Exklusivt: Ethan Gutmann, nominerad till Nobels fredspris 2017, berättar om Kinas organindustri


Ethan Gutmann är en amerikansk undersökande journalist, människorättsförsvarare, prisbelönt Kina-analytiker och författare, som 2017 nominerades till Nobels fredspris. Den här intervjun fokuserar på ett av vår tids mest allvarliga ämnen: påtvingad organskörd från levande samvetsfångar, av det kinesiska kommunistpartiet (KKP).

Enligt en omfattande rapport skriven av Gutmann, tillsammans med före detta kanadensiske statssekreteraren för Asien-Stilla Havsområdet David Kilgour och den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas skördar den kinesiska kommunistregimen organ från människor som fängslats för sin tro, för att tjäna pengar. Rapporten Bloody Harvest/The Slaughter: An Update på 700 sidor visar att mängden transplantationer i Kina är sex till tio gånger högre än de officiella uppskattningarna i Kina.

Gutmann blev 2017 nominerad till Nobels fredspris för sin undersökande journalistik och för sitt arbete för ett bättre Kina. I hans bok The Slaughter från 2014 berättar han om flera läkare och kirurger som antingen hade deltagit i organskörd från levande människor i Kina eller hade kontakt med sjukhus i fastlandskina där de tar organ från utövare av den andliga metoden Falun Gong (också känd som Falun Dafa). Han har bjudits in att tala i Washington, London och Bryssel. Samtidigt har både USA:s kongress och Europaparlamentet antagit resolutioner som fördömer Kinas organskörd från samvetsfångar.

Intervjun gjordes av NTD India.

NTD India: Kina har trätt fram som en stor ”organtransplantationsaktör”. Men enligt nya rapporter kommer majoriteten av organen inte från frivilliga donatorer. Det här har gjort att den kinesiska kommunistregimen fått press på sig från internationellt håll för att göra sitt transplantationssystem transparent och spårbart. Hur ser du på Kinas ansträngningar för att förhindra den här organhandeln?

Ethan Gutmann: Det kinesiska medicinska samfundet gillar att ge en positiv bild till Väst: Jo, förut tog vi organ från fångar, men nu använder vi bara frivilliga donatorer. Ja, vi genomför bara ungefär 10 000 transplantationer per år. Jo, om du skulle höra dåliga saker om att organ tas från oskyldiga människor i Kina så måste det vara ”olaglig handel”.

Det här är sådant som Väst vill höra. Det betyder att vi inte behöver göra något. Ingen konflikt. ”Business as usual.” Samtidigt säger kinesiska talesmän en sak till oss i Europa och något helt annat i kinesisk media. Till exempel hävdade de inför Väst att de skulle upphöra att ta organ från fångar 1 januari 2015. I kinesisk media sade samma talesperson att dödsdömda fångar nu frivilligt kunde ”donera” sina organ.

Om man tittar på de interna rapporterna från kinesiska sjukhus och transplantationscenter hittar man något liknande. Där har vi sett att Kina genomför minst 60 000 transplantationer årligen. Kina är faktiskt ledande i världen när det gäller mängden transplantationer. Vår rapport finns tillgänglig för alla på endtransplantabuse.org

”Olaglig handel”? Nej. Det här är ett statligt organiserat massmord.

Varifrån kommer alla de här organen? En liten del – väldigt liten – kommer från frivilliga donatorer. En stor majoritet tas från dödsdömda fångar eller från politiska eller religiösa fångar. Det är särskilt den sistnämnda gruppen som oroar oss, eftersom religiösa fångar inte är brottslingar. De är oskyldiga människor som inte ens lagligen kan dömas till döden, inte ens under Kinas absurda rättssystem. Ändå slaktas de för sina organ i både militära och civila sjukhus. Varje provins i Kina har ett huvudcenter. ”Olaglig handel”? Nej. Det här är ett statligt organiserat massmord.

NTD India: Vart är detta på väg?

Ethan Gutmann: Våra data sträcker sig till juni 2016 och vi såg inga tecken på någon minskning för 2015. Istället ser vi en kontinuitet, hur transplantationscenter byggs upp och att fler kirurger anställs. Nyligen annonserade det kinesiska medicinska samfundet att de vill dubblera sin transplantationskapacitet från 165 till 300 center. Det är det verkliga ”business as usual.”

Varifrån ska alla de organen tas? Enligt en ny rapport från Human Rights Watch skryter den kinesiska polisen om att de har kartlagt DNA hos de flesta uigurer, som är muslimer som har förföljts länge i nordvästra Kina. Det innebär att miljontals människor – män, kvinnor, barn – nu är potentiellt mogna för vävnadsmatchning och organskörd.

Det kan vara så att Kina nu rör sig från massmord till – och det här ordet använder jag inte hur som helst – folkmord.

NTD India: Enligt rapporten är organkällan politiska fångar och människor som fängslats för sin tro och som kommer från religiösa minoritetsgrupper. Varför har den kinesiska transplantationsindustrin bara riktat in sig på de här grupperna?

Ethan Gutmann: KKP ser alla de här grupperna; Falun Gong-utövare, Uigurer, Tibetaner och huskristna som statens fiender. Organ från Falun Gong-utövare är särskilt värdefulla eftersom den gruppen varken röker eller dricker.

NTD India: Hur många människor skulle du säga har fallit offer?

Ethan Gutmann: Den största gruppen är Falun Gong och intervjuerna till min bok The Slaughter ger uppskattningen att mellan 450 000 och 1 miljon Falun Gong-utövare har suttit fängslade i varje given tidpunkt. Under 2017 skulle jag tro att det rörde sig om den lägre halvan av det spannet, kanske så lågt som 250 000. Nu kommer uigurerna online: de är 10 till 15 miljoner och om den kinesiska polisen har DNA-prov från hälften av dem, ja, det kan du själv räkna ut. Varje person kan ge minst två eller tre organ; säg levern, hjärtat och en av njurarna. Det behöver bara göras snabbt och finnas en vävnadsmatchad mottagare på samma ställe.

NTD India: Hur är det möjligt för en regering att ta organ från levande fångar?

Ethan Gutmann: De mördas på beställning medan de fortfarande lever. Det är som att skära färska blommor under rinnande vatten, det är större chans att ett färskt organ inte stöts bort hos mottagaren. De första experimentella transplantationerna från levande människor gjordes i nordvästra Kina 1994. Idag tas fångarnas organ rutinmässigt medan offrets hjärta fortfarande slår och transplanteras omedelbart. Det här sker på transplantationscenter över hela Kina. Den så kallade ”donatorn” överlever inte operationen.

NTD India: Hur ser du på de internationella insatserna för att få stopp på det här hemska brottet mot mänskliga rättigheter?

Ethan Gutmann: I början av 2016 började alla de största västerländska media-utgåvorna att rapportera seriöst om kinesisk organskörd och omkullkastade tre försök av det kinesiska medicinska samfundet att bortförklara frågan vid internationella konferenser. Samtidigt antog både USA:s kongress och Europaparlamentet resolutioner som uttrycker oro över ”återkommande och pålitliga rapporter om systematisk, statssanktionerad organskörd från samvetsfångar som inte givit sitt medgivande.” Fyra länder har förbjudit organturism till Kina enligt lag: Israel, Taiwan, Italien och så klart Spanien. När jag besökte Spanien tidigare i år kände jag mig glad över att vara i ett land som har rena händer.

Som jag ser det ligger problemet hos vissa element i den västerländska medicinska ledningen, särskilt hos The Transplantation Society. Även om de verkar ha hjärtat på rätt ställe – jag tror att de vill att Kina slutar med organskörden från alla slags fångar, precis som vi vill – så har de ingen bakgrund om Kina och ännu mindre förståelse av arbete för mänskliga rättigheter. Det är förståeligt att västerländska kirurger vill vara tillmötesgående mot sina kinesiska värdar och bygga broar till en stor nation. Så kineserna utnyttjar dem. Som det gamla marxistiska uttrycket säger är de som ”användbara idioter” för intern och extern propaganda. Men, det vi och många västerländska läkare har upptäckt är ett pågående brott mot mänskligheten.

