Enigt KU prickar Strandhäll
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och statsminister Stefan Löfven (S) på väg till misstroendevotering mot Strandhäll förra veckan. Foto: Anders Wiklund/TT-arkivbild


Ett enigt konstitutionsutskott (KU) kritiserar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för hanteringen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler.

KU skjuter bland annat in sig på bristen på dokumentation när Ann-Marie Begler flyttades från sin post. Enligt utskottet är det också otillfredsställande att uppgifterna om vad som hände går isär. Dialogen mellan departementet och generaldirektören har inte levt upp till de krav som kan ställas.

– Det är ett helt enigt betänkande utan reservationer, säger KU:s ordförande Karin Enström (M).

Brister i dialog

Karin Enström säger att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler förflyttades mot sin vilja. När hon efterfrågade skälen fick hon inga svar, trots att ansvaret för detta faller på statsrådet.

– Dialogen mellan departementet och Ann-Marie Begler har inte uppfyllt de krav som ställs på den, säger Karin Enström.

Kritiken gäller inte det faktum att Begler petades, understryker Hans Ekström (S).

– Men när man skiljer en generaldirektör från en befattning måste man följa vissa former, säger han.

Ytterligare kritik

KU granskar varje år hur regeringen och statsråden har skött sina uppgifter i förhållande till lagar och regler som de har att rätta sig efter. Årets granskning bygger på totalt 18 anmälningar varav KU påtalar brister i fem.

Ett enigt utskott kritiserar även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) för hennes agerande i frågan om den Europeiska arbetsmyndigheten. Hon framförde aldrig den svenska ståndpunkten vid ministerrådets möte.

KU kritiserar även utrikesdepartementet för hanteringen av handlingar vid utvärderingen av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Enligt KU är det "synnerligen bekymmersamt" att UD:s hantering av handlingar återkommande gett upphov till klagomål som uppmärksammats i olika tillsyns- och granskningssammanhang.

(TT)