Ett folkmord som går bortom det rent fysiska
Kinas långvariga förföljelse av Falun Gong definieras som ett ”kallt folkmord” i ny vetenskaplig artikel
Gao Weiwei håller ett foto av sin syster som dödades för sin tro på Falun Gong, i det kommunistiska Kina. Washington D.C. 22 juni 2018. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times


Vad skiljer ett "kallt" folkmord från ett "hett" folkmord? Det är en av de tunga frågorna som diskuteras i en vetenskaplig artikel, skriven av bland andra en kanadensisk forskare. Artikeln publicerades nyligen i en av världens ledande tidskrifter om folkmordsstudier.

Maria Cheung, docent vid University of Manitoba, förklarar i artikeln att ett "hett" folkmord är när en grupp människor förgörs våldsamt på kort tid. Ett "kallt" folkmord å andra sidan, är när en grupp människor över lång tid förgörs långsamt, och ofta subtilt och mångfacetterat.

Hon hävdar att det kalla folkmordet inte bara handlar om att förgöra fysiskt, utan att det hänger ihop med att förgöra gruppen även psykologiskt, strukturellt och socialt.

Eftersom det sker för långsamt för att man ska märka att det är ett systematiskt dödande med en tydlig avsikt, så lägger ingen märke till det.

Dr Maria Cheung, docent

– Eftersom det sker för långsamt för att man ska märka att det är ett systematiskt dödande med en tydlig avsikt, så lägger ingen märke till det. Jag anser att det som gör det till ett folkmord är avsikten att döda, inte omfattningen. Det är en avsikt att utrota en grupp, sade Cheung i en intervju.

Hon tillade att begreppet kallt folkmord är nytt och fortfarande odefinierat.

Artikeln “Cold Genocide: Falun Gong in China” publicerades i tidskriften Genocide Studies and Prevention: An International Journal. Det är International Association of Genocide Scholars officiella tidning. Organisationen forskar och undervisar om folkmordets natur, orsaker och konsekvenser, samtidigt som de vill driva på policystudier för att förhindra dem.

Folkmord och Falun Gong

Det tog två år att skriva artikeln, som är ett samarbete mellan David Matas, internationell människorättsadvokat, Torsten Trey, Doctors Against Forced Organ Harvesting och advokaten Richard An.

Författarna menar att Kinesiska kommunistpartiets kampanj mot Falun Gong, som inleddes 1999, är ett kallt folkmord. Det stämmer visserligen in på den klassiska definitionen på folkmord, men Cheung säger att tyngdpunkten där är för mycket på den fysiska aspekten av folkmord och att den inte säger något om den flerdimensionella karaktären hos den brutala förföljelsen av Falun Gong.

– I fallet med Falun Gong så är det inte bara det fysiska. Det fysiska kan inte särskiljas från den psykologiska aspekten, den mentala eller den sociala, sade hon.

Falun Gong, även kallad Falun Dafa, är en traditionell metod för kropp och sinne, som offentliggjordes 1992 och spreds över Kina under 1990-talet. Den har sina rötter i buddhistiska och daoistiska filosofier, som ligger till grund för principerna sanning, medkänsla och tålamod.

Men, på grund av att Falun Gong återupplivade traditionella värderingar och att det blev så populärt – i slutet på 1990-talet utövade 70-100 miljoner kineser metoden – uppfattades det som ett hot mot Kinesiska kommunistpartiet. Dåvarande partiledaren Jiang Zemin utfärdade en formell order om att utrota gruppen, och 20 juli 1999 startade den omfattande kampanjen för att förfölja utövarna.

Poliser arresterar en protesterande Falun Gong-utövare på Himmelska Fridens torg 1 oktober, 2000. Foto: Chien-min-Chung/AP Photo.

Miljontals Falun Gong-utövare har frihetsberövats illegalt och utsatts för hjärntvätt och tortyr. Tusentals dödsfall bland fängslade utövare har bekräftats, men den verkliga siffran tros vara tiotusentals. Den våldsamma kampanjen har haft en förödande effekt på utövarnas liv och deras familjer.

Dessutom har regeringens systematiska mörkande av sina handlingar varit effektivt för att förhindra att våldet mot Falun Gong-utövare i Kina syns. Artikeln beskriver att termer relaterade till Falun Gong är censurerade på internet, vilket förhindrar sökning efter information. Officiella data förvrids eller tas bort, och propaganda och felaktig information sprids av media både i och utanför Kina.

Regeringens långvariga smutskastning, och manipulation av media har använts för att dölja dess delaktighet i våld eller diskriminering av Falun Gong. Enligt artikeln har detta lett till att utövare marginaliseras i det kinesiska samhället, så man förbiser ofta deras lidande.

– Om någon skulle vilja granska det här krävs det att de verkligen gräver på djupet från flera håll, annars kan de inte få något riktigt grepp om saken, sade Cheung.

Det här mörkläggningsarbetet har varat de senaste 18 åren och skapat en miljö där ett kallt folkmord har kunnat fortleva.

Påtvingad organskörd

Den mest extrema delen i Jiangs utrotningskampanj är organstölderna från levande Falun Gong-utövare som sitter fängslade, och som dödas i processen. 

Matas var en av författarna till den första rapporten, som kom 2006, om hur fängslade samvetsfångar som utövar Falun Gong dödas för sina organ. Rapporten publicerades i bokform 2009: ”Bloody Harvest”. Han var också medförfattare till uppdateringen av rapporten som släpptes 2016. Enligt den finns det 169 statliga transplantationssjukhus runt om i Kina med kapacitet att utföra fler än en miljon transplantationer sedan 2000, året efter att förföljelsen av Falun Gong började.

– Nu är det över 170 sjukhus som gör transplantationer, och det är precis som vilken affärsverksamhet som helst, sade Cheung.

– Ingen skulle kunna veta att det rör sig om systematiskt dödande, så länge de inte frågar efter källan till organen. Så det blir till en daglig aktivitet, men i skymundan. Det är ett stort brott.

Normalisering innebär att våldet blir en regelbunden och normal del av samhället och det dagliga livet, utan att allmänheten ser det för vad det är.

Cheung säger att den viktigaste faktorn för att definiera Falun Gong som ett kallt folkmord är hur osynlig förföljelsen av Falun Gong-utövare är. Osynligheten gör det svårare för observatörer, utomstående och allmänheten att förstå förföljelsens fulla förgörande potential.

I fallet med Falun Gong har förföljelsens utdragna, pågående natur, regeringens systematiska mörkläggning och marginaliseringen av utövarna lett till en normalisering av folkmordet i Kina.

Normalisering innebär att våldet blir en regelbunden och normal del av samhället och det dagliga livet, utan att allmänheten ser det för vad det är, sade Cheung. Resultatet blir ouppmärksamhet och folkmordet kan fortsätta med litet eller inget motstånd.

– Jag tror att folk är väldigt nyfikna på varför förföljelsen av Falun Gong anses som ett folkmord. Många människor har inte tänkt på att det faktiskt handlar om systematiskt dödande under lång tid och med en tydlig avsikt, sade hon.

 

Val 2018 – Kriminalpolitik

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?