Det skiljer sig inte så mycket åt i förtroende vad gäller partitillhörighet generellt. Men bland Sverigedemokrater visar det sig att färre än hälften har stort förtroende SVT.

– Att det ändå är så pass högt. Jag trodde det skulle ha sjunkit mer, säger Emil Aronsson, SD:s  kulturpolitiske talesperson, till SVT.

Han menar att folk inte längre känner att public service och de etablerade medierna ”speglar den verklighetsbild man själv har” och han tycker samtidigt att SVT är vänstervridet.

I Medieakademins Förtroendebarometer, som nyligen kom ut, uppger svenska folket att 58 procent har mycket eller ganska stort förtroende för SVT jämfört med 60 procent förra året respektive 66 procent 2016. 65 procent har förtroende för SR.

Även äldre tittare har tappat förtroende för SVT. Bland gruppen 60-74 år har 57 procent förtroende för tv-kanalen jämfört med 65 procent förra året. När det gäller Sveriges Radio är förtroendet 67 procent jämfört med 71 procent förra året.

Unga mellan 16 och 29 år har också tappat förtroende för public service. 60 procent har förtroende för SR jämfört med 66 procent förra året. 62 procent hade förtroende för SVT förra året men nu är det 57 procent.

Förtroendebarometern visar också att förtroendet för SVT bland Alliansens väljare har sjunkit då årets mätning visar att 62 procent av dem har förtroende jämfört 76 procent förra året.

Väljare bland de rödgröna partierna har ganska stort förtroende för public service. 77 procent och 82 procent av dem har förtroende för SVT respektive SR. Förra mandatperioden hade rödgröna väljare 82 procent och 80 procent förtroende för SR respektive SVT.

SVT:s vd, Hanna Stjärne, anser ändå att förtroendet är ganska högt och stabilt för tv-kanalen. Men samtidigt som förtroendet för unga och väljare till höger sjunker vill hon ändå titta extra på frågor som gäller transparens kring journalistiken och vad som är viktigt för svenska folket.

Hanna Stjärne, vd för SVT. Foto: Wikimedia Commons

Förtroendet för flera andra företag som Postnord och H&M har också sjunkit. 50 procent hade förtroende för Postnord förra året jämfört med 11 procent i senaste mätningen.

De företag som svenska folket har störst förtroende för är Systembolaget, IKEA och ICA.