loadingHur ska människor utan metafysisk känsla kunna inbegripa något sådant som ett globalt klimathot? Genom att studera de filosofiska klassikerna. Foto: Sofia Drevemo
Hur ska människor utan metafysisk känsla kunna inbegripa något sådant som ett globalt klimathot? Genom att studera de filosofiska klassikerna. Foto: Sofia Drevemo
Kultur

Filosofi: Vad klassisk filosofi säger om klimatet

Anton Carlson

Oavsett om den samlade vetenskapen om klimatet är sann eller falsk tycks det finnas ett avgörande problem med vetenskapen: att den inte är motiverande. Att den globala medeltemperaturen stiger till följd av utsläpp orsakad av människan kan på sin höjd vara ett faktum, men ett faktum behöver en brygga till göromål.


För att uttrycka saken med filosofiska termer behövs en brygga mellan ontologin och etiken.

En sådan brygga erbjuder metafysiken och inte minst den metafysiska känslan. Det vill säga en övergripande föreställning om hur verkligheten är beskaffad. För hur ska människor utan metafysisk känsla kunna inbegripa något sådant som ett globalt klimathot? Här tror jag att samtidsmänniskan har allt att tjäna på att lägga de vetenskapliga tabellerna åt sidan och i stället läsa de filosofiska klassikerna.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingHur ska människor utan metafysisk känsla kunna inbegripa något sådant som ett globalt klimathot? Genom att studera de filosofiska klassikerna. Foto: Sofia Drevemo
Hur ska människor utan metafysisk känsla kunna inbegripa något sådant som ett globalt klimathot? Genom att studera de filosofiska klassikerna. Foto: Sofia Drevemo
Kultur

Filosofi: Vad klassisk filosofi säger om klimatet

Anton Carlson

Oavsett om den samlade vetenskapen om klimatet är sann eller falsk tycks det finnas ett avgörande problem med vetenskapen: att den inte är motiverande. Att den globala medeltemperaturen stiger till följd av utsläpp orsakad av människan kan på sin höjd vara ett faktum, men ett faktum behöver en brygga till göromål.


För att uttrycka saken med filosofiska termer behövs en brygga mellan ontologin och etiken.

En sådan brygga erbjuder metafysiken och inte minst den metafysiska känslan. Det vill säga en övergripande föreställning om hur verkligheten är beskaffad. För hur ska människor utan metafysisk känsla kunna inbegripa något sådant som ett globalt klimathot? Här tror jag att samtidsmänniskan har allt att tjäna på att lägga de vetenskapliga tabellerna åt sidan och i stället läsa de filosofiska klassikerna.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024