Dr. Sanna Ehdin: Två sorters lycka ger olika immunförsvar
Doktor i immunologi, författare och föreläsare inom självläkning och systemhälsa
Foto: Andre Furtado


Filosofer har länge skiljt på två distinkta former av lycka, hedonistiskt välbefinnande och eudaimoniskt välbefinnande. Det hedonistiska är den typ av lycka som kommer från att uppleva massor av positiva känslor, självtillfredsställelse. Eudaimoniskt välbefinnande är vår känsla av mening och riktning i livet – vårt engagemang i något större än oss själva. Nyare forskning tyder på att de har helt olika biologisk effekt, framför allt på immunförsvaret och därmed vår hälsa.

Under de senaste tio åren har Steven Cole, professor i medicin och psykiatri vid California University i Los Angeles, samman med sina kollegor undersökt hur de mänskliga generna reagerar på stress, elände, rädsla och alla typer av negativ psykologi. I den här studien vände man på det genom att titta på reaktioner av positiv psykologi. Huvudförfattare till studien är professor Barbara L. Fredricson, som forskar på kärlekens fysiologiska betydelse.

Forskarna fann att en hög nivå av eudaimoniskt välbefinnande i högre grad var kopplat till ett mer gynnsamt genetiskt uttryck, än en hög nivå av hedonistiskt välbefinnande. Det här innebär att immuncellerna visade höga nivåer av antiviral respons och låga nivåer av inflammatorisk respons, vilket är mycket bra för kroppen. För det är låggradig kronisk inflammation som ställer till det för vår hälsa, och som är den gemensamma orsaken som bäddar för kroniska sjukdomar. 

De människor som hade höga nivåer av eudaimoniskt välbefinnande uppvisade alltså låga nivåer av inflammatoriskt genuttryck och en stark aktivitet för att bekämpa virus och producera nya antikroppar. Det här representerar ett gott och starkt immunförsvar. 

Det eudaimoniska välbefinnandet finns hos människor som naturligt har – eller odlar – en högre grad av empati för, och engagemang i andras välbefinnande.

Människor som istället hade relativt höga nivåer av hedoniskt välbefinnande, där syftet främst är självtillfredsställelse, visade faktiskt motsatsen. De hade en ogynnsam immunprofil, med en hög nivå av inflammation och låg nivå av antiviral aktivitet och antikroppsgenuttryck. Det ger en mycket sämre förmåga att bekämpa infektioner med virus och antikroppar, och mer inflammation i kroppen. Inte fördelaktigt för individen.

Men de människor som hade höga nivåer av hedoniskt välbefinnande mådde inte sämre än de med höga nivåer av eudaimoniskt välbefinnande. Båda visade samma höga nivåer av positiva känslor – men deras gener svarade mycket olika, och den medmänskliga glädjen var bättre för immunförsvaret.

Slutsats: Att göra bra och känna bra har mycket olika effekt på det mänskliga genomet, trots att de framkallar liknande nivåer av positiva känslor.  

Kroppen en produkt av miljön

Steven Cole har i flera decennier undersökt sambandet mellan våra emotionella och biologiska delar. Han säger: ”Tankarna/sinnet och immunsystemet är nära förbundna. Vår kropp är en bokstavlig produkt av vår miljö.”

Professor Steven Cole.

Steven Cole har i nyare forskning visat att förälskelse också ger en selektiv uppreglering av medfödda immunsvar mot virusinfektioner. Det visar att det att engagera sig i andra människor med kärleksfulla avsikter helt enkelt är väldigt bra för oss människor!

Forskning har tidigare visat att ensamhet (inte självvald) ger en betydande ökad risk för sjukdom och dödlighet hos människor, även om mekanismerna fortfarande är oklara. Ny forskning från Steven Cole fann att ensamma apor (som visar höga frekvenser av sociala initiativ, men låga frekvenser av komplexa sociala interaktioner) uppvisar förhöjd stress och sämre immunförsvar.

Annan forskning har visat att när man aktiverar sina mellanmänskliga relationer kan man bryta sig ur deprimerade tillstånd.

Meningsfullt, medmänskligt engagemang är främjande

Meningsfull lycka och empatiskt medmänskligt engagemang ger naturligt ett starkare immunförsvar och minskar inflammation. Det är därför viktiga begrepp att införliva i sin vardag.

Ökat medmänskligt engagemang ger lyckokänslor som ackumuleras, och ett starkare immunförsvar.

Slutsats: Din kropp har alla resurser och ett oändligt anpassningssystem att själv reglera, reparera, förnya och frodas. Det gäller bara att använda det. Att odla och ge näring åt kärlek, lugn, frid, ro och inre glädje – är helt enkelt avgörande för hälsa och livslängd. Ett empatiskt engagemang i andra människor är mycket främjande för vår hälsa.

Min reflektion

Man kan också tolka resultaten som att de människor som söker den självtillfredsställande formen av lycka (hedonism) inte är så väl kopplade till andra människor. Att de är mer ensamma, och kanske inte lärt sig interagera eller intressera sig för andra.

Eller att de helt enkelt saknar de intresset, är ointresserade eller oförmögna att engagera sig djupare i andra människor, eller i ett högre syfte. Deras hjärna kanske är kopplad (wired) på ett annat sätt. Eftersom de uttrycker samma höga nivå av positiv känsla som de med eudaimoniskt välbefinnande, som bevisligen får starkare immunförsvar, så verkar de inte störas av det.

Det vore intressant att koppla detta till narcissism, där man har olika grad av oförmåga till empatiskt, inkännande tänkande. Enligt nyare forskning har 20 procent av befolkningen narcissism, eller NPD i olika grad. (Ref. Dr Christiane Northrups senaste bok). Men oavsett orsaker, så är är hedonistisk glädje dåligt för immunförsvaret och ger inflammation. Intressant forskning som väcker tankar …

Dr. Sanna Ehdin

Referenser:

A functional genomic perspective on human well-being, PNAS.
Falling in love is associated with immune system gene regulation
Loneliness in monkeys: Neuroimmune mechanisms.
– Uppdaterad text från Nya Sluta Kämpa – börja leva, Sanna Ehdin 2016

Sanna Ehdin. Foto: Thomas Engström

Sanna Ehdin är doktor i immunologi, forskare, författare och föreläsare inom hälsa. Under de senaste tjugofem åren har hon ägnat sig åt självläkning och systemhälsa, vilket innebär att se till helheten och sambandet mellan kroppen, tankar, känslor, själen och hälsan. Den här texten publicerades ursprungligen på hennes blogg.     

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss