loadingSkolminister Lotta Edholm (L). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Skolminister Lotta Edholm (L). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Inrikes

Får i uppdrag att genomföra studie om antisemitism i skolväsendet

Tony Lingefors

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet. Detta för att identifiera vilka problem och behov som finns.

– Antisemitismen är skadlig både för de enskilda som utsätts, för judiskt liv i Sverige och för samhället som helhet, säger skolminister Lotta Edholm (L) i en kommentar.

– Arbetet för att motverka antisemitism kräver insatser i hela samhället, inte minst i skolväsendet. Genom en nationell studie tar regeringen krafttag för att få en samlad bild av problem och förutsättningar i hela landet.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSkolminister Lotta Edholm (L). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Skolminister Lotta Edholm (L). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Inrikes

Får i uppdrag att genomföra studie om antisemitism i skolväsendet

Tony Lingefors

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet. Detta för att identifiera vilka problem och behov som finns.

– Antisemitismen är skadlig både för de enskilda som utsätts, för judiskt liv i Sverige och för samhället som helhet, säger skolminister Lotta Edholm (L) i en kommentar.

– Arbetet för att motverka antisemitism kräver insatser i hela samhället, inte minst i skolväsendet. Genom en nationell studie tar regeringen krafttag för att få en samlad bild av problem och förutsättningar i hela landet.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024