Oavsett hur lockande Kinas pengar och makt kan verka, så måste världen ta itu med det här. Om inte nu så är jag övertygad om att den senaste medierapporteringen säkerställer att Kina och hur västländerna svarar, kommer att dömas av historiker i framtiden.

NTD India: Vatikanen och Folkrepubliken Kina har inte haft diplomatiska relationer sedan 1951. Påven har nyligen försökt återuppta relationen med Kina, men det är rätt ironiskt eftersom kommunistlandet fortfarande förföljer huskristna. Vad säger du om det?

Ethan Gutmann: Vatikanen har i flera årtionden tänkt sig att närma sig Kina. Den nuvarande påven är speciellt intresserad, delvis för att han inte kommer från Östeuropa utan från Sydamerika där det är vanligt att kyrkan har överenskommelser med kommunistiska regeringar. Den verkliga historien bakom den kinesiska organskörden är ett enormt hinder för en sådan överenskommelse. Det är därför vissa från Vatikanen inte bara är ivriga att bortförklara historian utan också att aktivt gömma sanningen. Andra inom Vatikanen tycker annorlunda, liksom många aktiva katoliker i Hong Kong till exempel. Jag brukar inte be, men om jag hade haft den vanan skulle jag be för att de läste den här intervjun.

NTD India: Det blev rubriker efter att Vatikanens Pontifical Academy of Sciences bjöd in en kinesisk kirurg till ett möte om organhandel och transplantationsturism. Hur kunde den här officiella gesten motiveras?

Ethan Gutmann: Du refererar till Huang Jiefu, en levertransplantationskirurg som fungerar som en tågordnare för den kinesiska transplantationsvärlden. Han blev inbjuden att tala vid en konferens i Vatikanen, medan mina kollegor David Kilgour och David Matas fick nobben. Ändå vet Vatikanen att Huang Jiefu har blod på händerna. Det räckte med en artikel från Didi Kirsten Tatlow, respekterad reporter för New York Times, där hon undrade varför kineserna blev inbjudna till konferensen. Påven ställde då in sitt planerade framträdande. Det var ett förödmjukande nederlag för det kinesiska kommunistpartiet, och för deras supportrar i Vatikanen.

NTD India: Hur ser du på relationen mellan Catholic Patriotic Association, en organisation som etablerades av den kinesiska regimen 1957, och katolikerna som förföljs?

Ethan Gutmann: Alla kinesiska katoliker som inte följer den statligt styrda kyrkan betraktas som förrädare, så kallade ”huskristna”. I min bok skriver jag att kinesiska militärläkare har utfört fysiska undersökningar på huskristna i arbetsläger. De undersöker enbart kvalitén hos organen; njurarna, levern, hjärtat, lungorna och hornhinnorna. Det här är publicera och granskat och de inspelade intervjuerna finns tillgängliga för Vatikanen. Det kommer inget gott ut av att låtsas att det här inte har hänt. Den här upptäckten måste vara Vatikanens första prioritet i varje avtal med Kina.

NTD India: Du har lagt ner mycket tid och arbete med den här banbrytande rapporten och boken The Slaughter. Hur har det här arbetet påverkat dig?

Ethan Gutmann: Ingen kan intervjua de döda. Men mina intervjuer med de som har överlevt slår fast att hela familjer i Kina har splittrats av förlusten av sina kära som har försvunnit i arbetsläger och militärsjukhus och aldrig sedan synts till. Jag har judisk bakgrund. Hur är smärtan att se historian upprepa sig, där läkare används för massmord? Jag klarar inte av det.

Jag har lovat de överlevande att jag ska få ut deras berättelse och det är därför jag har arbetat med det här i tio år. Under det senaste året känner jag för första gången, även nu när vi gör den här intervjun idag, att jag till sist håller det här löftet.